F ze demografick revoluce
Download
1 / 14

Fáze demografické revoluce - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Fáze demografické revoluce. www.zlinskedumy.cz. Opakování obyvatelstvo. Podle posledních informací ČSÚ žije v ČR ……….….. obyvatel . Počet obyvatel (přirozenou cestou) v posledních letech ……………………, ve společnosti přibývá počet …………….. lidí .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fáze demografické revoluce' - kelly-weeks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F ze demografick revoluce

Fáze demografické revoluce

www.zlinskedumy.cz


Opakov n obyvatelstvo
Opakování obyvatelstvo

 • Podle posledních informací ČSÚ žije v ČR ……….….. obyvatel.

 • Počet obyvatel (přirozenou cestou) v posledních letech ……………………, ve společnosti přibývá počet…………….. lidí.

 • V populaci dětí (předproduktivní věk) je více………., u starších ročníků (poproduktivní věk) je více……………

 • Nejvíce obyvatel žilo na našem území ve………….(? léta ? století).

 • Průměrná hustota osídlení je …….…ob./km2, což je pro Evropu střední hustota zalidnění.

 • ČR je národnostně …………………stát.

 • Podíl náboženského vyznání je: 59% - ............................,

  27% - .........................., 9% - ............................., 5% ostatní

  (do této kategorie patří………………… a ……..………….).

  Podíl věřících je v ČR ……………….….než v okolních státech.


Odpov di
Odpovědi

 • Podle posledních informací ČSÚ žije v ČR 10,5 mil.obyvatel.

 • Počet obyvatel v posledních letech klesá, ve společnosti přibývá počet staršíchlidí.

 • V populaci dětí (předproduktivní věk) je vícechlapců, u starších ročníků (poproduktivní věk) je více žen.

 • Nejvíce obyvatel žilo na našem území ve 30. letech 20. století.

 • Průměrná hustota osídlení je 132 ob./ km2, což je pro Evropu střední hustota zalidnění.

 • ČR je národnostně jednotnýstát.

 • Podíl náboženského vyznání je: 59% bez vyznání,

 • 27% římskokatolické, 9% nezjištěno5% ostatní (do této kategorie patří husitská, evangelická, pravoslavná, židovská, muslimskáaj.).

 • Podíl věřících je v ČR menší než v okolních státech.


Demografie a demografick v voj ve sv t
Demografie a demografický vývoj ve světě

 • Co znamená pojem DEMOGRAFIE?

  - věda zabývající se obyvatelstvem a jeho reprodukcí

 • Co charakterizuje demografický vývoj?

 • rozvoj průmyslu a urbanizace.

 • obrat od primitivního reprodukčního chování (vysoká porodnost i úmrtnost) k novému řádu reprodukce (malá míra porodnosti i úmrtnosti).

 • Jaký byl průběh dem. revoluce ve světě?

 • Začala v různých částech světa jindy.

 • V rozvinutějších evropských zemíchzačala koncem 18.stol. a skončila nejpozději v 1. pol. 20. století.

 • Ve většině rozvojových zemích, především v Africe, je ale na začátku.

 • Rozdíly můžeme nalézt i v jednotlivých státech dané oblasti, mezi městem a venkovem, nebo mezi různými sociálními skupinami


F ze demografick ho v voje ve sv t rozvojov st ty vysp l st ty
Fáze demografického vývoje ve světěRozvojové státy, vyspělé státy

Obr. 1

1. fáze období nízkého růstu – primitivní chováníporodnost a úmrtnost jde jako po sinusoidě - státy centrální Afriky2. fáze vysokého růstuprudký pokles úmrtnosti, porodnost je značně vysokástáty Afriky (kromě Atlasu, JAR,..), Asie – Arabský pol., jižní Ameriky3. fáze vysokého růstupozvolný pokles úmrtnosti, křivka porodnosti klesáseverní a jižní Afrika, Mexiko, latinská Amerika, JV a J Asie4. fáze nízkého růstunízká míra porodnosti a úmrtnostiEvropa kromě Albánie, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Čína,


Demografick v voj v r
Demografický vývoj v ČR

Kdo se zabývá vývojem osídlovaní a jaké důkazy máme na území ČR?

 • archeologové, historikové a geografové na základě poznatků a důkazů.

 • trvalé osídlení ve starší době kamenné – PALEOLITU (nížiny, podél břehu řek).

