kapitel 7 klient tjener og intra og ekstranett l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitel 7: Klient/Tjener og Intra- og Ekstranett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapitel 7: Klient/Tjener og Intra- og Ekstranett

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Kapitel 7: Klient/Tjener og Intra- og Ekstranett - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

Kapitel 7: Klient/Tjener og Intra- og Ekstranett. Business Data Communications, 5e Illustrasjoner til boka. TTM 4145 IKT i ingeniørvirksomhet Høsten 2004. Hva du bør kunne (etter å ha lest dette kapitlet). Vite hvorfor klient/tjener løsningen er populær.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitel 7: Klient/Tjener og Intra- og Ekstranett' - Samuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapitel 7 klient tjener og intra og ekstranett

Kapitel 7:Klient/Tjener og Intra- og Ekstranett

Business Data Communications, 5e

Illustrasjoner til boka.

TTM 4145 IKT i ingeniørvirksomhet

Høsten 2004

hva du b r kunne etter ha lest dette kapitlet
Hva du bør kunne (etter å ha lest dette kapitlet)
 • Vite hvorfor klient/tjener løsningen er populær.
 • Være i stand til å beskrive funksjoner og egenskaper til klient/tjener applikasjoner
 • Beskrive klient/tjener arkitekturen
 • Forklare rollen til ”mellomvare” i klient/tjenersystemer
 • Vurdere hvilke følger klient/tjener prinsippet får for krav til nettet
 • Definere intra- og ekstranett (i motsetning til Internett)
 • Sammenlikne klient/server og intranett tilnærming til distribuert databehandling
 • Liste opp fordeler og mulige kommunikasjonsvalg for ekstranett.
hva er klient tjener client server
Hva er Klient/tjener (Client/Server?)
 • Klient
 • Tjener
 • Nettverk
 • Hvordan atskiller klient/tjener løsningen seg fra andre prinsipper for distribuert databehandling?
  • Man satser tungt på å gjøre anvendelsene brukervennlige (skreddersøm for den enkelte bruker/terminal er mulig)
  • Vekt på sentraliserte databaser og sentralisert administrasjon.
  • Satsing på åpne/modulære systemer
  • Nettet blir en fundamental forutsetning for realisering.
klient tjener terminologi tabell 7 1
Klient/tjener terminologi (tabell 7.1)
 • API (Applications Programming Interface)Et sett med funksjoner og anropsprogrammer som gjør det mulig for klienter og tjenere å kommunisere
 • KlientEn nett-tilkoblet enhet som spør etter informasjon (vanligvis en PC eller en arbeidsstasjon som kan spørre i en database lagret på en tjener)
 • MellomvareEt sett med drivere, APIer eller annen programvare som forbedrer koblingen mellom en klientanvendelse og tjener.
 • TjenerEn datamaskin vanligvis en kraftig arbeidsstasjon eller ”mainframe” som inneholder info. som kan bli editert og behandlet av tilkoblede klienter.
 • SQL (Structured Query Language)Et språk utviklet av IBM og standardisert av ANSI. Språket egner seg for å henvendelse til, opprettelse av, oppdatering og spørring i relasjonsdatabaser. (Referanse finnes på slide nr. 7.)
hva karakteriserer klient tjener prinsippet
Hva karakteriserer klient-tjener prinsippet?
 • Vekt på brukevennlige applikasjoner
 • Fokus på tilgang til sentraliserte databaser
 • Man forplikter seg til åpne og modulært oppbygde applikasjoner.
 • Nett-tilkobling blir fundamental for å få det hele til å virke
klient tjener applikasjoner
Klient/tjener applikasjoner
 • Vekt på grafiske grensesnitt (GUI) for brukerne
 • Databaseeksempel
  • Database på tjener, applikasjoner (som SQL*) som gir adgang fra klient virker som “lim” og tillater forespørsler
  • Applikasjonsprogram kan gå utlukkende på klient eller kan være delt mellom klient og tjener.

*se f.eks.

http://www.google.com/search?hl=en&lr=&oi=defmore&q=define:SQL

klasser av klient tjener anvendelser
Klasser av Klient-tjener anvendelser
 • Verts-basert prosessering
 • Tjener-basert prosessering
 • Klient-basert prosessering
 • Kooperativ prosessering

“Feit klient” eller “feit tjener”?

Se figur 7.5

figur 7 5 klient og tjener klasser b
Figur 7.5 Klient og tjener klasser (b)

(Eksempel på relativ “feit” klient)

mellomvare
Mellomvare
 • Standardiserte grensesnitt og protokoller mellom klienter og bakenforliggende databaser.
 • Skjuler datakildenes kompliserte oppbygning for sluttbrukere.
 • Kan brukes for et stort utvalg av klient/tjener løsninger.
 • Alle anvendelser virker over en uniform (dvs. den samme) API.
basis primitiver for meldingformidling
Basis “primitiver” for meldingformidling

Req

Conf

Ind

Resp

og tilsvarende retur ..

problemomr der ved meldingsformidling
Pålitelig versus upålitelig overføring.

