service oriented architectures
Download
Skip this Video
Download Presentation
Service Oriented Architectures

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Service Oriented Architectures - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Service Oriented Architectures. Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen…. Zoetermeer, 17-11-2005. Erwin Oord [email protected] Agenda – Service Oriented Architectures. Wat is de essentie van service-oriëntatie ? Wat zijn de voordelen ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Service Oriented Architectures' - keiko-orr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
service oriented architectures

Service Oriented Architectures

Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen…

Zoetermeer, 17-11-2005

Erwin Oord

[email protected]

agenda service oriented architectures
Agenda – Service Oriented Architectures
 • Wat is de essentie van service-oriëntatie ?
 • Wat zijn de voordelen ?
 • Top/down of toch maar bottom/up ?
 • Hoe bouw je een businesscase voor SOA’s ?
 • Zijn er valkuilen of zwakke plekken in het concept ?
 • Wat kan VKA voor haar cliënten doen ?

2

een service is een autonome component die business relevante vast gedefinieerde diensten verleent
Interfacing is transactioneel van aard

Communicatie via vaste koppelvlakken

Autonome functie met relevantie in businessdomein

Een service is een autonome component die business-relevante, vast gedefinieerde diensten verleent
 • Autonoom, dus geen afhankelijkheden van externe processen of systemen
 • Verleent diensten met een duidelijke betekenis in het business-domein
 • Benaderbaar van buitenaf via vooraf gedefinieerde koppelvlakken
 • Interfacing met de omgeving is transactioneel van aard

3

slide4
samenhangende processtappen, bv. GBA-controles

Proces 1

Proces 2

Proces 3

Component t.b.v. GBA-acties

Proces 1

Proces 2

Proces 3

Als die componenten gaan interacteren via services, dan ontstaat een zuivere service oriented architecture
 • Tot nog toe waren ‘vastgeroeste’ bedrijfsprocessen leidend in de organisatie van een onderneming…
 • In de nieuwe opzet zijn de processen nog slechts flexibele interactiepatronen tussen autonome businesscomponenten

4

slide5
Zo’n service oriented architecture biedt verscheidene voordelen ten opzichte van traditionele architecturen

Vergroot flexibiliteit

Bespaart kosten

Verkort time-to-market

Vergemakkelijkt uitbesteding of SSC

5

service ori ntatie gaat vanaf ink ontwikkelingsniveau 3 waarde opleveren voor een organisatie
Service-oriëntatie gaat vanaf INK-ontwikkelingsniveau 3 waarde opleveren voor een organisatie

Waarde van service-oriëntatie

Ontwikkelingsfase (volgens INK)

Activiteit-

gebaseerd

Proces-

gebaseerd

Systeem-

gebaseerd

Keten-

gebaseerd

Transformatie-

gebaseerd

6

binnen een soa zijn er twee modellen om service vrager en service aanbieder bij elkaar te brengen
Open model

ESB-model

Servicevrager

Servicevragers

V

V1

V2

V3

V4

V5

Zoeken

Service

Enterprise Service Bus

T

A

A1

A2

A3

Registreren

‘Telefoonboek’

Service-

aanbieder

Service-aanbieders

Binnen een SOA zijn er twee modellen om service-vrager en service-aanbieder bij elkaar te brengen

7

slide8
Service-oriëntatie grijpt in op alle drie de lagen van ons architectuurmodel (business/informatie/technologie)
 • Een businesscomponent kan alleen autonoom zijn als die autonomie ook in de onderliggende lagen gewaarborgd is

