Building a brighting future
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova. Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405. LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci sub-programme Projects to test and develop the credit system for vocational education and training. “BUILDING A BRIGHTING FUTURE”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kelvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Building a brighting future

Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Leonardo da Vinci sub-programme

Projects to test and develop the credit system for vocational

education and training

“BUILDING A BRIGHTING FUTURE”


Building a brighting future

Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405

PARTNERS:

France

Finland

Hungary

France

Finland

Hungary

France

Hungary

Romania

Romania


Ecvet sistemul european de credite trasferabile pentru educa ie i formare profesional
ECVET - SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE TRASFERABILE PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

  • Cadrul metodologic al sistemului ECVET include principii şi specificaţii tehnice cheie pentru a permite descrierea calificărilor în termenii unităţilor rezultatelor învăţării şi a punctelor ECVET asociate, cu scopul transferării şi acumulării de credite precum şi pentru susţinerea parteneriatelor.

  • În ECVET orice credit obţinut de un cursant reprezintă expresia valabilităţii rezultatelor învăţării dobândite cu scopul transferului şi acumulării către o calificare. Aceste rezultate ale învăţării sunt evaluate şi validate astfel încât creditele să poată fi tranferate de la un sistem de calificări la altul şi de la un context de învăţare la altul.


Building a brighting future

Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405

Role of GSBG in the project:

Rolul GSGB în proiect:

GSGB participă în acest proiect folosind experienţa dobândită anterior în educaţia şi formarea profesională în domeniul automobilelor în vederea susţinerii şi promovării accesului la învăţarea de-a lungul vieţii şi promovarea mobilităţilor transnaţionale.

S-au elaborat de către participanţii din FRANŢA, FINLANDA, ROMANIA şi UNGARIA curricula de pregătire pentru patru unităţi reprezentative pentru calificarea “TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO”

S-a convenit asupra unor schimburi duale de mobilitate transnaţională, GSGB urmând să efectueze schimbul cu EFMA(LYON, FRANŢA) în lunile februarie (Franţa-Romania) şi aprilie (Romania-Franţa)


Building a brighting future

Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

Şcoală Asociată UNESCO – Şcoală Pilot în Programul Phare-VET RO 9405

In the project 4 units has been created:

În proiect au fost create 4 unităţi:

Unit 1: Vehicle stability management systems

Managementul sistemelor de stabilitate ale vehiculului

Unit 2: Injection and ignition systems in petrol engines

Sisteme de injecţie şi aprindere în motoarele cu benzină

Unit 3: Diagnosis and maintenance on alignment wheels

Diagnosticarea şi întreţinerea geometriei direcţiei

Unit 4: Engine emissions in petrol and diesel engines

Emisiile poluante la motoarele cu injecţie de benzină şi Diesel


Building a brighting future

Grupul Şcolar „George Bibescu” Craiova EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

  • URMEAZĂ:

    Pe parcursul anului 2011 vor fi efectuate schimburi de mobilitate în vederea realizării evaluării şi obţinerii creditelor transferabile