slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola pro děti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola pro děti

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Škola pro děti - PowerPoint PPT Presentation

kennan-faulkner
97 Views
Download Presentation

Škola pro děti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Vzory – procvičování 2 Doporučeno pro: 4.ročník Předmět: Český jazyk Autor: Mgr. Miroslava Mrázová

  2. Najděte daná podstatná jména a přiřaďte je ke vzorům. Ze zbylých písmen složte tajenku. Pes, husa, holub, motýl, hroch, kočka, osel, kůň, mravenec, slon, srna, kuna, vrabec, kos, berani. Tajenka ……………………………..

  3. Doplň správná čísla. Vzory podstatných jmen.

  4. Doplňte. Nakreslete obrázek lesa. V les__ ch je krásně. Pod korunam__ stromů je chládek. Les__ znějí ptačími písněm__. Ve větvích se prohánějí veverk__ . Děti v lese hledají houb__. Pod dub__ rostou hříbk__ s hnědými hlavičkam__. Pod břízam__ se červenají křemenáče. Zají__ se před dětm__ schovávají ve křov__.

  5. Test na doplňování koncovek u podstatných jmen. • V připravené směs__ pak obalte plátky masa a dejte je smažit na olej. • V zámeckém parku jsme dlouho pozorovali páv__. • Když nás Pavlík spatřil, začal nadšeně mávat rukam__. • Kousek za domem máme nové hřiště s houpačkami a kolotoč__. • V dalším zápase se utkají naši zástupci s Francouz__. • Mezi slepicem__ se batolilo několik čerstvě vylíhlých kuřat. • Pouliční lamp__ lehounce osvětlovaly ulici. • Na větv__ visely barevné fáborky, které ukazovaly závodníkům správnou cestu.

  6. Doplňte i,í /y,ý. Vyznačená písmena zapište postupně do tabulky. Přečtěte tabulku. Stol__ prostřu já. V jetel__ jsou zajíc__. Náš M__lanpřib__há a už je v cíl__ . Pomoz m__ sp__tl __. Já i Honza šetříme s peněz __ . V__ díšjídelní stol__ s talíř__ ? Při kašl__ si zakr__j ústa. Učili jsme se o král__ Ječmínkovi __.