Download
resultat b protokoll n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resultat B-protokoll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resultat B-protokoll

Resultat B-protokoll

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Resultat B-protokoll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Resultat B-protokoll • Totalt 1239 meter • 657m (tomtmark 69 %, lövskog 31 % • 582 m (lövskog 100%)

 2. Resultat B-protokoll • Totalt 3894 meter • 847m (tomtmark 23 %, produktionsskog 77 %) Varning!! • 3047m (lövskog 100 %)

 3. Resultat C-protokoll

 4. Resultat C-protokoll • 30 biflöden • 12 diken • 45 % av alla diken och biflöden bedöms med erosionsrisk • 48 % av alla diken och biflöden saknar skyddszon

 5. Resultat D-protokoll

 6. Resultat D-protokoll • 4 vandringshinder • 3 artificiella och 1 naturligt (bilden) • 2 partiella för öring • 2 passerbara för öring

 7. Resultat D-protokoll

 8. Resultat D-protokoll

 9. Elfiske - Glochidieundersökning • Undersökningen ger svar på om den parasitiska fasen i livscykeln fungerar • Och man får en uppfattning om fisk och musslor uppehåller sig i samma område

 10. Glochidieundersökning • Infesteringsgrad dvs. antal fiskar med larver/totala antalet fångade fiskar • Antal glochidier/fisk

 11. Nedgrävningsstudie • Ett antal slumpmässigt utvalda lokaler undersöks inom utbredningsområdet mha små provrutor, 0,25 m². • I varje provruta noteras synliga musslor och därefter gräver man, 10 cm eller mer, ned i bottensubstratet och räknar alla nedgrävda musslor • Alla musslor mäts