ungdom og adhd med spesielt fokus p jenter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ungdom og ADHD med spesielt fokus på jenter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ungdom og ADHD med spesielt fokus på jenter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ungdom og ADHD med spesielt fokus på jenter - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Ungdom og ADHD med spesielt fokus på jenter. Emnekurs fastleger 020414 Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen. ADHD og kvinner. Lite forskning, av ca 30.000 ADHD publikasjoner ca 1000 om jenter/kvinner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ungdom og ADHD med spesielt fokus på jenter' - kenyon-anthony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ungdom og adhd med spesielt fokus p jenter

Ungdom og ADHDmed spesielt fokus på jenter

Emnekurs fastleger 020414

Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

adhd og kvinner
ADHD og kvinner
 • Lite forskning, av ca 30.000 ADHD publikasjoner ca 1000 om jenter/kvinner
 • Kriterier for både kartlegging og diagnostisering fanger ikke opp ’kvinne/jente-spesifikke’ vansker
 • Jenter / kvinner med AH/HD forblir i større grad udiagnostiserte og feildiagnostiserte – blir ikke ’fanget opp’
 • Svensk studie 1999: 40% av jenter i BUP 1992-96 hadde ADHD ’om man undersökte dom gott ’

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

jenter med adhd
Jenter med ADHD
 • Jenter kan ha mange av de samme symptomer som gutter
 • Flest jenter har oftere hovedsakelig ’inattentive type’
 • Stille og tilbaketrukket, ’internaliserer’
 • Er hyperaktive på en ’diskre’ måte (Gøteborg, Kopp 2004)
 • Vansker på skolen, tiltagende i ungdomsskolen
 • Vansker i sosialt samspill, spesielt i tenårene (bl.a Zalecki 2004)
 • Dårlig selvbilde, angst, depresjon
 • Mer rus (Biederman 2004)

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

ref psykologspes nina andresen
Ref. Psykologspes. Nina Andresen:
 • Jentene har like stor funksjonsendring og like alvorlige symptomer som guttene.
 • Flere studier blant ADHD-pasienter viser at tenåringsjenter har lavereselvfølelseenn guttene.
 • Jenter med ADHD presterer dårligere på skolen, har problemer med å planlegge og organisere hverdagen, kommer oftere i konflikt med jevnaldrende og blir oftere utstøtt av vennekretsen enn jenter uten ADHD.
 • Jentene med ADHD har ofte andre problemer i tillegg, som angst og depresjon.

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

den innovervendte uro
Den innovervendte uro
 • Uroen vender seg innover
  • I stedet for å være hyperaktive, kan de bli rolige og dagdrømmende.
  • I stedet for å være utagerende, kan de virke stille, innadvendte, innesluttede og ukonsentrerte.
 • Jenter med ADHD uten det hyperaktive preget er gjerne sky, innadvendte, glemsomme, rotete, lite effektive, følsomme for kritikk, lite selvhevdende og opptatt av å gjøre lærere og foreldre fornøyde.
 • De blir lett oversett i en travel skolehverdag
     • (Liv Hundevadt , Praksis og vitenskap, Dagens Medisin 2006)

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

jenter med adhd1
Jenter med ADHD
 • 4 ’prototyper’ (Farstad&Tangen , Torshov kompetanse-senter 2004)
   • ’skravlebøtta’ – springende, man blir lei, høy stemme, klengete
   • ’dagdrømmeren’ – fikler, ’forsvinner’, fjern, underyter
   • ’guttejenta’ – kort lunte, hektisk, ugagnskråke, tøff og grenseløs
   • ’skoleflinke’ – verbalt god, kjappe løsninger, underyter, humør svinger
 • Og selvsagt varianter av disse prototypene !

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

helene hun er jo s krevende
Hyperverbal; ’skravlebøtta’

høyrøstet og svært pratsom, avbryter, hører ikke etter

Gode evner, men dårlige skoleresultater

Sosialt utadvendt – rebell

Oppmerksomhetskrevende og dominerende

Grenseutprøvende - uttestende

tidlig rusdebut

Viljesterk, pågående, sterke følelser

Fysisk hyperaktiv, modig og vågal

Tomboy – liker bedre ”gutteaktiviteter”

Hastverksarbeid & lite gjennomtenkte løsninger - impulsiv

Helene – ”hun er jo så krevende”

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

liv hun er jo helt fjern
Liv – ”hun er jo helt fjern”
 • ”Snill, søt og lydig”
 • Disorganisert
 • Fikler, indre uro
 • ’Dagdrømmer’
 • Kollektiv oppmerksomhet dårlig
 • Sjenert, unnvikende
 • Passiv, få ting som engasjerer
 • Liten tro på seg selv – gir fort opp
 • Blir lett avsporet
 • Underyter
 • Deprimert i ungdom og voksen alder
 • Vansker med å holde på rutiner og tider
 • Startvansker – utsetter, fullfører ikke
 • Gode ytre rammer og struktur fungerer best

