gamification n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gamification PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gamification

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Gamification - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Gamification. spilificering. Hvad er “ gamification ”?. “ Infusion af spilmekanik , spildesignteknikker og spilæstetik til applikationer som f.eks. hjemmesider , urbane landskaber & native apps for gøre dem sjove og engagerende .” http :// gamification.org /.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gamification


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gamification

Gamification

spilificering

hvad er gamification
Hvader “gamification”?
 • “Infusion af spilmekanik, spildesignteknikker og spilæstetik til applikationersom f.eks. hjemmesider, urbane landskaber & nativeapps for gøre dem sjoveog engagerende.”
 • http://gamification.org/
the ludic society ready played video installation
[the Ludic Society: “ready played” video installation]
 • "Forstæderne i Frankrig og andre steder er ikke bygget til at leve i, men for at spille/lege, enten med biler eller cykler eller med din egen krop som en spil karakter." Traceurs er spillere af nutidens liv.”
gamification1
Gamification

algorithmact as if you would be in a game!

 • “Elementerfraspilverdenensompointgivning, tagging ograting brugesbevidstiallemuligesammenhængetil at engageremenneskergøredemnysgerrigeogengagereti at nåvidere, lære mere, løseproblemer, opnåresultaterogkonkurrere med hinanden.”
 • Spaceinvaders, KunsthallenNikolaj
gamification2
Gamification

algorithmact as if you would be in a game!

 • “Ved at udnyttemennesketspsykologiske disposition for at deltage I spil, give folk virtuellepenge, ellerved at uddelestjernerkangamificatontilskyndemenneskertil at udføregøremål, de normaltanser for kedeligesåsom at udfyldespørgeskemaerogselvangivelserellerlæreudenad.”
 • Spaceinvaders, KunsthallenNikolaj
gamification3
Gamification

Grand theft auto (Free-roaming videogame UK - 1997)

Shopkick (2009)

slide11
“Spilervirkelighedsmotorer, rammer for skabelseafbetydning”Creating critical Play by Mary flanagan
spilprincipper
Spilprincipper
 • Kangørekomplekse business-interaktioner mere intuitive ogtilgængelige.
 • Kanskabebrugeroplevelser, der engagererogknytterbrugerentilvirksomheden
1 spilprincip at samle
1. Spilprincip:At Samle
 • Samle information, nyheder, kontakter, billeder mm.
 • Fans, followers, bookmarks, badges etc
2 spilprincip at indtjene
2 spilprincip:at indtjene
 • Points,stjerner, anbefalinger, bedømmelser, thumbs up, godkendelser etc.
 • Kanværenogetbrugernebrugertidogkræfterpåsamtfårdemtil at føle sig tilknyttettilf.eks. et brand.
3 spilprincip feedback
3. spilprincip:Feedback
 • Email, chat, forums, comments
4 spilprincip udveksling
4. spilprincip:udveksling
 • Tilføjer et socialt element
5 spilprincip tilpasning
5. spilprincip:Tilpasning
 • Profilbillede, brugerinterface
jesper juul
Jesperjuul
 • “Et spiler et regelbaseret system med et variabeltogmåleligtresultat, varforskelligeudfaldertildeltforskelligeværdier, spillerenudøverindsats for at påvirkeudfaldet, spillerenføler sig følelsesmæssigtknyttettilresultatet, ogkonsekvenserneaf den aktivitet, der ervalgfriogomsættelige.”
bruger spiller
Bruger = spiller
 • Optimisme
 • Socialtnetværk
 • Episkbetydning
 • Produktivitet
spilleregler
Spilleregler
 • Et spilerikke et spilhvis der ikkeerregler
 • Lette at læresvære at mestre
 • Balance: alleskaloverholdereglerneogalleskal have mulighed for at vinde
 • Etiketteogsprogbrug
playbook strategi
Playbook - strategi
 • Trin 1:Værsikkerpå at virksomhedener “med pålegen”

HALF-LIFE

playbook strategi1
Playbook - strategi
 • Trin 2: Kend dine brugeresinteresserogmål: hvadvilengageredem? Hvadvilfådemtil at fremståbedre?

LAY OFF

playbook strategi2
Playbook - strategi
 • Trin 3: Hvordanvedligeholder man brugerensdeltagelse?
playbook strategi3
Playbook - strategi
 • Trin 4. Skabregler
playbook strategi4
Playbook - strategi
 • Trin 5. Udvidogudfold
lurker f nomenet
Lurker fænomenet
 • Passive observatører
 • Op til 90 % af online brugereer “lurkere”
lurker f nomenet1
Lurker fænomenet
 • Kompetence
 • Sværhedsgrad
 • Motivitation
close up altruisme
“Close-up altruismE”
 • Altruisme: er en handling nogengør for andresbedsteudenunderliggendemotiv
 • Close-up Altruisme: er et begrebtagetfrasociologien. Deter en empatisk handling for nogen vi kenderoghvor vi kantage del ideresglæde.
 • F.ex. Fanmails, donationer, viral, loyalitet
forventet gensidighed
“Forventetgensidighed”
 • Hvor man gørnogetgodt for andre men forventernogettilgengæld
 • En virksomhedkantilbyderabat, freebies, gaveriforventningom at fåloyalekunder.
 • En virksomhedkantilbydebelønninghviskunder/brugerevil at komme med meningsfuld feedback
velse skab et socialt spil til skolen
Øvelse: Skab et socialtspiltilskolen
 • Brug QR-Codes i et mix med Twitter, Facebook, smsetc
 • Brainstorm på en spilidé, der understøtter et socialtmiljøpåskolen.
 • Skabuventedemøderogfælleskaber.
 • Skitser et gameplay
 • Definererspilregler
 • Skab en prototype
 • Spil!
slide38

Prototyping Tools:Apps in Seconds:http://appinseconds.com/

iWebkit:http://snippetspace.com/portfolio/iwebkit/

Phonegap:http://phonegap.com/

QR-code Generators:

http://qrcode.kaywa.com/http://goqr.me/http://www.qrstuff.com/http://mashable.com/2011/04/18/qr-code-design-tips/

Mobile Barcode Reader:

http://www.i-nigma.com/Downloadi-nigmaReader.htmlhttp://www.mobile-barcodes.com/qr-code-software/#kaywa-reader

slide39

Litteratur:

Ward et al: The Smashing Book #2. Smashing Media, 2011

“Space Invaders” KatalogfraudstillingpåNikolajKunsthal.