fr n rekrytering till examen ur ett studiev gledarperspektiv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv. Studenten i fokus!. Studenten skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan skall se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information som behövs.” Högskoleförordningen –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv' - magee-sandoval


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fr n rekrytering till examen ur ett studiev gledarperspektiv

Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv

studenten i fokus
Studenten i fokus!
 • Studenten skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan skall se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information som behövs.”

Högskoleförordningen –

6 kap 3 §

 • TYSTNADSPLIKT
studenten i fokus1
Studenten i fokus!
 • ”På alla utbildningar ska finnas en studievägledare (eller lärare med studievägledares uppgifter) som på ett tidigt stadium kan fånga upp signaler om olika studierelaterade problem och som studenterna kan vända sig till. Studievägledaren ska om så behövs informera studierektor (eller motsvarande)och föreslå åtgärder.”

I dokumentet ”Riktlinjer för relationen mellan LU och universitetets studenter” fastställt av universitetsstyrelsen 2008-12-04.

svl s huvuduprocesser studenten i fokus
SVL:s huvuduprocesser - Studenten i fokus!
 • Vägledning och coachning
 • Koordinering av introduktionsaktiviteter
 • Projektledning för phös- och fadderutbildning
 • Ansvar för uppföljning av studenter – retentionsarbete
 • Information och rekrytering – gymnasiedagarna, tekniskt basår, t.ex.
slide5

INFORMATION – VÄGLEDNING – COACHNING - SVL-JOURPROGRAMLEDNING

Karriären Framtiden

Presumtiva studenter

Gruppväg-

ledning

Uppföljnings-samtal åk 1-3

Introduktion

Missat första matten

Utlands-information

Exjobb

Examen

Åk 5

Åk 0

EWS

enkät

SI

Phös

Fadder

utb

Specialiseringsval

Kontakter med alumner

Karriärcenter

CV

Intervjusituationer

Gymnasie-dagarna

Tekniskt basår

Studenters studie- och karriärplanering

Individuella studieplaner

INDIVIDUELLA STUDIEPLANER

STUDIEUPPEHÅLL - AVBROTT

studiev gledningens svl roll i programledningsarbetet
Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet
 • Vid programledningssammanträden finns en ständig punkt på dagordningen – ”SVL informerar”.
 • SVL:s roll i programledningens arbete är att förankra, förtydliga och synliggöra studentperspektivet.
studiev gledningens svl roll i programledningsarbetet1
Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet
 • Agera bollplank för programutveckling/kursutveckling.
 • Lyfta aktuella projekt och frågor till programledningen och göra dem till hela programledningens angelägenhet – t.ex. introduktionens innehåll och upplägg.
studiev gledningens svl roll i programledningsarbetet2
Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet
 • Ta emot signaler från både lärare och studenter om aktuellt läge om hur en kurs/student fungerar.
 • Studenternas ”ombud” och möter studenternas behov
 • Fundera över konsekvenser för studenter – av beslut och annat som kan påverka studenternas situation.
exempel p v glednings coachsamtal
Exempel på väglednings/coachsamtal
 • Få tillbaka motivationen för studierna
 • Få tillbaka självförtroendet
 • Röster från studenter:

”Stödet, uppmuntrandet och inspirationen från svl har gjort att jag klarade min utbildning på LTH, på senare år även med mycket goda studieresultat. Svl gav aldrig upp hoppet om mig och detta bidrog till att jag byggde upp ett väldigt gott självförtroende och har nu börjat doktorera.”

”SVL har fått mig att tro på mig själv och hjälpt mig utvecklas som person.”

exempel p v glednings coachsamtal1
Exempel på väglednings/coachsamtal
 • Samtal kring studiestrategier och planering
 • Målfokusering

Röst från student:

”Vi diskuterade och gjorde upp en plan om hur jag skulle komma i kontakt med mina studier och fick även hjälp med att komma över chocken att gå från gymnasiet till högskolan. Jag fick hjälp med att lära mig studietekniken och började klara tenta efter tenta.”

”Hit har jag kunnat vända mig när jag behövt råd och stöd hur jag ska lägga upp och planera mina studier. Det har alltid varit fokus på att lösa problem så smidigt som möjligt för mig som student, vilket i hög grad har underlättat min tillvaro.”

exempel p v gledning coachsamtal
Exempel på vägledning/coachsamtal
 • Karriärplanering med framtida mål och delmål
 • Röst från student: ”Hade jag inte fått denna hjälp och uppmuntran från svl hade jag hoppat av utbildningen.”
exempel p v gledning coachsamtal1
Exempel på vägledning/coachsamtal
 • Ind. studieplanering, t.e.x för elitidrottare, småbarnsföräldrar, vid uteblivna studieresultat, sjukdomar, funktions-hinder etc.
 • Utlandsstudier
 • Specialiseringsval
 • Exjobb
 • Röst från student: ”Även om jag haft en idé om hur saker varit eller idéer om hur man ska lägga upp studieplanen så har det varit en stor trygghet att kunna få denna hjälp och samtidigt kunna diskutera idéer man haft och få dessa bekräftade.”
v gledning och coachning
Vägledning och coachning
 • ”Röst från student: Det heter ju studievägledning och mycket riktigt var det JAG i slutänden som fattade besluten, men för att komma fram till ens beslut är det ovärderligt att få de olika möjligheterna klargjorda för sig och helt enkelt ha ett bollplank.”
kuratorerna funktionshinder
Kuratorerna - Funktionshinder
 • Antal kända studenter med funktionshinder:

