1 / 8

Diplomáciai protokoll és etikett 10.

Diplomáciai protokoll és etikett 10. Hivatalos delegációk fogadása. I. Hivatalos delegáció érkezése. A program része lehet tárgyalás, fogadás, étkeztetés, ceremónia stb. (ismétlés) Delegáció=küldöttség Delegáció egy tárgyalásra: Belföldi vendég jöhet egyenesen hozzánk

kenny
Download Presentation

Diplomáciai protokoll és etikett 10.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Diplomáciai protokoll és etikett 10. Hivatalos delegációk fogadása

  2. I. Hivatalos delegáció érkezése • A program része lehet tárgyalás, fogadás, étkeztetés, ceremónia stb. (ismétlés) • Delegáció=küldöttség • Delegáció egy tárgyalásra: • Belföldi vendég jöhet egyenesen hozzánk • Külföldi vendégek esetén őket elsősorban mások fogadják, hozzánk csak egy tárgyalásra érkeznek (a másik fogadó delegációval is folyamatosan egyeztetni kell) • Protokollos megszerzi az információkat a másik fogadó delegációtól: - hány fő a vendégek és a másik házigazdák létszáma, akik jönnek a tárgyalásra; nevük és rangjuk - van-e tolmács, mozgássérült, hány kocsival jönnek - mettől meddig maradhatnak - hoznak-e ajándékot, milyen értékben - melyik bejárathoz kell érkezniük - ki fogadja őket (rangban max. 2-vel lehet alacsonyabb, mint a fogadottak legmagasabb rangú személye) - a mi cégünk részéről kik fognak tárgyalni - mivel kínáljuk őket

  3. előkészületek: - tárgyaló, hangosítás, kínálni való stb. ellenőrzése - főnöknek szólni, hogy megérkeztek a vendégek-> időben el tudjon készülni a fogadásukra - váróhelyiségbe, majd onnan a tárgyalóba kísérni a vendégeket • Sajtó meghívása: - néhány nappal az esemény előtt, elkészíteni a sajtó számára szükséges információkat tartalmazó anyagot - a sajtó az első 2 percben lehet benn, majd a tárgyalás után sajtótájékoztató - Ha bármit nálunk felejtettek, a másik fogadó delegációval felvenni a kapcsolatot

  4. 2. Delegáció érkezése egy napra, szállás nélkül: • Itt lehet étkezés és kisebb városnézés (vidéki városoknál) is • Itt is lehet másik fogadó delegáció • Forgatókönyv írása: teendőkre lebontva a szervezésben résztvevők mindegyikének, a vendégeknek csak a tartalmi program átadása • Ha a delegációban van biztosított személy, őt Magyarországon a Köztársasági Őrezred védi • Étkezés: megtudni, hogy, ha több napra jöttek, máshol mit ettek, esznek • Kulturális program kiválasztása a vendégek érdeklődési körének megfelelően • Ha idegenvezetőt alkalmazunk (tartsa be az időkeretet) • Nem túl etetni a vendéget • A tartalmi programban megadott időpontokat tartani

  5. 3. Delegáció fogadása fő felelősként több napra: • ált. 6-8 fős delegáció 3-4 napra • Protokollos a pontos információkat begyűjti: - vendégek neve és beosztása - van-e védett személy, hiányában van-e különleges védelemre igény - mikor érkeznek és hová (akár egyénileg), mikor utaznak el - mit fizet számukra a fogadó fél - milyen különleges igények vannak (mozgássérült, vegetáriánus) - a tárgyalás nyelve - a tartalmi program megfelel-e a fő házigazdának - külföldi vendég esetén a nagykövetség be akar-e szállni a programba

  6. Szállodát foglalni: mindenkinek külön szoba, a védett személy őrzőjének is; a házastársaknak egy szoba, de külön ágy; a szállodát írásban kell lefoglalni Nem hivatalos program szervezése: • városnézés: célszerű a kisbusz, de a fővendégnek illik a külön kocsi; a tolmács v. protokollos kulturális és történelmi felvilágosítást adjon • Múzeumlátogatás • Piaci vásárlás • Opera, koncert • Vidéki program • hölgyprogram

  7. Gépkocsivezetőkről: - kapjanak saját programot - delegáció érkezése előtt eligazítás (öltözet, csomagok vitele, tisztaság) - nem gyújthat rá és a vendégre sem szólhat rá (max. a protokollos útján) - mobilt magáncélra nem használhat, vezeztés közben csak szükség esetén telefonálhat - néhány szót lehet, hogy szólnia kell, de a társalgásba nem szólhat bele - az étkezést biztosítani kell neki

  8. Érkezési helyszín: • vonattal: a vágány előtt v. a kocsi előtt a sofőrök egy kivételével jönnek segíteni; rangban kettővel alacsonyabb munkatárs fogadhat • gépkocsival: ha védett személy van, határállomáson fogadni és átültetni a Köztársasági Őrezred kocsijába; egyéb esetben a szállodánál várni (küldeni térképet) • Repülővel: a vendégeket a légi utaskísérők segítségével a VIP-váróban v. a Kormányváróban leültetni (felső szintű állami delegáció), csomagjaikat a kocsikba szállíttatni; itt kiosztani a programot (a többinél a szállodában)

More Related