Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


  • 66 Views
  • Uploaded on

Informační systém plzeňského kraje ( principy stavby - zajímavé prvky). Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeňský holding, a.s. Václav Koudele Martin Vimr. Partnerech úřadu. Majetku. Zaměstnancích úřadu. Vstupní podmínky pro budování informačního systému úřadu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kelsie-love


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Informační systém plzeňského kraje (principy stavby - zajímavé prvky)

Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeňský holding, a.s.

Václav Koudele Martin Vimr


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Partnerech úřadu

Majetku

Zaměstnancích úřadu

Vstupní podmínky pro budování informačního systému úřadu:

Všechny procesy, které spravuje úřad, jsou z pohledu informačního základu svázány s daty o ….


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Manažerskou

Administrativní

Ekonomickou

Evidenční

Geografickou

Vstupní podmínky pro budování informačního systému úřadu:

Z pohledu budování informačního systému je důležité podpořit procesy aplikacemi, které podporují oblast ….

DATA

INFORMACE

KOMPLEXNÍ DATOVÁ BÁZE

Jednotlivé aplikace podporující procesy úřadu pracují s daty o majetkupartnerech úřaduobsluhují je zaměstnanci


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Principy stavby informačního systému KÚPK:

Historizace

dat

Aktivity

objektu

DMS

SYSTÉM SPRÁVY DOKUMENTŮ

Administrativní aplikace

Evidence

Manažerský informační systém

Metainformační systém

Ekonomika

GIS

Komplexní datová báze


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Základní registry ISVS

ZRUIN

KN ČÚZK

RES ČSÚ

Územně identifikační

registr (ÚIR)

Centrální registr osob (CRO)

KDB

Registr obyvatel

(ROB)

Registr ekonomických subjektů (RES)

Registr

budov

(RB-ÚIR)

Registr

pronajatých ploch (RPP)

Registr

bytů a nebytů

(RBaN)

Registr nemovitostí

(REN)

Evidence

organizační

struktury (EOS)

Evidence

smluvních partnerů

(ESP)

Evidence

nemovitých objektů

(ENO)

GIS, Majetek,

Smlouvy a poplatky,

Controling, …

Active Directory,

NT skupiny, SQL,

„řízení přístup práv“

Sociální dávky,

Smlouvy a poplatky,

Soudní spory, …

Struktura Komplexní datové báze

Komplexní datová báze není pouze soustava registrů. Je vybavena aplikačními funkcemi. Dále je schopna efektivně poskytovat data ostatním připojeným aplikacím.

Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Komplexní datová báze – Evidence organizační struktury - schéma

Okolní systémy a aplikace

X

M

L

R

O

Z

H

R

A

N

Í

P

E

R

S

O

N

Á

L

N

Í

S

Y

S

T

É

M

SAP

eENTERPRISE

DMS

EOS

Organizační

struktura

Aplikace

AD

(Active

Directory)

Pracovní místa

SQL

Pracovní

zařazení

Přístup k

aplikacím

NT

skupiny

Přístupová

práva k aplikaci

Pracovník

  • Telefonní seznam

  • WEB

  • TISK

Telefonní

ústředna

VýstupyInforma n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Administrativní aplikace – Smlouvy a poplatky struktury

Smlouvy a poplatky jsou zajímavou aplikací, která spojuje rozsáhlou administrativní činnost – tvorbu smluv s ekonomickým systémem.

Předpisy

Úkoly

DMS


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Administrativní aplikace – Evidence soudních sporů struktury

KDB

Evidence soudních sporů

EOS

Typy soudního sporu

(aktivní, pasivní)

Přístupová práva

Soudní spor

Strana města

Data, značky,

soudy

Protistrany

+

Právní zástupci

Petit, Rozsudek

Historie případu

(události)

Dokumenty

Tiskový

modul

KDB

P

DMS

ESP

S&P


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Ekonomický systém – Microsofr eEnterprice struktury

Přímá komunikace ekonomického IS s modulem rozpočtu je velmi důležitá. Zde navržený způsob nabízí značný komfort uživateli.

Obr. Vkládání rozpočtové skladby do účetního dokladu


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Ekonomický systém – modul rozpočtu struktury

Obr. Akce rozpočtu

Obr. Registr akcí
Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

částka, priorita, faktur

realizovat ?

Projekt

částka, priorita,

realizovat ?

Oddíl

odpovídá, investuje

Rozpočetnictví

Paragraf

Středisko

Akce

Finanční položka

od

do

Operace a Prvky Síťového diagramu

od

do

Položka

Oblast

od

do

Číselník položek (Náklad / Výnos)

Plán

Zdroj

skupina ..

.. objekt

Zúčtovací předpis

částka,

rok, od-do,

schváleno

Digitální mapa

(GIS)

Verze plánu

Analytické členění syntetiky účtu hlavní knihy

Finanční účetnictví

Karta

majetku

Parcela

Syntetický účet hlavní knihy

Vnitropodnikové

účetnictví

Registr Nemovitostí

Majetek

Princip fungování rozpočtu


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Celková budoucí dekompozice informačního systému KÚPK faktur

GIS

Komplexní datová báze

Majetkové registry

Partnerské registry

Metadatový IS

Administrativní aplikace

Stavební

řízení

Evidence

soudních

sporů

Sociální

dávky

Smlouvy a

poplatky

DMS a Workflow

Ekonomický systém

PaM

Pohledávky

Závazky

Odběratelé

Dodavatelé

Manažerský systém

Majetek

Finanční účetnictví

Rozpočet

Údržba

majetku

Pokladna

Banka


Informa n syst m plze sk ho kraje principy stavby zaj mav prvky

Děkuji za pozornost faktur

Vaclav.koudele@kr-plzensky.cz

vimr@plzenskyholding.cz