Pålitelig ustyr/tjenester garanterer leveranse og gir feilsjekkmekanismer og mulighet for retransmisjon, etc. Alternativt kan meldingen bli sent uten feilsjekk. (Dette reduserer kompleksiteten, men skyver ansvar for bekreftelse over på applikasjonen.)

Ventende eller Ikke-ventende applikasjoner?

Ikke-ventende applikasjoner er mer effektive, men er vanskelig å teste ut.

Ventende (”Blocking”eller”synchronous”) blir stående å vente inntil kvittering blir mottatt.

Problemområder ved meldingsformidling
klient tjener binding
“Nonpersistent binding”

Vedlikeholder ikke tilstandsinformasjon. Forbindelser reetableres hvis nødvendig.

Passer ikke for RPCer (Remote Procedure Calls) som blir brukt ofte av samme bruker.

“Persistent binding” (vedholdende)

Forbindelsen vedlikeholdes inntil prosedyren returnerer (avsluttes).

Brukbar for anvendelser som foretar gjentatte henvendelser til remote procedures (applikasjoner som kjøres over nett).

Klient/tjener binding
objekt orienterte mekanismer
Objekt-orienterte mekanismer
 • Klients og tjener sender melding mellom objekter.
 • Kan baserer seg på en underliggende meldingsegenskaper eller RPC struktur eller bli utviklet direkte på toppen av objektorienterte egenskaper i operativsystemet.
 • Suksess avhenger av standardisering av objektmekanismen, men det eksistere fortsatt mange konkurrerende skjemaer: COM, OLE, CORBA

IKKE SÅ RELEVANT PÅ DETTE KURSET!

intranett
Intranett
 • Implementasjon av en internettbasert klient/tjener teknologi innenfor en bedrift, i motsetning til globalt (generell) bruk.
 • Har vist seg meget suksessrik i sammenheng med fortaksintern databehandling.
intranett fordeler
Rask prototyping

Skalerer effektivt

Små opplæringsbehov

Kan bli realisert på mange forskjellige systemer

Åpen arkitektur som tillater samvirke på tvers av plattform (f.eks. operativsystem).

Støtter en rekke distribuerte tjenester

Tillater integrasjon av tradisjonelle systemløsninger

Støtter et stort utvalg av medieformer.

Billig å implementere.

Intranett: fordeler
intranet web
Intranet Web
 • Web innhold
  • Nettet kan bli brukt til effektivt å distribuere innhold på en måte som ikke krever opplæring (for nye brukere).
  • Felles Web/Database løsning
  • Det eksisterer mye verktøy for å realisere mellomvare mellom web tjenere og datakilder.
 • Elektronisk post.
 • “Network News” (se også slide nr. 31).
felles web database realisering
Fordeler

Enkel administrasjon

Utplassering

Utviklingshastighet

Fleksible måter å presentere informasjonen på.

Ulemper

Begrenset funksjonalitet

Tilstandsløs operasjon gjør det vanskelig å “trace” hva som foregår.

Felles Web/Database realisering
intranett ulemper
Intranett: ulemper
 • Lange uviklingsperioder.
 • Vanskelig å dele opp applikasjonene samt å modifisere disse basert på brukereerfaring.
 • Innsats trengs for å distribuere oppgraderinger til klientene.
 • Vanskeligheter med å skalere tjenerne slik at de svarer til øket last.
 • Medfører kontinuerlig krav/etterspørsel om kraftigere maskiner på kontorpult?
andre intranett teknikker
Andre Intranett-teknikker
 • Elektronisk Post.
  • Lukkede interne postsystemer (med kvittering for mottak, etc).
  • Interne postlister.
 • Network news (USENET)
  • kan bli tilpasset for bruk i Intranett.(For en introduksjon til USENET se:http://www.faqs.org/faqs/usenet/what-is/part1/
ekstranett web
Ekstranett “Web”
 • Utvidere intranett konseptet til å bli en informasjonsformidler og tjenesteyter til et utvalg enheter på “utsiden”, for eksempel kunder og leverandører.
 • Tillater selskaper å dele informasjon
ekstranett fordeler
Ekstranett-fordeler
 • Reduserte kostnader
 • Mer salgbare produkter
 • Forbedret produktivitet
 • Øket profitt
 • Reduserte lagre
 • Mindre tid før produktene når markedet
metoder for konvertere intranett til ekstranett
Metoder for å konvertere Intranett til Ekstranett
 • Langdistanse modemforbindelse (oppringt) adgang.
 • Sikret adgang via internett.
 • Adgang over internett til en ytre (ekstern) tjener som har dublett av noen av selskapet intranettdata.
 • Adgang via internett til en ekstern tjener som utsteder databaseforespørsler til interne tjenere.
 • ”Virtual private network”