 • ve starověku oppida Keltů, centra Germánů (Markomanů a Kvádů)

 • http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/240024-hostyn-majak-nad-starovekou-dalnici-ktery-obsadili-keltove.html

  Jak probíhalo osídlování v ČR?

 • dlouho bylo osídlení prostorově nesouvislé

 • koncentrace v nižších nadmořských výškách a u řek(úrodná půda, zvěř)

 • Velkomoravská říše - 863n.l. příchod Konstantina a Metoděje, v Čechách první státní útvary – Slované - Přemyslovci

 • 12. stol.- kolonizace vnitřních vrchovin a horských oblastí domácím obyvatelstvem

 • 13. stol.- kolonizace vnější Němci (řemeslníci a obchodníci), dvojjazyčné osídlení Čech
F ze demografick revoluce v r
Fáze demografické revoluce v ČR

a) Kolik fází má demografická revoluce?

1.fáze, 2.fáze, 3. fáze, 4.fáze

b) Pokus se jednotlivé fáze podle období charakterizovat:

1.FÁZE

 • do poloviny 18.století

 • nízký populační přírůstek

  = vysoká míra porodnosti a úmrtnosti

 • nakažlivé nemoci

  =cholera, tyfus, morové šíření v Evropě

 • četné války

 • periodické neúrody

Obr. 5


2. FÁZE

Jaké je časové vymezení?

= od poloviny 18. století do 20tého století

Jaké hlavní změny této doby měly vliv?

= Průmyslová revoluce (18.stol.) zdvojnásobení počtu obyvatel

= zemědělství lepší technologie, obživa

= zlepšení hygienické situace klesl počet úmrtí

3. FÁZE

= období 20. století

= klesá porodnost a úmrtnost snížení PP (přirozený přírůstek)

Jaké hlavní změny této doby měly vliv?

= politická situace, doba komunisku


A. Velký vliv politické situace

 • 1. obě světové války

 • 2. dekrety o odsunu německého obyvatelstva z pohraničí

  V letech 1945 a1946 bylo odsunuto 2 miliony Němců.

  http://www.youtube.com/watch?v=xok_5pm5TMA

  http://www.zanikleobce.cz/index.php

 • 3. emigrace na západ (únor 1948, srpen 1968) - celkem 400 000 emigrantů

  B. Přichází doba komunismu

 • propopulačníopatření- vyšší rod. přídavky, prodloužení mat. dovolené, půjčky na bydlení

  http://www.youtube.com/watch?v=unVxdfiA328

  Vyprávěj

  http://www.ceskatelevize.cz/program/vypravej/o-serialu/

  http://www.youtube.com/watch?v=V7gZBSlmmYs&feature=related

  4. FÁZE

 • od 80. let počet obyvatel - stagnuje

 • v 90. letech počet obyvatel - klesá (začíná imigrace)

 • současnost - nárůst obyvatel

  = rodí silné ročníky + přistěhovalci - trend STÁRNUTÍ OBYVATEL

  = zejména ve vyspělých Evropských zemíchV kov pyramidy r
Věkové pyramidy ČR

Obr. 7

Obr. 5

Obr. 8


Citace
CITACE

 • Obr. 1.: FELIPE MENEGAZ, FelipeMenegaz. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UN_Human_Development_Report_2007_(1)_CBC.svg

 • Obr. 2.: DANIEL BARÁNEK, Daniel Baránek. wikipedaia [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Host%C3%BDn,_v%C3%BDchod_01.jpg

 • Obr. 3.: DAVID PALOCH, David Paloch. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%A0tramberk_%28CZE%29_-_general_view_of_the_town.jpg

 • Obr. 4.: TANKRED, Tankred. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Great_moravia_svatopluk.png

 • Obr. 5.: UVEĎTE AUTORA-ZACHOVEJTE LICENCI 3.0 UNPORTED, Uveďte Autora-Zachovejte Licenci 3.0 Unported. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bubonic_plague_map.PNG

 • Obr. 6.: 2.0 GENERIC, 2.0 Generic. wikipedia.cz [online]. [cit. 23.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Republic_demo.png

 • Obr. 7.: ZRSCH3, Zrsch3. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_1980rel.png

 • Obr. 8.: ZRSCH3, Zrsch3. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Population_pyramid_CZE_2007rel.png


ad