g rsel programlama ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Görsel Programlama II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Görsel Programlama II

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
kelly-davidson

Görsel Programlama II - PowerPoint PPT Presentation

276 Views
Download Presentation
Görsel Programlama II
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Görsel Programlama II Ders 1 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT

 2. Konular • ADO.NET • ADO.NET Veri Erişim Modelleri • Bağlantılı (Connected) model • Bağlantısız (Disconnected) model • ADO.NET Sınıfları • Örnek uygulama

 3. ADO.NET • ActiveX Data Objects (ActiveX Veri Nesneleri) • Microsoft’un veri erişim teknolojisidir • Tüm .NET dilleri (Visual Basic.NET, C# ve diğerleri) için ortak bir teknolojidir • Visual Studio kurulumu ile Sql Server, Oracle ve Access veritabanları erişim için gereken eklentiler kurulu gelmektedir. • Diğer veritabanları için, ör: MySQL, veritabanına özel sürücü kurularak onlara da bağlantı yapılabilir

 4. ADO.NET veri erişim modelleri • Bağlantılı (Connected) model • Tek yönlü okuma veya yazma işlemi • Veriler güncel • Veritabanı bağlantısı sürekli açık • Ağ trafiği yoğun • Bağlantısız (Disconnected) model • Çift yönlü okuma ve yazma • Veriler yerel olarak kaydedilir ve güncel değildir • Veritabanı bağlantısı sürekli açık değildir • Ağ trafiği nisbeten azdır

 5. ADO.NET veri erişim modelleri

 6. ADO.NET sınıfları • Kullanılacak veritabanı türüne göre XXX yerine Sql, OleDb, Oracle veya Odbc ön ekleri kullanılmaktadır. • Örneğin Sql Server için bağlantı nesnesi SqlConnection olmaktadır.

 7. ADO.NET Sınıfları • Diğer bazı sınıflar

 8. ADO.NET sınıfları • Bu sınıfları kullanmak için kodumuza belli kütüphaneleri using ifadesi ile eklememiz gerekmektedir. • Örneğin SqlConnection, SqlCommand gibi Sql Server’a özel sınıfları kullanmak için kodumuza aşağıdaki ifade eklenmelidir • using System.Data.SqlClient;

 9. ADO.NET sınıfları • Diğer veritabanları için gerekli using ifadeleri:

 10. ADO.NET sınıfları • Bağlantılı veri erişiminde kullanılan sınıflar ve kullanım amaçları

 11. ADO.NET sınıfları • Bağlantısız veri erişiminde kullanılan sınıflar ve kullanım amaçları

 12. ADO.NET sınıfları • Herhangi bir ADO.NET sınıfı kullanılırken önce new operatörü ile oluşturulur. • SqlConnection c = new SqlConnection(); • Oluşturulan değişken üzerinden nesnenin özellikleri değiştirilir veya metotları çağrılır • c.ConnectionString = @” ……… “; • c.Open( ); • c.Close( );

 13. ADO.NET sınıfları • Örnek bir SqlCommand kullanımı • SqlCommand cmd = new SqlCommand( ); • cmd.Connection = c; • cmd.CommandText = “DELETE FROM musteriler”; • cmd.ExecuteNonQuery( ); • Bu kod parçası kurulan “c” bağlantısı üzerinden musteriler tablosundaki kayıtları silmektedir.

 14. ADO.NET sınıfları • SqlCommand nesnesinde kullanılan özellik ve metotların amaçları

 15. Örnek bir uygulama • Veritabanındaki en son sipariş tarihini textBox içine yazdıran program. • Bunun için ticaret.mdf ve ticaret_log.mdf Sql server dosyalarının indirilip, c:\vt\ konumuna konması gerekmektedir. • Dosyalar hazırlandıktan sonra Visual C# Express Edition açılır ve yeni bir proje oluşturulur….

 16. Örnek bir uygulama Yeni proje oluşturma yollarından birisi Start Page’deki Create seçeneğini kullanmaktır

 17. Örnek uygulama Proje türü: “Windows Forms Application” Proje adı : “VtIlkDeneme”

 18. Örnek bir uygulama Form üzerine bir TextBox kontrolü (textBox1) konuluyor… TextBox’ın Multiline özelliği true Dock özelliği Fill olarak seçiliyor

 19. Örnek uygulama • Form ekrana geldiğinde müşterilerin textbox1’e yüklenmiş olmasını istiyoruz • Bunun için Form’un Load olayına kod yazacağız. Events(Olaylar) ekranından Load’a çift tıklayarak da aynı iş yapılabilir Load olayına kod yazmak için Form’un boş bir kısmına çift tıklanıp, kod ekranı açılmalıdır

 20. Örnek uygulama

 21. Örnek uygulama F5 tuşuna veya çalıştır tuşuna basarak program çalıştırılır