1 / 15

e-Education workshop HP na konferenci E-learning 2004

e-Education workshop HP na konferenci E-learning 2004. 16. březen 2004 Andrea Barešová, DiS. , E-learning Specialist. Obsah. e-Education Success Stories HP a Microsoft ZAV – příklad e-learning kurzu pro výuku ve školách. eEducation. Znalost technologií je v 21. století klíčová

kenny
Download Presentation

e-Education workshop HP na konferenci E-learning 2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. e-Educationworkshop HP na konferenci E-learning 2004 16. březen 2004 Andrea Barešová, DiS., E-learning Specialist

 2. Obsah • e-Education • Success Stories • HP a Microsoft • ZAV – příklad e-learning kurzu pro výuku ve školách eEducation

 3. eEducation • Znalost technologií je v 21. století klíčová • E-learning se ukazuje jako významný prvek v každém vzdělávacím procesu • Technologie nemohou nahradit učitele, ale mohou pomoci poskytnout bohatší zážitky ve vzdělávání • Internet je považován za klíčovou komponentu společnosti založené na znalostech • Přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům • Možnost sledování pokroku studentů, možnost testování a hodnocení – vše on-line • Bezpečné a snadno ovladatelné vzdělávací portály nabízí nástroje pro interakci a spolupráci eEducation

 4. eEducation a EU • Ze zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000: • Evropská unie by do roku 2010 měla dosáhnout největší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a stát se nejdynamičtější ekonomikou řízenou znalostmi. • Ze zasedání vzešel akční plán eEurope, byla deklarována důležitost oblasti nazvané Výchova a vzdělávání pro život a práci ve společnosti založené na znalostech a vzniklainiciativa e-Learning. • Tato iniciativa by měla zajistit efektivní integraci informačních a komunikačních technologií do výchovy a vzdělávání. • Akční plán eEurope 2005 má následující cíle: • Vybavení škol multimediálními PC • Vyškolení učitelů v oblasti digitálních technologií • Rozvoj evropských vzdělávacích služeb, SW a obsahu • Zrychlení připojování škol na internet a spolupráce mezi školami a učiteli pomocí vzdělávacích systémů eEducation

 5. eEducation – krok kupředu • Vlády v mnoha zemích i mnoho vzdělávacích institucí se mylně domnívaly, že stačí poze vybavit školy počítači... • ....ale to se neosvědčilo. Cílem je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mají studenti přístup ke zdrojům a učitelé mohou využívat nástroje, které jim pomohou dělat to, co umí nejlépe – UČIT! • Toto prostředí zahrnuje platformu pro vzdělávací řešení založené na e-learningu • E-learning je založený na technologiích, ale je pedagogicky orientovaný eEducation

 6. Role technologie ve vzdělávání • E-learning • Asynchronní a synchronní • Flexibilní a otevřené prostředí • Vzdělávání pro každého, kdykoliv a kdekoliv • Spolupráce a administrace • Vzdělávací portály • Systémy na řízení vzdělávání (LMS) • Systémy na řízení obsahu (CMS) • E-classroom • Zapojení přímo do vyučovací hodiny • Elektronická tabule pro prezentaci obsahu, simulace • Podpora nových vzdělávacích aktivit • Týmová práce, spolupráce mezi školami eEducation

 7. Budoucnost ve vzdělávání Externí studenti Střední školy Vysoké školy Komunity / Rodiny Základní školy Uživatelé Vzdělávací Ekosystém Rodiče Školní management Učitelé Stakeholdeři síť portál Přístup na internet Vytváření mostů Obsah Podpora učitelů Interakce Student / Učitel eEducation

 8. Příklady použití - ve školách • pro rozšíření počtu studentů • pro některé předměty, zejména doplňkové • pro snížení počtu suplovaných hodin • pro opakovací hodiny, samostudium v nahrané Virtuální třídě • pro zapojení odborníků • pro zpestření výuky • pro spolupráci mezi školami • pro zapojení rodičů eEducation

 9. Jaká jsou rizika? • Pro vzdělávací instituce • Je možné zajistit soukromí a bezpečnost studentů v e-learningovém řešení založeném na internetu? • Budou uživatelé – učitelé, studenti, rodiče akceptovat a používat řešení? • Bude to hodně drahé? • Pro společnost • Povedou technologie k přirozené globalizaci ve vzdělávání – jak se projeví strach ze ztráty kontroly? • Nezpůsobí to komercializaci vzdělávání? eEducation

 10. Success stories Classroom 2000 - Irsko M@rte - Sardinie

 11. Classroom 2000 • Zahájení v roce 2003, zakončení v roce 2008 • Projekt Classroom 2000 (C2K) v Severním Irskuumožní více než 350.000 studentům a 20.000 učitelům z 1245 škol udělat obrovský krok směrem k informační společnosti. • Přístup na internet a e-mailová adresa pro všechny studenty, stejně jako přístup do Virtuální třídy jsou pro úspěch projektu klíčové. • Počtem uživatelů drží projekt světové prvenství – jako nejrozsáhlejší implementace vzdělávacího systému eEducation

 12. M@rte - Sardinie • Zajištění spolupráce mezi školami v celém regionu pomocí nového vzdělávacího portálu • E-learningová platforma zajišťující služby studentům i učitelům, platforma pro řízení dokumentů • Propojení 550 škol • Umožnění sdílení zkušeností 15.000 učitelů • Příležitost pro interaktivní učení pro 150.000 studentů eEducation

 13. Hewlett-Packard a Microsoft

 14. Spolupráce • Zjednodušení a urychlení nasazení IT technologií do výuky • Navázání na strategickou alianci obou společností • Microsoft dodavatelem řešení Learning Gateway • HP dodavatelem, implementátorem a integrátorem řešení • Investice do technologických inovačních center a e-learningových portálů pro školy • „Dnešní studenti jsou zítřejší vedoucí představitelé. Je naší povinností pomoci při budování propojené vzdělávací komunity, ve které bude software sloužit jako katalyzátor efektivního využívání informačních a komunikačních technologií za účelem vytvoření nejlepšího zážitku při vzdělávání, stejně jako propojení studentů, učitelů a rodičů.“ Mark East, ředitel Eucation Solution Group, Microsoft eEducation

 15. www.hp.cz/e-learning eEducation

More Related