Lå 05/06 52 stud varav 35 med dyslexi

Lå 07/08 75 stud varav 51 med dyslexi

Lå 09/10 95 stud varav 67 med dyslexi

kuratorerna funktionshinder1
Kuratorerna - Funktionshinder
 • Kriterier: Beslut om pedagogiskt stöd avseende lå 09/10 eller tidigare samt terminsregistrering i Ladok H09 och/eller V10
 • Övriga diagnoser:
 • ADHD (2), Asbergers syndrom (4), Diskbråck och ischiassmärta, Epilepsi, Hörselnedsättning (4), Inflammatorisk ledsjukdom, Koncentrationsstörning, Neurologisk skada, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (2), Primär språkstörning, Psykisk funktionsnedsättning/psykiskt funktionshinder (5),
 • Synnedsättning/synskada (5)
 • Anm: Totalt har 8 studenter en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom ADHD och Asbergers syndrom ingår i den gruppen.
varf r
Varför?
 • ”Fick mig att inse verkligheten”
 • ”Studenthjulet! En överblick som kan bli tankeställare”
 • ”Att se att det finns resurser och människor som kan hjälpa till och bryr sig”
 • ”Att få en spark i ändan när det gäller att förbättra studietekniken”
gruppsamtal f pi n
Gruppsamtal F, Pi, N
 • Start läsvecka 1
 • Ca 45 min/gruppsamtal
 • Ca 190 studenter
 • Totalt 14 grupper
 • Marknadsföring
 • Time Edit
inneh ll
Innehåll
 • Allmän information
 • Studieteknik
 • Coachning
 • Min studie- och karriärplanering
studieteknik
Studieteknik
 • Metaplansövning med post-it lappar
 • Steg 1: vad är bra studieteknik?(individuellt)
 • Steg 2: kategorisera (gemensamt)
 • Steg 3: återkoppling/diskussion
 • Steg 4: konkreta tips
coachning
Coachning
 • Studenthjulet
 • Hur ser balansen ut?
 • Hur vill du ha det?
groow
GROOW
 • GOAL – vad är ditt mål?
 • REALITY – hur ser nuläget ut?
 • OPTIONS – möjligheter
 • OBSTACLES – hinder
 • WILL – vad blir ditt nästa steg?
 • Identifiera dina möjligheter/ hinder
min studie och karri rplanering
Min studie och karriärplanering
 • Studieplanering
  • Satsa på dina studier
  • Se gruppen som en resurs
  • Sikta mot dina mål
 • Karriärplanering
  • Att bygga nätverk
  • CV föreläsning
coachhing h gskoleingenj rsutbildningarna i hbg
CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG
 • CoachHing: ett samlingsnamn för våra aktiviteter inom högskoleingenjörsutbildningarna
 • Coachning som ett pedagogiskt verktyg.
 • Coachning ger studenten konkreta redskap att arbeta vidare med på egen hand, t ex tidsplanering och att arbeta med delmål och utmaningar.
 • Genom att använda coachning känner vi att det skapas dynamiska och aktiva möten mellan oss och studenterna. Varje student blir synliggjord och ges möjlighet till reflektion över sin egen studiesituation.
coachhing h gskoleingenj rsutbildningarna i hbg1
CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG
 • Steg för steg mot smartare studiestrategier
 • CoachHing består av olika aktiviteter i steg som är tidsstyrda utifrån studentens behov.
 • TeambuildingUnder första veckan får studenterna lära känna varandra och träna på att i grupp lösa en enklare uppgift
 • Seminarium om studiestrategierÄger rum under de första veckorna på första terminen. Under seminariet får studenten bl a arbeta med mål, tidsplanering, studieteknik och utmaningar under studietiden
coachhing h gskoleingenj rsutbildningarna i hbg2
CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG
 • Uppföljning, enskilt och gruppvisFörsta uppföljningen sker i grupp efter första tentamensperioden, därefter erbjuds studenten enskild uppföljning ett flertal gånger under hela utbildningstiden. Dessutom kan studenten alltid boka in tid för studievägledning
 • Enskild coachingStudenten erbjuds enskild coaching under hela studietiden
 • Coaching som moment i kurserStudenter i projektkurser erbjuds coaching på teman projektledning och konflikthantering
syftet med introduktionen
Syftet med Introduktionen
 • ATT LÄRA KÄNNA: kurskamrater, äldre teknologer, SVL, lärare
 • ATT FÅ KÄNNEDOM OM:

Helheten i utbildningen, vad som händer i lp 1, Snabbt komma in i studierna med planering, yrkesrollen

* ATT KÄNNA SIG HEMMASTADD: på Campus och i Lund

ph s fadderutbildning
Phös- fadderutbildning
 • REFLEKTION över sin roll som phös
 • Kamratstöd
 • Rollspel
 • Värderingsövningar
kvalitetsuppf ljningar studenten i fokus
Kvalitetsuppföljningar – Studenten i fokus!
 • Benchmarking – frågor kring tillgänglighet och bemötande vid e-mail och personliga besök hos svl (och kuratorer)
 • Varje moment vid phös- och fadderutbildning (4 st)
 • Utvärdering av gruppvägledning för nyantagna läsv 1-4
 • Utvärdering av introduktionsaktiviteter för de nyantagna
 • Utvärdering av stöd till phösen från programledningar och svl efter avslutad nollning/introduktion.
 • Utvärdering av effekter av studievägledning – pedagogisk kurs

VI VILL ALLTID BLI BÄTTRE!