Ekologický dom: steny a zateplenia - PowerPoint PPT Presentation

kenny
ekologick dom steny a zateplenia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekologický dom: steny a zateplenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekologický dom: steny a zateplenia

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Ekologický dom: steny a zateplenia
114 Views
Download Presentation

Ekologický dom: steny a zateplenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekologický dom: steny a zateplenia Vypracoval: Marek Víglaš

 2. Steny: Prehľad ekologických stavebných materiálov: • Drevo • OSB dosky • Drevovláknité dosky • Korok • Slama • Hlina • Konope • Trstina

 3. Drevo: Určite najznámejšia prírodná stavebnina je drevo. Drevené stavby „prežívajú“ stáročia a z hľadiska životnosti sú úplne porovnateľné so stavbami z iných materiálov. Drevo je snáď jediným stavebným materiálom, z ktorého je možné vyrobiť všetky prvky vytvárajúce dom. Aj keď väčšina ľudí si ešte stále pri slove „drevostavba“ vybaví zrub, toto pomenovanie sa používa na všetky rodinné domy, ktorých nosná konštrukcia je z dreva. Vo finále môže byť teda drevostavba absolútne neodlíšiteľná od klasického murovaného domu a súčasne môže byť postavená z čisto ekologických materiálov, ktoré zároveň minimalizujú spotrebu energie potrebných na vykurovanie resp. chladenie stavby. 

 4. OSB dosky: OSB dosky sú plošne lisované dosky z veľkoplošných triesok, ktoré sa produkujú prevažne z borovicového dreva. Triesky sa ukladajú do niekoľkých vrstiev – dosahuje sa tak vyššia pevnosť materiálu. Dosky možno využiť pri stavebných prácach v interiéri aj exteriéri. Manipulácia s OSB doskami je jednoduchá, navyše, možno ich rezať aj frézovať. V konštrukčných systémoch montovaných, difúzne otvorených, prírodných nízkoenergetických (či pasívnych) domov sa používajú najmä ako nosné dosky a parozábrana z interiérovej strany. 

 5. Drevovláknité dosky: Druhým materiálom, hoci u nás menej známym, sú drevovláknité dosky. Vyrábajú sa z aglomerovaného dreva ihličnanov (inovované hobra dosky). Tento prírodný materiál v sebe spája množstvo výhod, ku ktorým možno zaradiť výborné tepelnoizolačné, tepelnoakumulačné a akustické vlastnosti. V dobre navrhnutých konštrukčných systémoch sa drevovláknité dosky najčastejšie používajú z exteriérovej strany, kde plnia funkciu obalového plášťa celej stavby.

 6. Korok: Považuje sa za dobrý zvukový, tepelný a antivibračný izolant. Vďačí za to svojej bunkovej štruktúre. K popredným vlastnostiam korku patrí nenasiakavosť, neabsorbuje prach (čiže je vhodný pre alergikov), vyrovnáva kolísanie teploty a vlhkosti vzduchu v interiéri. Prínosom je aj fakt, že je nehostinný pre roztoče. Je vysoko odolný proti zmenám štruktúry a starnutiu.  K jedným z mála nevýhod tohto materiálu možno zaradiť značnú vzdialenosť výskytu suroviny – dlhé dopravné trasy do určitej miery znehodnocujú jeho inak priaznivé environmentálne vlastnosti.

 7. slama: Ďalšou z možností stavebno-technického riešenia finančne a energeticky nenáročného bývania je výstavba rodinných domov, ktorých konštrukciu tvoria stlačené slamené balíky. Hoci sa slama považuje za odpad z poľnohospodárskej výroby, v stavebníctve znovu nachádza svoje uplatnenie. Medzi jej hlavné prednosti patria jej izolačné vlastnosti, napríklad v porovnaní s výplňou stien zo sklenej vaty má slama 4-krát lepšiu izolačnú hodnotu. Dôveru v tento materiál podkopávajú tvrdenia typu „slama je horľavá“ alebo „je citlivá na vodu“. Keďže sa slama lisuje pod tlakom do balíkov, prístup kyslíka je obmedzený, a teda aj horenie. Balíky treba dostatočne chrániť pred vodou (zastrešením, kvalitnou omietkou). 

