lokale forhandlinger beregninger begreper n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokale forhandlinger Beregninger - begreper PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokale forhandlinger Beregninger - begreper

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Lokale forhandlinger Beregninger - begreper - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Lokale forhandlinger Beregninger - begreper. Dette skal vi arbeide med i denne økta. 3 viktige arbeidsfaser for en beregner Viktige grunnlagsdokumenter for en beregner Viktige begreper en beregner må kjenne til: - lønnsmasse - grunnlønn - pott - pro rata - kostnad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokale forhandlinger Beregninger - begreper' - keren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dette skal vi arbeide med i denne kta
Dette skal vi arbeide med i denne økta
 • 3 viktige arbeidsfaser for en beregner
 • Viktige grunnlagsdokumenter for en beregner
 • Viktige begreper en beregner må kjenne til:

- lønnsmasse

- grunnlønn

- pott

- pro rata

- kostnad

 • Nødvendig tallmateriale fra arbeidsgiver

Side 2

beregner i lokale forhandlinger
Beregner i lokale forhandlinger
 • Alle lokallag må ha en ”beregningsansvarlig”.

Beregnerens oppgaver kan deles inn i tre hovedfaser:

Forberedelsesfasen

Forhandlingsfasen

Avslutningsfasen

Systematisere aktuelt tallmateriale

Vite hva slags tallmateriale som eventuelt skal etterspørres

Delta under beregning av pott

(eventuelt lønnsmasse, pro-rata)

Være tilgjengelig for forhandlingsdelegasjonen gjennom de lokale forhandlingene

Fortløpende beregne kostnader i forhold til partenes krav og tilbud

Kontroll av resultatet når forhandlingsfasen er over

Være med på evalueringsarbeid i eget lokallag og bidra med opplysninger som fylkes- og sentralleddet vil etterspørre når forhandlingene er over.

Side 3

to viktige grunnlagsdokumenter
To viktige grunnlagsdokumenter

Hovedtariffavtalen B-rundskriv nr 11 fra KS

Side 4

l nnsmasse
Lønnsmasse
 • Lønnsmasse er summen av en gitt gruppe arbeidstakeres lønn i løpet av en bestemt periode

Eksempel: Lønnsmassen til Utdanningsforbundets

medlemmer i kapittel 4 i en kommune/fylkeskommune i 2009, er summen av årslønnen, basert på stillingsprosent, til alle som jobber i disse stillingene i kommunen/fylkeskommunen i 2009.

Side 5

3 vikitige om l nnsmasse
”3 vikitige” om lønnsmasse

1 Lønnsmasse er grunnlaget for beregning av potten i kapittel 4

2 Lønnsmasse er nødvendig for å kunne vurdere den økonomiske ramma i kapittel 3 og 5

3 Lønnsmasse er nødvendig for å kunne regne ut pro rata

Side 6

grunnl nn
Grunnlønn
 • Grunnlønn er lønn uten faste og variable tillegg og overtid

(årslønna er den månedlige grunnlønna multiplisert med tolv)

 • På en lønnsslipp vil grunnlønna som oftest stå øverst. Mange kommuner bruker begrepet regulativlønn
 • Regulativlønn er grunnlønn korrigert for stillingsprosent

Vi skal nå se et eksempel på en lønnsslipp:

Side 7

eksempel l nnsslipp
Eksempel lønnsslipp

Regulativlønn er et begrep som mange kommuner bruker på sin lønnsslipp. Betyr grunnlønn korrigert for stillingsprosent.

Årslønn. er grunnlønn i ett år i 100% stilling

Denne summen er regulativlønna i en måned. Årlig regulativlønn får du ved å multiplisere månedlig regulativlønn med 12.

Peder Lønn har tidligere fått et funksjonstillegg i lokale forhandlinger som matematikklærer.

Peder Lønn er tilsatt i 80% stilling

Peder Lønn er kontaktlærer. Lilleby kommune betaler sine kontaktlærere med kr 15 000,- i året.

Side 8

slide9
Pott
 • Potten er den summen av tillegg som skal fordeles i de lokale forhandlingene (”kostnadsrammen”)
 • Kap 4: Sentrale parter angir potten som en prosent av lønnsmassen (skjer i hovedtariffoppgjøret)
 • Kap 3 og 5: Kun lokal lønnsfastsettelse uten noen definert pott i forkant av forhandlingene

Side 9

pott kapittel 4
Pott kapittel 4
 • Ofte beregnes pottens kronestørrelse av arbeidsgiver i kommunen/fylkeskommunen
 • Hvordan kan vi da forsikre oss om at potten er riktig?
  • be om grunnlagsdata som gjør det mulig å kontrollere

utregningen; alternativt gjøre et overslag

  • be om at det nedsettes et partsammensatt beregningsutvalg

Side 10

pott kapittel 41
Pott kapittel 4
 • Arbeidsgiver kan skyte inn egne midler.

Potten er altså ikke en fastspikret masse, men et minimum

Side 11

pro rata
Pro rata
 • Pro rata betyr ”forholdsmessig”

- Eksempel: Hvis våre medlemmers lønn utgjør

10% av lønnsmassen, må vi ha 10% av potten for å oppnå ”pro rata”

 • To viktige spørsmål:

- Har vi det nødvendige tallmaterialet til å beregne

pro rata?

- Vet vi hvordan vi skal beregne pro rata?

Side 12

kostnad
Kostnad
 • Kostnaden er tillegget korrigert for stillingsprosent

Summen av kostnader skal være identisk med potten (eller større).

 • NB! Følgende skal IKKE belastes pott:

- Økninger i tillegg som følger av sikringsbestemmelsen

(for eksempel midler som arbeidsgiver bruker for å oppfylle ped-leders sikringsbestemmelse i hovedtariffavtalen om å avlønnes høyere enn sentral minstelønn for førskolelærere)

Side 13

kreves fra arbeidsgiver
Kreves fra arbeidsgiver
 • Kapittel 4 Hele lønnsmassen som danner grunnlaget for pottutregningen, spesifisert på 4B og 4C
 • Kapittel 3 og 5: Hele lønnsmassen i hvert av de to kapitlene
 • Fra vedlegg 3 til Hovedtariffavtalen:

Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk:

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen kapittel 3,4 og 5 har tillitsvalgte rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene.

Side 14

husk i
Husk I
 • Det viktigste er at dere er enige med arbeidsgiver om forståelsen av de begrepene som brukes før forhandlingene starter

Side 15

husk ii
Husk II
 • Etter at de lokale forhandlingene er sluttført, sender sentralleddet ut en undersøkelse til lokallagene via fylkeslagene.

- Undersøkelsen etterspør tallopplysninger fra de lokale

forhandlingene.

Side 16

du skal n kjenne til
Du skal nå kjenne til…

… hvilke viktige grunnlagsdokumenter du må sette deg inn i

… hva lønnsmasse er

… hva grunnlønn er

… hva pott er

… hva pro rata er

… hva kostnad er

… hvilket tallmateriale du har krav på fra arbeidsgiver før

forhandlingene starter

Lykke til med arbeidet!

Side 17