insikt 2013 haparanda stad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Insikt 2013 Haparanda stad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Insikt 2013 Haparanda stad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Insikt 2013 Haparanda stad - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Insikt 2013 Haparanda stad. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag. Sammanfattning. Haparanda stads Nöjd-Kund-Index (NKI) är 68. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Insikt 2013 Haparanda stad' - keiki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
insikt 2013 haparanda stad

Insikt 2013Haparanda stad

En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

slide2

Sammanfattning

  • Haparanda stads Nöjd-Kund-Index (NKI) är 68. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.
  • Jämfört med 2011 har Haparanda stads NKI-värde minskat från 72 till 68, dvs. med fyra enheter.
  • Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande och minst nöjda är de med information.
  • Eftersom en del frågor gjorts om i enkäten är vi försiktiga med hur vi tolkar förändringar över tid för de sex serviceområdena. Det kan ändå noteras att fem av de sex serviceområdena har ett lägre index än 2011. Det område som minskat mest är effektivitet med tio enheter.
  • Företagarna i Haparanda stad ger något varierande betyg till de två myndighetsområden som har tillräckligt många svar för att redovisas enskilt. Högst NKI får Bygglov med ett värde på 73 och lägst NKI tilldelas Miljö- och hälsoskydd med ett värde på 65.
  • Endast området Miljö- och hälsoskydd har resultat som kan jämföras med 2011. NKI-värdet har här minskat med sex enheter.
  • Jämfört med riksgenomsnitten uppvisar området Bygglov störst skillnad. Haparanda stads NKI-värde för Bygglov är 13 enheter högre än totalresultatet för samtliga kommuner i undersökningen.
nki och index
NKI och Index

Bild: NKI samt betygsindex per serviceområde 2011 och 2013

nki och index per myndighetsomr de
NKI och Index per myndighetsområde

Tabell: NKI per myndighetsområde 2011 och 2013

Tabell: Betygsindex fördelat per myndighets- och serviceområde

j mf relse med samtliga kommuner
Jämförelse med samtliga kommuner

Tabell: NKI och betygsindex, jämförelse med samtliga kommuner

st rsta skillnaderna i j mf relse med samtliga kommuner
Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner

Tabell: De fem enskilda frågor där Haparanda stad har bäst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

st rsta skillnaderna i j mf relse med samtliga kommuner1
Största skillnaderna i jämförelse med samtliga kommuner

Tabell: De fem enskilda frågor där Haparanda stad har sämst resultat i jämförelse med samtliga kommuner:

slide8

Prioriteringsmatris

Haparanda stad har för få svarande företagare för att effektmått ska kunna beräknas. I prioriteringsmatrisen ersätts därför kommunens egna effektmått med effektmåtten för samtliga kommuner i undersökningen. Detta ger en bild av vad företagarna på nationell nivå tycker är viktigt, men inte vad företagarna i den egna kommunen anser, även om detta i många fall sammanfaller.

Bild: Prioriteringsmatris för Haparanda stad