 8. Hlina: Hlina môže slúžiť ako nosná konštrukcia aj ako estetický prvok. Často sa používa v kombinácii s drevom a slamou, pretože dokáže ochrániť celulózu absorpciou nadbytočnej vlhkosti. Zároveň je ochranou proti požiarom. Hlina pohlcuje škodlivé výpary a masívne hlinené konštrukcie dokážu pohltiť nielen hluk (zvuková izolácia), ale napríklad aj mikrovlnné telefónne signály, takže dochádza k znižovaniu pôsobenia elektrosmogu.  V stavebníctve sa hlina používa na výstavbu vo forme nepálených tehál, váľkov alebo aj ako „nabíjaná“, prípadne ako omietka. Prednosťou hliny je jej dostupnosť – íl, z ktorého možno vyrábať nepálené tehly, zdravé omietky či stavať pece, je u nás všade. Nevýhodou tohto materiálu je, že sa takéto stavby nehodia do povodňových oblastí.

 9. Konope: Konope bolo vďaka svojim vlastnostiam obľúbeným stavebným materiálom už v minulosti. Prednosťami konopnej izolácie (konopné rohože, ale aj fúkané konope) sú jej vynikajúce tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti. Vďaka nízkej hustote (30 kg/m3) sa prioritne používa ako výplňový materiál rámových konštrukcií – medzi krokvy, stojky a trámy a ako hlavná tepelnoizolačná vrstva v streche, stene a stropoch.

 10. Trstina Takisto patrí do rodiny tradičných stavebných materiálov. Na rozdiel od slamy je trstina výrazne tvrdšia, nepodlieha biologickému rozkladu a vysoký obsah kyseliny kremičitej znižuje riziko jej vznietenia. Spracúva sa do dosiek alebo rohoží a možno ju použiť ako strešnú krytinu, nosič omietky alebo v podobe tepelnoizolačných dosiek z interiérovej alebo exteriérovej strany domov.

 11. Ekologické zatepľovanie (izolácia) • Extrudovaný polystyrén • Minerálna sklená vata • Minerálna kamenná vlna (čadičová) • Ovčia vlna

 12. Extrudovaný polystyrén: Extrudovaný polystyrén XPS je moderným tepelnoizolačným materiálom.Extrudovaný polystyrén XPS je charakteristický veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnostami, odolnostou voči pôsobeniu vlhkosti a vysokou pevnosťou. PREDNOSTI VÝROBKU:  • Vynikajúce izolačné vlastnosti • Uzavretá bunková štruktúra • Minimálna nasiakavosť • Vysoká pevnosť v tlaku • Veľmi jednoduchá montáž • Výrobok je možné plne recyklovať

 13. Minerálna sklená vata: Výhody: • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti, • dobrá difúzia – nízky faktor difúzneho odporu, • dajú sa ľahko rezať, • dobre utesňujú izolované priestory, • sú chemicky neutrálne (nereagujú s okolitým materiálom), • sú nehorľavé, • sú anorganické – nepodporujú vznik plesní. Nevýhody: • Tepelné izolácie na báze minerálnych vlákien sú nevhodné do miest s vysokou vlhkosťou • Pri kontakte s vodou totiž úplne strácajú všetky tepelnotechnické parametre, čo kladie vysoké nároky na správnu realizáciu celej konštrukcie.

 14. Minerálna sklená vata

 15. Minerálna kamenná vlna: Kamennú vlnu vďaka jej odolnosti proti tlaku možno použiť aj na zaťažovanú izoláciu. Vyrába sa z ťažko taviteľných vulkanických hornín.Podľa novej normy Európskej únie je tepelná izolácia z minerálnej vlny zaradená do najbezpečnejšej triedy A1. Jej použitím možno obmedziť alebo dokonca zabrániť vzniku požiarov. Materiály sú v celom priereze hydrofobizované, t. j. odpudzujú vodu. Ak sa voda dostane na povrch dosiek, zostane na ňom alebo stečie. Dosky majú minimálnu nasiakavosť. Rohože nie sú tvarovo stále, ale dosky z kamennej vlny nemenia svoj tvar a objem ani po 50 rokoch. Vďaka medzerovitej štruktúre materiál absorbuje väčšinu dopadajúcich zvukových vĺn. Kamenná vlna tak zabraňuje nežiaducemu prenosu hluku a vibrácií. Medzerovitá štruktúra kamennej vlny zaručuje vysokú priepustnosť vodnej pary.

 16. Minerálna kamenná vlna:

 17. Ovčia vlna: Izolácia z ovčej vlny je vynález prírody: čím extrémnejšie podmienky, tým viac sa prejavia jej pozitívne vlastnosti. Ovčia vlna prirodzene absorbuje vlhkosť, čím zabraňuje jej kondenzácii v konštrukcii. Ovčie vlákna sa veľmi ľahko prispôsobujú rôznym dutinám a priestorom v konštrukciách a vďaka svojej mechanickej pružnosti spoľahlivo zaisťujú tvarovú stálosť izolácie a jej funkčnosť na veľmi dlhý čas.

 18. Ďakujem za pozornosť!