Businesslaag

Informatielaag

Technologielaag

8

een top down aanpak ligt dan voor de hand maar ook een bottom up aanpak heeft aantrekkelijke kanten
Een top/down-aanpak ligt dan voor de hand, maar ook een bottom/up-aanpak heeft aantrekkelijke kanten
 • Top/down-aanpak:
  • Is direct gerelateerd aan businessstrategie
   • Onderkennen kernactiviteiten (= kerncomponenten)
   • Faciliteert uitbesteding of concentratie op businessniveau
  • Is gebaat bij een lange-termijnvisie en –aanpak
   • Aanzienlijke investeringen
   • ‘De cost gaet voor de baet uyt’
 • Bottom/up-aanpak:
  • Doorgaans gedreven vanuit de ICT-afdeling
   • Implementeren technologie-services relatief eenvoudig
   • Afbakening domeinen in ICT veelal scherper te definiëren
  • Biedt mogelijkheden op kortere termijn
   • Quick-wins
   • Lagere complexiteit door niet betrekken business-issues

9

vanwege de lange looptijd en aanzienlijke investering is een gedegen kosten batenanalyse essentieel
Toekomstigebaten met SOA

Toekomstige baten zonder SOA

Toekom-stige kosten met SOA

Toekom-stige kosten zonder SOA

Initiële investering in SOA

Vanwege de lange looptijd en aanzienlijke investering is een gedegen kosten-/batenanalyse essentieel
 • Baten en kosten (initieel en toekomstig) van de SOA moeten opwegen tegen baten en kosten van ‘niets doen’
 • Scenario met SOA:
  • Initiële investering in SOA
  • Verwachte kosten ontwikkelen services
  • Verwachte baten van service-oriëntatie
 • Scenario zonder SOA:
  • Verwachte kosten ontwikkelen traditioneel
  • Verwachte baten traditioneel

10

slide11
Bij het scenario met SOA vallen initiële en toekomstige kosten en baten in een beperkt aantal groepen
 • Initiële kosten
  • Investering in infrastructuur
  • Investering in ombouwen bestaande systemen
  • Creëren van servicedelivery-organisaties incl. opleiding
  • Communicatie en verwachtingsmanagement
 • Initiële baten
  • Zijn er niet !
 • Toekomstige kosten
  • Meerkosten van ontwikkelen van nieuwe services bij systemen
  • Exploitatiekosten infrastructuur en generieke voorzieningen
 • Toekomstige baten
  • Besparingen op beheer door consolidatie bestaande systemen
  • Besparingen op ontwikkeling door hergebruik en samenwerk
  • Competitief voordeel door lagere time-to-market

11

slide12
Bij het bouwen van een SOA-businesscase is het goed te focussen op de belangrijkste invloedsfactoren
 • Business-factoren
  • Veranderlijkheid van processen
  • Standaardisatie in activiteiten
  • Verdeling verantwoordelijk-heden in de organisatie

Invloed van deze factoren moet onderzocht worden, en kan zowel negatief als positief uitvallen!

 • Informatie-factoren
  • Gemeenschappelijkheid info
  • Belang beveiliging informatie
  • Gedistribueerde verwerking van gegevens
 • Technologie-factoren
  • Structuur van de bestaande systemen (monolithisme)
  • Toegankelijkheid van de bestaande systemen (API)

12

service ori ntatie is een stap vooruit maar is zeker geen heilige graal of konijn uit de hoge hoed
Service-oriëntatie is een stap vooruit maar is zeker geen heilige graal (of konijn uit de hoge hoed)
 • Issues die implementatie kunnen bemoeilijken, ook bij een positieve businesscase:
  • Onbalans tussen initiële kosten en toekomstige baten
  • Aanpassingen nodig in bedrijfsprocessen (aansturing services)
  • Aanpassingen nodig in organisatie (anders beleggen verantwoordelijkheden)
  • Technische onmogelijkheden in bestaande systemen

13

slide14
VKA kan op meerdere manieren haar cliënten helpen bij vragen t.a.v. SOA-besluitvorming en -implementatie

Audit / Contra-expertise

Haalbaarheids-onderzoek

Begeleiden implementatie

Opstellen businesscase

Keuze tooling en standaarden

Ontwerpen architectuur

Leverancier-selectie

Awareness-workshops

14

einde
Einde.
 • Meer weten over dit onderwerp?
 • Lees ons artikel “Een SOA verdient een businesscase” in het novembernummer van INFORMATIE, of op http://www.vka.nl
 • Of neem contact op met

15

ad