KLASY PATRONACKIE V LO
Download
1 / 12

KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie - innowacja pedagogiczna PREZENTACJA Ewa Mauer (nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie). Od pomysłu do realizacji, czyli historia innowacji w Gimnazjum nr 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KLASY PATRONACKIE V LO w Gimnazjum nr 2 ' - kendall-jefferson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

KLASY PATRONACKIE V LOw Gimnazjum nr 2

im. Adama Mickiewicza w Krakowie- innowacja pedagogiczna

PREZENTACJA

Ewa Mauer

(nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Krakowie)


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Od pomysłu do realizacji, czyli historia innowacji w Gimnazjum nr 2

Na postawie Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej oraz eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6 z dnia 30 marca

2004 r. w sprawie podjęcia innowacji pedagogicznej zwanej - Klasy patronackie V LO - prowadzonej przez Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie we współpracy z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie od roku szkolnego 2004/2005 przystępuje za zgodą organu prowadzącego, tj. Gminy Kraków z kwietnia 2004 r. do prowadzenia ww. innowacji pedagogicznej.

Porozumienie między dyrektorami szkół partnerskich o współpracy zostało podpisane w 2003 r.


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Założenia w praktyce Gimnazjum nr 2

 • 3 klasy (na 6) z każdego poziomu nauczania w Gimnazjum nr 2 w Krakowie zostają objęte patronatem V LO i mają charakter innowacji pedagogicznej, opartej na współpracy szkół sąsiadujących.

 • Innowacja polega na realizacji działań społeczno-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli V LO im. Augusta Witkowskiego oraz Gimnazjum nr 2 w Krakowie, wspierających rozwój dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych ze względu na wysoki rozwój intelektualny i dotyczący zmian organizacyjnych, polegających na uzupełnieniu i indywidualizacji procesu nauczania dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych we wspomnianym zakresie.

 • Językiem obcym nauczanym w ww. klasach jest język angielski na poziomie zaawansowanym, ze względu na potrzebę kształcenia uczniów do lektury literatury fachowej i potrzebę kształcenia na najwyższym poziomie przygotowującym do matury.

 • Na potrzeby innowacji w zakresie organizacyjnym:

  • > Prowadzi się skorelowane z planem nauczania poszczególnych klas fakultety na terenie Gimnazjum nr 2 (1 godzina tygodniowo - prowadzą nauczyciele szkoły macierzystej wg autorskich planów).

  • > Prowadzi się fakultety na terenie V LO (1 godzina tygodniowo od połowy września do końca kwietnia) .

  • > Dopasowuje się tzw. godziny do dyspozycji dyrektora do potrzeb tych klas w planie godzin, poszerzając blok przedmiotów podstawowych.

 • Fakultety (zajęcia do wyboru) w wymiarze 1 godziny na tydzień dla 1 klasy patronackiej na terenie szkoły gimnazjalnej zostają włączone do planu tygodniowego jako pierwsza lub ostatnia lekcja w danym dniu i są umieszczane w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 • Fakultety na terenie V LO prowadzone są wyłącznie na zasadzie kółek zainteresowań i stanowią one autorską propozycję nauczycieli V LO, fakultety stanowią uzupełnienie oferty gimnazjalnej, dopasowanej do planu lekcji.

 • O zaliczeniu fakultetu będzie informował certyfikat wydawany przez V LO każdego roku szkolnego.


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Wspólnie, czyli osoby zaangażowane. Gimnazjum nr 2

 • Dyrektorzy Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego.

 • Nauczyciele obu szkół, których doświadczenie służy prowadzeniu uczniów uzdolnionych w klasach o charakterze autorskim.


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Jakie klasy, jakie fakultety? Gimnazjum nr 2

 • Klasy A

 • - z poszerzonym blokiem tzw. przedmiotów przyrodniczych + język angielskina poziomie zaawansowanym

 • Klasy C

 • z poszerzoną nauką matematyki + j. angielski na poziomie zaawansowanym

 • Klasy E

 • - klasą z poszerzoną nauką języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Fakultety w klasach patronackich: Gimnazjum nr 2

 • Dla klas A

 • geografia/biologia/chemia lub fizyka

 • Dla klas C

 • matematyka lub fizyka

 • Dla klas E

 • - j. polski lub historia/geografia


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Przykładowy rozkład godzin fakultetu Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2003/2004 - 6 godzin:

IA - 1 godz. biologii

IC - 1 godz. matematyki

IE - 1 godz. j. polskiego

IIA - 1. godz. geografii

IIC - 1 godz. matematyki

IIE - 1. godz. j. polskiego


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Rekrutacja do klas patronackich. Gimnazjum nr 2

 • Postępowanie kwalifikacyjne ma za zadanie:

 • Wstępne udokumentowanie rozpoznanych predyspozycji - poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności ucznia, zainteresowań, motywacji do pracy, zdolności samooceny i krytycyzmu, kreatywności, odporności na stres i lęk, wstępne określenie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w klasie patronackiej.

 • Uzupełnienie wiedzy o uczniu poprzez zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez szkołę oraz wywiady z uczniami i ich rodzicami (opiekunami).

 • Zebranie opinii na temat kandydatów przez dyrektora Gimnazjum nr 2 do 15 czerwca każdego roku.

 • d. Do wskazanego dnia miesiąca czerwca weryfikację list ze względu na osiągnięcia wskazane na świadectwach oraz wyniki egzaminu po klasie VI oraz ustalenie ostatecznej listy uczniów w klasach.

 • Postępowanie kwalifikacyjne ma za zadanie:

 • Wstępne udokumentowanie rozpoznanych predyspozycji - poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności ucznia, zainteresowań, motywacji do pracy, zdolności samooceny i krytycyzmu, kreatywności, odporności na stres i lęk, wstępne określenie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości emocjonalnej do podjęcia nauki w klasie patronackiej.

 • Uzupełnienie wiedzy o uczniu poprzez zapoznanie się z dokumentacją przygotowaną przez szkołę oraz wywiady z uczniami i ich rodzicami (opiekunami).

 • Zebranie opinii na temat kandydatów przez dyrektora Gimnazjum nr 2 do 15 czerwca każdego roku.

 • d. Do wskazanego dnia miesiąca czerwca weryfikację list ze względu na osiągnięcia wskazane na świadectwach oraz wyniki egzaminu po klasie VI oraz ustalenie ostatecznej listy uczniów w klasach.


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

W pierwszym semestrze klasy I każdy uczeń poddawany jest obowiązkowym badaniom wyników wg corocznie ustalanego kalendarza, przede wszystkim w zakresie:

- biegłości techniki czytania

- czytania ze zrozumieniem

- znajomości ortografii

- języka polskiego

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Klasy patronackie a osiągnięcia uczniów obowiązkowym badaniom wyników wg corocznie ustalanego kalendarza, przede wszystkim w zakresie:w roku szkolnym 2007/2008(łącznie 36 laureatów – najwięcej w woj. małopolskim)


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Losy absolwentów – kariera w V LO obowiązkowym badaniom wyników wg corocznie ustalanego kalendarza, przede wszystkim w zakresie:(liczba finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych pochodzących z klas patronackich w Gimnazjum nr 2)


Klasy patronackie v lo w gimnazjum nr 2

Dziękuję za uwagę obowiązkowym badaniom wyników wg corocznie ustalanego kalendarza, przede wszystkim w zakresie: