gitara n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gitara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gitara

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Gitara - PowerPoint PPT Presentation

keren
175 Views
Download Presentation

Gitara

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gitara Tomáš Rešovský 2.E

  2. História • 15. storocie • Predná Ázia, Sumeri, Kinor • Akustická gitara - vznikla v stredovekom Španielsku prestavbou starej fiduly na brnkací nástroj. • Elektrická gitara - struny z feromagnetického materiálu, kmitanie je zachytávané snímačmi • Basová gitara (basgitara) - Delia sa taktiež na elektrické a akustické. Basgitara má štyri a viac strún naladených o oktávu nižšie ako na bežnej gitare.

  3. Konštrukcia gitary Hlava Ladiaca mechanika Nultý pražec (sedlo) Hmatník Páka (Tremolo, Whammy bar) Orentačné značky Telo Rezonančný otvor Ochranný krit (pickguard) Snímače Prepínač snímačov Volume/tone ovladače Kobylka

  4. Zvuk gitary • Akustická gitara - Na vrchnej doske je upevnený mostík, v ktorom je vsadená kobylka. Keď struny vibrujú, prenášajú sa vibrácie cez kobylku a mostík na vrchnú dosku. Telo gitary zosilní chvenie dosky a zvuk ide ozvučným otvorom von. Elektrická gitara - Vibrácie strún sa snímaju elektronicky. Snímanie prebieha v magnetickom snímači umiestnenom pod strunami gitary. Hlavnou časťou snímača je magnet a cievka, ktorá má okolo 7000 závitov. Pri chvení struny sa na cievke indukuje elektrický prúd.

  5. Frekvencia • je závislá od dĺžky struny, od veľkosti napnutia, od pružnosti materiálu, z ktorého je struna vyrobená a od hmotnosti struny. • 17,817 • 82.4Hz E - prázdna 6. struna • 110.0Hz A - prázdna 5. struna • 146.8Hz D - prázdna 4. struna • 196.0Hz G - prázdna 3. struna • 246.9Hz B - prázdna 2. struna • 329.6Hz E - prázdna 1. struna VIDEO

  6. Tón • Čistý tón s frekvenciou 440Hz. • Zložený tón – 440Hz+880Hz • Počas trvania noty sa amplitúda (hlasitosť) mení.

  7. Zdroje • http://www.marianguitar.com/konstrukcia.htmlhttp://www.marianguitar.com/konstrukcia.html • http://www.musicreport.sk/popis-a-konstrukcia-akustickej-gitary/ • http://hockicko.uniza.sk/semestralky/prace/p03/data/hmatnik.htm • https://sk.wikipedia.org/wiki/Gitara • http://www.1sg.sk/~pkubinec/hudba.html • http://hockicko.uniza.sk/semestralky/prace/p03/data/sound.htm • http://hockicko.uniza.sk/semestralky/prace/p03/index.htm • http://www.youtube.com/watch?v=lBAZepM5F_0 • http://www.youtube.com/watch?v=jJxRjWtwmEE • http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k5nfhjNS8ug

  8. Ďakujem za pozornosť.