slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klient PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klient

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2
kenley

Klient - PowerPoint PPT Presentation

158 Views
Download Presentation
Klient
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zgłoszenie chęci zakupu towaru Zamówienie START Klient Przekazanie do Działu Handlowego Przyjęcie i rejestracja zamówienia Rejestr korespondencji Zamówienie Sekretariat Analiza zamówienia i przekazanie pracownikowi Dyrektor Działu Handlowego Zamówienie Wpisanie do systemu zamówienia od klienta Zapytanie do magazynu o stan zamawianego wyrobu Pracownik Działu Handlowego Dział Produkcyjny Baza zamówień Magazyn Wyrobów Gotowych Analiza zamówienia 1 Dział Finansów i Księgowości

  2. Dokonanie zapłaty i odbiór towaru Podanie terminu Klient Sekretariat Dyrektor Działu Handlowego Nie Czy klient wiarygodny? Pracownik Działu Handlowego Poinformowanie o zakupie tylko gotówkowym Zapytanie o wiarygodność finansową Zapytanie klienta o termin odbioru Określenie warunków płatności Tak Dział Produkcyjny Tak Czy wyrób jest na stanie? Magazyn Wyrobów Gotowych Nie 1 2 Dział Finansów i Księgowości Notatka służbowa Przekazanie informacji o zadłużeniu Baza danych o płatnościach