Download
sgs house n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SGS-House PowerPoint Presentation

SGS-House

106 Views Download Presentation
Download Presentation

SGS-House

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SGS-House Sarah Faes

  2. Identificatiegegevens • SGS House: • Noorderlaan 87 • 2030 Antwerpen • Tel. 03 545 44 00 • Fax 03 545 44 99 • http://www.sgs.be

  3. Identificatiegegevens 2 • SGS international certification services: • Noorderlaan 87 • 2030 Antwerpen • Tel. 03 545 48 48 • Fax 03 545 48 49 • Manager: Geert D’Haese • Geert.d’haese@sgs.com

  4. Producten en/of diensten • Product-en dienstencertificatie: • CE markering van medische hulpmiddelen • Qualicert certificatie • Systeemcertificatie, nationale- en internationale normen: • Kwaliteitssystemen • Specifieke normen voor automobielsector

  5. Productenen/of diensten 2 • Veiligheidssystemen • Milieubeheersystemen • Voedselveiligheidssystemen • Sociale verantwoordelijkheid • Trainingen: • Opleidingen omtrent zorgsystemen

  6. Huisstijl • Logo is een beeldmerk • Grijs staat voor • professionalisme • Oranje staat voor optimisme

  7. Einde Dank u voor uw aandacht!