Download
procent mm med f glar och foster n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procent mm med fåglar och foster PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procent mm med fåglar och foster

Procent mm med fåglar och foster

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Procent mm med fåglar och foster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Procent mm med fåglar och foster

  2. Lazulfinken (högst upp) lever i Kanada och Mexiko och är 14 cm lång. ”Chileanswallow” elever som namnet antyder i Chile och Argentina och den är 13 cm lång. Pilgrimsfalken har vi över hela jorden och den är 42 cm lång. • Men hur många procent längre är pilgrimsfalken än Lazulfinken? • Hur många procent mindre är Chileanswallow jämfört med Lazulfinken?

  3. 1. Prutgåsen (arktiska trakter) är 62 cm lång och Sorasumphönan (Kanada och norra USA) är 22 cm lång. a) Hur många procent större är Prutgåsen än Sorasumphönan? b) Hur många procent mindre är hönan jämfört med gåsen?

  4. 3.a) Vad blir medelvärdet av de första 5 fåglarna?b) Vad blir medianen av samma 5 fåglar?

  5. Gulärlan (Eurasien, Nordafrika) blir 17 cm lång. • Ladusvalan (Eurasien, Nordafrika, Nordamerika) blir 18 cm lång. • a) Vilken utav dessa två längder är ett primtal? • b) skriv det andra talet som faktorer av primtal. • c) vad blir medianen av dessa två längder? • d) hur många procent mindre är Gulärlan jämfört med Ladusvalan?

  6. Ett 4 veckor gammalt foster ser ut som på bilden till vänster och är 6 mm lång.Ett 8 veckors foster är 4 cm lång och ser ut som på bilden nedan. • Hur många procent har fostret vuxit?

  7. Till vänster: 18 veckor: 20 cm • Till höger: 5 månader: 24 cm • Hur många procent större är fostret vecka 20 än vecka 18?

  8. 8 månader: 45 cm

  9. Slutligen: • Ta alla värden som du har fått om fostret och redovisa det i ett lämpligt diagram. Vad kallas diagrammet som du har valt? • A) växer fostret jämt? • B) när växer det snabbast? • C) när växer det långsammast?