slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Participarea constructorilor romani in proiecte internationale PowerPoint Presentation
Download Presentation
Participarea constructorilor romani in proiecte internationale

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Participarea constructorilor romani in proiecte internationale - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Modalitati de sustinere a firmelor exportatoare Costin Lianu Director Dezvoltare Export Coordonator SNE. Participarea constructorilor romani in proiecte internationale Bucuresti, 23 februarie 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Participarea constructorilor romani in proiecte internationale' - kelii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Modalitati de sustinere a firmelor exportatoareCostin LianuDirector Dezvoltare ExportCoordonator SNE

Participarea constructorilor romani in proiecte internationale

Bucuresti, 23 februarie 2012

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUISI MEDIULUI DE AFACERIDIRECTIA DEZVOLTARE EXPORT

unde vrem s ajungem viziunea conform strategiei na ionale de export

Unde vrem să ajungem: viziunea,conform Strategiei Naţionale de Export

Să atingem bunăstare economică sustenabilă prin creșterea competitivității în comerțul internațional, determinată de calitate, diversitate şi excelență.

aceasta presupunând:

Să susținem întreprinderile să-și sporească capacitatea de a reţine, capta, adăuga şi crea valoare în lanțul productiv național

competitivitate pe pie e cheia dezvolt rii sustenabile c u urm toarele dimensiuni
Competitivitate pe pieţe, cheia dezvoltării sustenabile cu următoarele dimensiuni:

Națională, ca generator de creștere și dezvoltare economică

Europeană, unde deși noțiunile de export şi import se înlocuiesc cu achiziții şi furnituri comunitare, exportul își păstrează rolul strategic și există competiție intracomunitară;

Pe piețe non UE, unde reorientarea exportului este o prioritate națională și comunitară

instrumente de su inere i facilitare a competitivit ii imm urilor
Instrumente de suținere şi facilitare a competitivităţii IMM-urilor

Programe de acces la fonduri structurale UE

Programe naționale de susținere a comerțului sau exportului și IMM-urilor

Imbunătățirea mediului de afaceri

Sistemul național de susținere și promovare a exportului (OUG 120/2002,cu modificările ulterioare)

s us inere a i promovare a exportului cu finan are de la buget
Susținereaşi promovare a exportului cu finanţare de la buget

Centrat pe promovare în exterior,direcții specializate MECMA şi CRPCIS(www.portaldecomert.ro,www.dce.gov.ro /www.traderom.ro;)

Centrat pe IMM-uri,direcții specializate din MECMA şi agentia specializata pentru IMM; (www.mimmctpl.ro)

Centrat pe garantare şi asigurare credite de export și finanțarea exportului EXIMBANK; (www.eximbank.ro;)

Centrat pe managementul calității Ministerul Economiei; (www.minind.ro)

Centrat pe turism, directii specializate din Ministerul Turismului. (www.mturism.ro)

slide6
Mecanisme de sprijinire a exportatorilor din UE pentru acces piețe din afara uniunii (Comitetul Consultativ de Acces pe piete –MAAB)

Furnizarea gratuită de informații, date și studii:

MADB

date statistice

tarif vamal

Sprijin acordat exportatorilor pentru eliminarea barierelor netarifare din terțe țări prin negocieri directe sau prin OMC;

Crearea de echipe mixte de acțiune la nivel european pe produse (grupe de lucru) sau pe piețe (echipe permanent pe piețe)

programul de promovare a exportului administrat de c tre mecma i crpcis centrat pe promovare extern
PROGRAMUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI, ADMINISTRAT DE CĂTREMECMAşi CRPCIScentrat pe promovare externă

Conform legislației în vigoarea HG nr. 296/2007 privind aprobarea mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului

finantarea actiunilor de promovare a exporturilor
FINANTAREA ACTIUNILOR DE PROMOVARE A EXPORTURILOR
  • Anual se aloca de la bugetul de stat sume in lei destinate promovarii exporturilor. Bugetul actual de 36,4 mil. Lei reprezinta o triplare a sumei din 2003 (10,5 mil. Lei).
  • Suma alocata de la bugetul de stat este utilizata pentru acoperirea, parţială sau totală, a cheltuielilor necesare acţiunilor de promovare a exportului
  • MECMA administrează aceste acțiuni de promovare împreună cu Centrul Roman pentru Promovarea Comertului şi Investiţiilor Străine
  • Repartizarea sumei alocate anual de la bugetul de stat pe acţiunile de promovare a exportului pentru aplicarea Programului de promovare a exportului se face conform propunerilor MECMA şi ale patronatelor de ramura, cu acordul Consiliului de Export și aprobarea ordonatorului principal de credite
ac iuni de promovare a exporturilor
ACŢIUNI DE PROMOVARE A EXPORTURILOR

participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate sub pavilion national și promovarea mărcilor de export;

organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate;

realizarea de studii de piaţă şi pe produse;

realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe pieţe de interes pentru exportul românesc și de promovare a brandurilor sectoriale și regionale;

realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior;

susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic;

finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului

participarea la t rguri i expozi ii interna ionale
PARTICIPAREA LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE

Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, conform Strategiei Nationale de Export, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii, pe bază de programe anuale elaborate de MECMA anual, cu un an înainte de desfaşurare, în consultare cu patronatele de ramură, aprobate de Consiliul de export.

