slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
1. Yks . Mon. Nom. iter illud difficile itinera illa difficilia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

1. Yks . Mon. Nom. iter illud difficile itinera illa difficilia - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

1. Yks . Mon. Nom. iter illud difficile itinera illa difficilia Akk . iter illud difficile itinera illa difficilia Gen. itineris illius difficilis itinerum illorum difficilium Dat. itineri illi difficili itineribus illis difficilibus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. Yks . Mon. Nom. iter illud difficile itinera illa difficilia' - kelsey-douglas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1.

 • Yks. Mon.
 • Nom. iterilluddifficileitinerailladifficilia
 • Akk. iterilluddifficileitinerailladifficilia
 • Gen. itinerisilliusdifficilisitinerumillorumdifficilium
 • Dat. itineriillidifficiliitineribusillisdifficilibus
 • Abl. itinereillodifficiliitineribusillisdifficilibus
 • Nom. memoriatristis et acerbamemoriaetristes et acerbae
 • Akk. memoriamtristem et acerbammemoriastristes et acerbas
 • Gen. memoriaetristis et acerbaememoriarumtristium et acerbarum
 • Dat. memoriaetristi et acerbaememoriistristibus et acerbis
 • Abl. memoriatristi et acerbamemoriistristibus et acerbis
 • Nom. is magnusaquaeductus ii magniaquaeductus
 • Akk. eum magnum aquaeductumeosmagnosaquaeductus
 • Gen. eiusmagniaquaeductuseorummagnorumaquaeductuum
 • Dat. eimagnoaquaeductuiiismagnisaquaeductibus
 • Abl. eomagnoaquaductuiismagnisaquaeductibus
slide2

2. Yks. Yks.

 • akt. konj. imperf. 1. sentiremcolerem
 • 2. sentirescoleres
 • 3. sentiretcoleret

Mon. Mon.

1. sentiremuscoleremus

 • 2. sentiretiscoleretis
 • 3. sentirentcolerent
 • pass.ind.imperf. Yks. Yks.

1. sentiebarcolebar

 • 2. sentiebariscolebaris
 • 3. sentiebaturcolebatur
slide3

Mon. Mon.

 • 1. sentiebamurcolebamur
 • 2. sentiebaminicolebamini
 • 3. sentiebanturcolebantur
 • akt.ind.pl.perf. Yks. Yks.
 • 1. senseramcolueram
 • 2. senserascolueras
 • 3. senseratcoluerat
 • Mon.
 • 1. senseramuscolueramus
 • 2. senseratiscolueratis
 • 3. senserantcoluerant
slide4

3.

 • audiamini pass.konj.prees.mon.2.p
 • carpserunt akt.ind.perf.mon.3p.
 • coluissent akt.konj.pl.perf.mon.3.
 • delentur pass.ind.prees.mon.3.
 • fueratisakt.ind.pl.perf.mon.2.
 • repudiaberis pass.ind.fut.yks.2.p
 • 4. huicpopulo; consuleshuiusanni; cornuaillorumtaurorum; eomodo
 • 5. Susi hyökkää hampaalla, härkä sarvella. Kirjoilla on kohtalonsa. Asioiden ulkonäöt ovat pettäviä. Kansan hyvinvointi on korkein laki. Se, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisenä kiven tuota naista päin.
 • subjektit: lupus/taurus; libelli; species; salus; qui
 • predikaatit: petit; habent; sunt; est; est; mittat
 • objektit: fata;lapidem
 • predikatiivit: fallaces; suprema lex;
 • cornu (yks.abl, abl. instr), fata (mon. akk.; objekti), vestrum (mon.gen. gen.partitivus)
slide5

6. puellalibrum magnum legitpass. libermagnus a puellalegitur.

 • imperatorlapidesmittebatpass. lapides ab imperatoremittebantur.
 • Antoniusoppidumdelevitpass. oppidum ab Antonio deletumest.
 • 7. a) Gladiaattori näki, että susi oli sairas
 • Tiedän, että rakastat minua
 • Cicero sanoi Antoniuksen erehtyneen
 • Tyttö sanoi erehtyneensä
 • Gladiaattorilla tiedetään olleen monta tytärtä.
 • b)
 • - ConstatCiceronemmultoslibroshabuisse.
 • Imperatordicitibitumludosfuisse.
 • IntellexiCiceronemrectesentire.
 • Puella se aegramessenuntiavit.
slide6

8.

b) gladiatore audiente/ puellis scientibus / puella librum legente / imperatore et gladiatore libros legentibus

c) Oppidis deletis / re audita / lapidibus missis / oratione habita

d) Cicerone consule/ imperatore auctore / puella legente / vobis legentibus / me laeto / nobis auctoribus / lapide misso / libris lectis