Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prijatelji SDUF-a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prijatelji SDUF-a

Prijatelji SDUF-a

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Prijatelji SDUF-a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prijatelji SDUF-a SLOVENSKO DRUŠTVO UČITELJEV FRANCOŠČINE ASSOCIATION SLOVÈNE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 5. MEDNARODNA KONFERENCA 5ème CONFÉRENCE INTERNATIONALE “LE FRANÇAIS TOUS AZIMUTS” ESIC Kranj, 15. maj/15 mai 2010 SDUF, Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za romanistiko, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija e-mail: sduf.si@guest.arnes.si, spletna stran: www.sduf.si