Participăm anual la aprox. 55 de astfel de manifestari specializate atât traditioanale (Hannover Messe- industrial,Cebit-IT, Vinexpo-vin,IMM Koln-mobila, Pret a Porter- confecţii Paris s.a.) precum şi alte târguri specializate selecţionate pentru participare pentru câţiva ani la rând după care optăm pentru alte manifestări în consultare cu mediile de afaceri

organizarea de misiuni economice in strainatate
ORGANIZAREA DE MISIUNI ECONOMICE IN STRAINATATE

Misiunile economice şi acţiunile de promovare a exportului se stabilesc în baza consultării MECMA cu patronatele de ramură sau cu asociaţiile profesionale şi cu CRPCIS;

Misiunile economice sunt acţiuni organizate în scopul explorării, consolidării, valorificării şi dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe externe cu potenţial de import.

Acţiunile de promovare a exportului se referă la prezentări de produse, miniexpoziţii, reuniuni de afaceri, seminarii economice şi zile economice.

Misiunile economice şi acţiunile de promovare a exportului se organizează în ţări de interes pentru exportatorii români

realizarea de studii de pia i pe produse
REALIZAREA DE STUDII DE PIAŢĂ ŞI PE PRODUSE

Aceste acțiuni se realizează în baza propunerilor structurilor asociative ale mediilor de afaceri,respectiv patronatele de ramură sau asociațiile profesionale care co-finanțează studiile.

Plata cheltuielilor pentru realizarea studiului se face de MECMA în proporţie de 50% din cheltuielile totale, în contul prestatorului de servicii.

Sumele alocate de la buget constituie ajutor de minimis pentru firmele beneficiare ale studiilor iar criteriile de eligibilitate sunt similare cu cele de la târguri și misiuni economice

realizarea de ac iuni de publicitate i reclam cu caracter general
REALIZAREA DE ACŢIUNI DE PUBLICITATE ŞI RECLAMĂ CU CARACTER GENERAL

Acţiunile de publicitate şi reclamă cu caracter general,se realizează la solicitarea patronatelor de ramură care doresc sa promoveze identitatea competitivă a sectorului lor pe baza unei strategii coerente de branding sectorial care să se refere la intreaga comunitate de afaceri din sector, indiferent de apartenţa lor la o asociaţie sau alta,cu suportarea totală a cheltuielilor de promovare.

Aceste acţiuni constau în implementarea unor strategii de branding sectorial, respectiv de promovare a imaginii şi identităţii competitive a unor sectoare strategice pentru exportul românesc de cataloage, broşuri, CD-uri, site/portal şa. In prezent avem o familie de branduri sectoriale inregistrate la OSIM (”Romania,your reliable trade partner”, brand sectorial industrial, ”Zoom into Romanian Fashion”, brand sectorial confecţii, ”România IT, creative talent, technical excellence”, pentru industria de IT, ”Wines of Romania” pentru vinuri, ”Romanian furniture, style, durability and comfort” pentru mobilă s.a.)

portal de informa ii de comer exterior www portal decomert ro
PORTAL DE INFORMAŢII DE COMERŢ EXTERIORwww.portaldecomert.ro

Portalul românesc de comerţ exterior, un obiectiv strategic al Strategiei Naţionale de Export atât ciclul strategic 2005-2009 cat si ciclul strategic 2010-2014 este integral finanţat de la buget şi administrat de MECMA

Informaţiile conţinute de portal sunt destinate accesului liber şi nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici interesaţi, grupul țintă principal fiind exportatorii români

are in prezent peste 50 000 de vizitatori după un an de la lansare şi este un instrument modern şi activ de susţinere atât pentru oportunităţi de afaceri cât şi pentru studii de piaţă, evenimente,ştiri puse la dispoziţie de reţeaua externă a ministerului

Oferă informaţii privind modalităţi şi instrumente de susţinere, inclusv programul de susţinere administrat de MECMA

Are motoare de căutare proprii şi este conectat la baza de date UE precum şi la alti furnizorii de servicii în reţea, inclusiv sistemul cameral

slide15
susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic;

Se refera în special la evenimente promoţionale internaţionale (târguri,expoziţii) unde nu participăm cu firme individuale dar avem facilităţi şi oportunităţi de prezentare a ofertei generale de export;

Se realizează de către MECMA în baza propunerii reprezentantului biroului consilierului economic din străinătate .

ACŢIUNI DE PROMOVARE ORGANIZATE DE BIROURILE CONSILIERULUI ECONOMIC ÎN ŢĂRILE DE REŞEDINŢĂ

organizarea n rom nia a ac iunilor de promovare a exportului
ORGANIZAREA ÎN ROMÂNIA A ACŢIUNILOR DE PROMOVARE A EXPORTULUI

Acţiunile de promovare a exportului organizate în România se realizează în scopul promovarii ofertei de export,cu participarea de firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti;

Se realizează la solicitarea structurilor asociative ale mediilor de afaceri care organizează astfel de acţiuni şi doresc să faciliteze prezenţa la ele a unor importatori potenţiali din ţări, în special din ţări non UE;

Se realizează de MECMA în colaborare cu CRPCIS.

contact
CONTACT

DIRECŢIA GENERALĂ COMEŢ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

DIRECTIA DEZVOLTARE EXPORT

TEL: 021-40.10.543; FAX: 021- 31.50.961

Web: www.portal de comert.ro, www.dce.gov.ro

Pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate înstrăinătate, realizarea de studii de piaţă şi pe produse, realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general,branding sectorial sau regional, finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportuluişi pentru informaţii referitoare la portalul de comerţ exterior;

DIRECŢIA RELAŢII BILATERALE EUROPA ŞI ASIA CENTRALĂ

TEL: 021- 40 10 518 FAX: 021-31 50 757

DIRECŢIA RELAŢII BILATERALE EXTERNE

TEL: 021- 40 10 564 FAX: 021-40 10 594

Web: www.dce.gov.ro

Pentru organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare în străinătate, susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic;