Mbt i raketfart
Download
1 / 18

MBT i raketfart - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

MBT i raketfart. Per Wallroth Fil. dr, leg. psykolog leg. psykoterapeut, psykoanalytiker MBT-teamet, Psykiatri Sydväst. PowerPoint-bilderna finns på. www.slpo.sll.se/mbt-teamet. Vad är MBT?. MBT = mentalization-based treatment = mentaliserings-baserad terapi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MBT i raketfart' - kendra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mbt i raketfart

MBT i raketfart

Per Wallroth

Fil. dr, leg. psykolog

leg. psykoterapeut, psykoanalytiker

MBT-teamet, Psykiatri Sydväst


Powerpoint bilderna finns p

PowerPoint-bilderna finns på

www.slpo.sll.se/mbt-teamet


Vad r mbt
Vad är MBT?

 • MBT = mentalization-based treatment = mentaliserings-baserad terapi.

 • Ett behandlingspaket för borderlinepatienter utarbetat av Anthony Bateman och Peter Fonagy utifrån anknytningsteori och psykoanalytisk teori.

Per Wallroth


Vad r mbt1
Vad är MBT?

 • Den teoretiska grunden är Fonagys och hans medarbetares idéer om mentalisering.

 • Den praktiska utformningen har gjorts av Bateman och hans team vid Halliwick i London.

Per Wallroth


Vad r mentalisering
Vad är mentalisering?

 • Mentalisering = ”holding mind in mind”.

 • Mentalisering = att tänka på sina egna och andras tankar och känslor och förstå att människors handlingar bestäms av vad de känner, tänker, vill och tror.

  • Mentalisering gäller både en själv och andra.

  • Mentalisering gäller både tankar och känslor (theory of mind + empati med andra och en själv).

  • Mentalisering kan vara både implicit (tyst, procedurell kunskap) och explicit (kunna beskriva och fundera).

Per Wallroth


Utveckling av mentaliseringsf rm gan
Utveckling av mentaliseringsförmågan

 • För att mentaliseringsförmågan ska börja utvecklas krävs en trygg relation till en anknytningsperson, som speglar barnets känslor och på så sätt lär barnet vad det känner och att det har ett inre.

 • Utvecklingen av mentaliseringsförmågan fortsätter sedan när barnet och anknytningspersonen leker.

 • Om allt går väl är mentaliseringsförmågan ganska väl etablerad i fyra–fem-årsåldern.

Per Wallroth


Tidiga s tt att f rst v rlden och andra m nniskor
Tidiga sätt att förstå världen och andra människor

 • Alla kan förlora mentaliserings-förmågan vid stark stress och tillfälligt falla tillbaka i tidigare förhållningssätt.

 • Teleologisk hållning

 • Psykisk ekvivalens

 • Låtsasläge

Per Wallroth


Teleologisk h llning
Teleologisk hållning

 • Man förstår att handlingar har syften, att människor gör saker för att uppnå något, men handlingar bedöms enbart utifrån sina fysiska, synbara resultat: ”Jag kan bara tro att du älskar mig, om du kommer hit med det samma!”

 • Känslor kan inte hanteras genom reflektion, utan man måste göra något som ger ett synbart resultat.

Per Wallroth


Psykisk ekvivalens
Psykisk ekvivalens

 • Den psykiska verkligheten uppfattas som identisk med den fysiska verkligheten.

 • De egna tankarna och känslorna måste vara sanna, och andra människor uppfattar med nödvändighet världen på samma sätt som man själv.

 • Medför intolerans mot alternativa perspektiv.

 • Negativa tankar om en själv blir outhärdliga: ”Eftersom jag tycker att jag är ful, så är jag ful.”

Per Wallroth


L tsasl ge
Låtsasläge

 • När barnet leker uppfattar det fantasi och verklighet som åtskilda och helt frikopplade från varandra, som om det inte fanns något som helst samband mellan inre och yttre verklighet.

 • Hos vuxna kopplat till dissociation och till känslor av meningslöshet och tomhet.

Per Wallroth


Fr mmande sj lv
Främmande själv

 • Repetition: Barnet lär sig vad det känner genom anknytningspersonens spegling.

 • Fungerar inte speglingen kan barnet ta in anknytningspersonens känslor i stället för att få en bättre bild av sina egna känslor.

 • Barnets självrepresentation blir då osammanhängande och fylld av plågsamma aspekter.

 • De plågsamma aspekterna försöker barnet göra sig av med genom att projicera dem på sin omgivning.

Per Wallroth


Vad kan g fel i utvecklingen av mentaliseringsf rm gan
Vad kan gå fel i utvecklingen av mentaliseringsförmågan?

 • Anknytningspersonen klarar inte sin speglingsuppgift.

 • Barnet har en medfödd känslighet.

 • Barn som utsätts för trauma kan stänga av mentaliseringsförmågan.

Per Wallroth


Borderline som mentaliseringssjukdom
Borderline som mentaliseringssjukdom

 • Borderlinesymptomen beror på tre sammanflätade faktorer:

  • Hämning av mentaliseringsförmågan, särskilt i nära relationer.

  • Aktivering av tidigare sätt att uppleva den inre verkligheten: teleologiskt tänkande, psykisk ekvivalens, låtsasläge.

  • Ett ständigt sug efter projektion, d.v.s. externalisering av det främmande självet.

Per Wallroth


MBT

Per Wallroth


Behandlingens m l
Behandlingens mål

 • Målet är stärkt mentaliseringsförmåga, inte insikt eller något annat.

 • Fyra delmål:

  • att identifiera affekter och stabilisera känslouttrycken

  • att utveckla stabila inre representationer av tankar och känslor

  • att skapa en sammanhängande självupplevelse

  • att utveckla en förmåga att skapa trygga relationer

Per Wallroth


N gra behandlingsprinciper
Några behandlingsprinciper

 • MBT innehåller alltid både individualterapi och gruppterapi.

 • MBT bedrivs inte av en ensam terapeut, utan av ett litet team med ett gemensamt synsätt och förhållningssätt.

 • Det lilla teamet sköter allt.

Per Wallroth


N gra behandlingsprinciper1
Några behandlingsprinciper

 • Terapeuten har patientens ”mind in mind”: fokuserar på patientens aktuella tankar och känslor i syfte att bygga upp representationer av mentala tillstånd.

 • Terapeuten fokuserar på det medvetna och förmedvetna, inte på det omedvetna.

 • Terapeuten arbetar hela tiden med relationen, men undviker överföringstolkningar.

Per Wallroth


The end
The End

Per Wallroth


ad