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

marte urolig og glemsom
Marte ”urolig og glemsom”
 • Viljesterk
 • Stor grad av rastløshet
 • Fiklet / plukket alltid på ting, gjenstander
 • Snakkesalig
 • Sinneutbrudd, lav impulskontroll
 • Reaktiv til frustrasjon og anstrengelse
 • Glemsom og uorganisert
 • Lav frustrasjonsterskel – nærtakende
 • Lav konsentrasjon over tid
 • Risikotaker
 • Gode arbeidsintensjoner, men kommer ikke i gang (eks. lekser)

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

adhd voksne kvinner doris ryffel rawak adhd konferanse oslo 2007
ADHD voksne kvinnerDoris Ryffel-Rawak, ADHD konferanse Oslo 2007
 • Har ofte gått gjennom barne og ungdomstid uten å bli oppdaget
 • Ofte angst og depresjon som framtredende symptom
 • Humørsvingninger
 • Ofte sensitive, intuitive, lever seg inn i andres situasjon, men takler ikke følelsene og dette fører til dårlig selvbilde og depresjon
 • Hverdagen blir ’overveldende’
 • Kan bli mistolket som personlighetsforstyrrelse
 • Graviditet ofte positivt (estrogen påvirker serotonin og dopamin?)
  • ’Hvis mulig skulle jeg ha vært gravid bestandig !’

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

adhd hos voksne phd avhandling uib inst for biomed v spes i psykiatri anne halm y
ADHD hos voksnePhD-avhandling, UiB, Inst. for biomed.v/spes. i psykiatri Anne Halmøy
 • Ofte tilleggssymptomer som ikke dekkes av diagnosen, særlig relatert til affektlabilitet/emosjonell dysregulering
 • Stor grad av komorbiditet, særlig stemnings-/angstlidelser, rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser
 • 24% av pas. var i arbeid, 79% av kontroller. 50% av pas. gruppen var uføretrygdet eller under rehabilitering. Høye tall sammenliknet med andre studier.
 • Fellestrekk av de med ADHD som ikke var i arbeid: Rus og angst/depresjon i sykehistorien
 • Sterkeste prediktor for å være i arbeid som voksen m/ADHD var diagnose og behandling med sentralstimulerende i barndommen, uavhengig av komorbiditet, misbruk og behandling nå. Ny kunnskap

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

vanlige problemer hos kvinner som ikke f r hjelp
Vanlige problemer hos kvinner som ikke får hjelp
 • Psykiske vansker og vansker med utdanning (55% avbryter skolegang eller yrkesstudier)
 • Lav selvfølelse, dårlige sosiale relasjoner
 • Klarer foreldrerollen dårligere, har vanskeligere for å administrere hjemmet og klarer seg dårligere i jobb
 • Høyere risiko for å bli skilt og til å bli alene-foreldre (20% er gift, mot 40% i en kontrollgruppe)
 • Stressfaktorene i hverdagen gir høyere risiko for kroniske stress-relaterte sykdommer - kronisk tretthets-syndrom ? fibromyalgi ?

(Quinn P, 2005)

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

slide13

Adult Psychiatric Outcomes of Girls with ADHD: 11 – Year Follow up in a Longitudinal Case-Control StudyBiederman et. al, The Am J of Psych, Apr 2010. Vol 167, Iss 4; pg 409

 • 140 ADHD vs 122 kontroll - jenter 6-18 år fulgt opp i 11 år
 • 69% vs 75% blindt vurdert etter 11 år
 • 11 årsperioden: 93 % behandlet en eller annen gang (71% Rx + counselling)
 • Gj.snitt alder 22 år, 62% har fortsatt ’impairing symptoms’
 • Økt risiko for
    • antisocial behaviour
    • mood disorders (MDD, BP)
    • anxiety disorder
    • addictive disorder
    • eating disorder (spesielt bulemi)
 • Obs ADHD – BP, som er et tema som krever egen forelesning !!

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen

min egen huskeliste
Min egen huskeliste…..
 • I møte med jenter, spesielt tenåringer med kombinasjoner av:
   • Vansker med sosialt samspill
   • Affektive symptomer inkl suicidalitet og evt. hatt en eller flere ø-hjelps henvendelser
   • Utagering, sinne
   • Spiseforstyrrelser
   • Tiltagende skolevansker
 • Sjekk nøye for eksekutive funksjoner og ha mulig ADHD i ’bakhodet’
 • Sjekk grundig anamnese for evt tidligere ADHD vansker – snakk med foreldre og lærer
 • Vurder BP særlig voksne, men ADHD mye vanligere!

Rune Andreas Lea - overlege BUP Drammen