Görsel Programlama - PowerPoint PPT Presentation

corine
g rsel programlama n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Görsel Programlama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Görsel Programlama

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Görsel Programlama
242 Views
Download Presentation

Görsel Programlama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Görsel Programlama Dr. Muhammet Balcılar Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Davutpaşa Kampüsü EEF Binası, D124, Esenler, İstanbul Web: http://muhammetbalcilar.weebly.com/ E-mail: muhammetbalcilar [at] gmail [dot] com muhammet [at] yildiz [dot] edu [dot] tr

  2. Dersin Amacı • Görsel bir programlama dilini kullanabilme. • Arayüzortamını ve ekran bölümlerini tanıyabilme. • Temel bileşenleri kullanabilme • Programı görsel açıdan düzenleyebilme.

  3. Dersin İçeriği • Temel Bilgisayar Kavramları, • Visual Studio 2010 IDE’ ye Genel Bakış, • Hafıza Kavramı, Operatörler ve Örnek Uygulamalar, • Sınıf, Nesne, Metot ve Katarlara Giriş, • Karar ve Kontrol İfadeleri , • Metotlar, Diziler, • Kalıtım ve Çok Biçimlilik, • Olay İşleme, Kontrol Özellikleri ve Araç Kutusu, • Menüler • Katarlar • İstisna Yakalama • Dosya işlemleri • Veri Tabanı

  4. Değerlendirme • 1 Vize %30 • 2 Ödev %20 • 1 Final %50 • Microsoft Visual Studio 2010 Program Geliştirme Aracı

  5. Kaynaklar • Memik Yanık, “Visual C# 4.0 for .NET Framework 4.0”, Seçkin Yayınları, 2011 • Paul Deitel, Harvey M. Deitel, “Visual C# 2010 How to Program”, PrenticeHall, 2010

  6. Görsel Programlama Nedir. • Kod yazmak yerine, geliştirme ortamının sağladığı komponentlerin grafiksel olarak manuple edilmek suretiyle program oluşturan programlama konseptidir. • Görsel komponentler bize çok pratik bir şekilde görselliği yüksek arayüzler oluştursa da hiç kod yazmadan program olmaz! • Tüm program kod yazma suretiyle yapılabilir. Fakat bu tarz çok uzun ve zahmetli bir yöntemdir. • Çözüm, grafiksel programlama ile kod yazma arasında optimizasyondan geçmektedir.

  7. Bilgisayar Mimarisi

  8. Programların Çalışma Mimarisi Merkezi Mimari İstemci-Sunucu Mimarisi Dağıtık Mimari

  9. Programlama Dillerinin Sınıflaması • Donanıma olan yakınlığa göre, • Alçak seviyeli diller: Assembly • Orta Seviyeli Diller: C, C++ • Yüksek Seviyeli Diler: Java, C#, Pyton, Pascal, Basic, Fortran • Kodlamaçeşidine göre • Imperative: C, C++, C#, Pascal,Basıc • Decleative: SQL, XML, Prolog, Lisp • Objekoduretmecesitine gore • Compiler kullanandiller: C, C++, C#,Basic, Pascal,Assembly • Yorumlayicikullanandiller: Java, • Nesne Yönelimli veya Yapısal oluşuna göre • NesneYonelimli Diller: C++, C#, Java • Yapisal Diller: C, Pascal, Basic • Görsel olup olmamaya göre • Gorsel Diller: Visual C#, Visual Basic, Java • Gorselolmayan Diller: C, Pascal, Basic

  10. Visual C# Nasıl bir Dil • Yüksel seviyeli • Imperative • Compiler kullanan • Nesne Yönelimli • Görsel Bir dildir.