Zeynep Şarlak zeynep. sarlak @ gmail .com - PowerPoint PPT Presentation

keene
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zeynep Şarlak zeynep. sarlak @ gmail .com PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zeynep Şarlak zeynep. sarlak @ gmail .com

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Zeynep Şarlak zeynep. sarlak @ gmail .com
461 Views
Download Presentation

Zeynep Şarlak zeynep. sarlak @ gmail .com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Zeynep Şarlak zeynep.sarlak@gmail.com AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30 Kasım-06 Aralık 2012

 2. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Neden iktisat modülü? Sosyal güvenlik ağlarının çözülmesi, Yeni ve karmaşık finansal piyasa araçlarının ortaya çıkması, Finansal güvenliğin sorumluluğunun kamudan bireye transferi, Düşük tasarruf-yüksek tüketim Harcama kalıplarında değişim ve aşırı borçlanma

 3. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Neden iktisat modülü? Artan yoksulluk ve finansal dışlanmışlık, Ekonomik nedenler yüzünden yaşanan boşanmalarda artış…

 4. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi İlgili bazı veriler? Türkiye'de yurtiçi tasarruflar 2010 yılında GSYH'nın %12,7’sine gerilemiştir. Tasarruflardaki düşüşün ana faktörü özel tasarruflardaki azalmadır. 1991-2001 döneminde ortalama yüzde 24 olan özel tasarruf oranları, 2005-2010 döneminde yüzde 13,4'e düşmüştür. Önemli oranda tasarruf, çoğunlukla altın şeklinde, "yastık altında" saklanmaktadır. Türkiye'de eğitim düzeyi hanehalkı tasarrufu ile yakın bir korelasyona sahiptir. Kadınların işgücüne katılım oranların düşük olması tasarruf oranının düşük olmasının başlıca nedenlerindendir.

 5. İlgili bazı veriler? • Tasarruflar, yatırım ve büyüme arasında pozitif bir ilişki mevcuttur. • GSYH'dayüzde 5'lik büyüme oranı yakalayabilmek için gereken tasarruf oranı yüzde 30 ve üstüdür. • Düşük yurtiçi tasarruf Türkiye'nin büyüme potansiyelini olumsuz etkilemektedir. • Türk yatırımlarının yabancı finansmanına olan bağımlılığı artmıştır. Bu durum Türkiye'nin sermaye çıkışı riskine maruz kalmasına neden olarak büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Kaynak: Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yurtiçi Tasarrufların Rolü Türkiye Ülke Ekonomik Raporu; Dünya Bankası ve T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2012.

 6. İlgili bazı veriler? TÜKETİCİ KREDİSİ BAĞIMLILIĞI Yıllar Tutar(Bin TL) 2007 67.594.179 2008 83.046.638 2009 93.244.359 2010 129.033.346 2011 168.401.758 2012(Mart) 171.768.859 KREDİ KARTI BORÇLARI Yıllar Tutar (Bin TL)2007 27.071.1922008 33.955.7532009 36.576.0132010 43.581.9052011 55.488.8572012 (Mart) 58.172.994 Tüketici kredilerinin 2007'nin 4. çeyreği ile 2012'nin 1. çeyreği arasındaki dönemde toplam artış oranı yüzde 154.1. Konut kredileri neredeyse bu tablonun yarısını oluşturmakta. Kaynak: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), "Tüketici Kredileri ve Borçların Türkiye Panoraması", 2012.

 7. İlgili bazı veriler? Kaynak: T.C. Merkez Bankası

 8. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi İlgili bazı veriler TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2011’e göre nüfusun % 16,1’i yoksulluk sınırının altındadır. ASAGEM, 2006 Aile Yapısı Araştırması’na göre ekonomik sorunlar (yüzde 31.6 ile gelirin yeterli olmaması ve yüzde 31.2 ile harcamalar) “Türkiye’de Evliliklerde En Çok Sorun Yaşanan Konular” arasında yer almaktadır.

 9. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Benim İçin AEP İktisat Alanı… Fayda yaratan bir işin parçası olma hissi, Makul ve kısa vadeli borçlanma stratejisine geçiş, Aile bireyleri ve dostlara danışmanlık…

 10. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Alanın Genel Amacı Nedir? Ailenin; sürdürülebilir bir finansal güvenliğe kavuşmasına, refah seviyesinin arttırılmasına, harcama ve tüketiminin rasyonelleşmesine, tasarruflarını arttırmasına,

 11. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Alanın Genel Amacı Nedir? Ailenin; tüketici olarak ihtiyacına uygun ve düşük maliyetli seçimler yapmasına, çevreye duyarlı bir tüketim alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunmak…

 12. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Alet Çantası: Malzemelerimiz Katılımcı Kitapları El Notları Sunular Materyal Kılavuzu İnternet Sitesi

 13. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Kimler Geldi, Kimler Geçti? Ahmet Sarıkaya, Ali Fuat Ersoy, Arzu Şener, Besim Bülent Bali, Cemal Kılınç, Emine Şenay Göncü, Gamze Malatyalı, Günsel Terzioğlu, Halil Ekşi, Kübra Kurtuluş, Mehmet Akif Karakuş, Mehmet Bahar, Mehmet Coşkun, Muharrem Kocaoğlu, Mustafa Çelen, Mustafa Otrar, Müberra Babaoğul, Nazım Kaya, Necati Şahin, Neriman G. Karatekin, Orhan Akınoğlu, Ömer Keser, Reha Uluhan, Sedat Murat, Sıtkı Abdullahoğlu, Sibel Demir, Taha Eğri, Yakup Kemal Kalyanco, Yaşar Şehsuvaroğlu, Yılmaz Yaman, Yusuf Alpaydın, Zeynep Çopur ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, SÜRKAL (Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği), TÜ-MER Tüketiciler Hakları Merkezi, Tüketiciler Birliği, Tüketiciler Federasyonu

 14. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Alandaki Modüller Neler? Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi Finansal Okuryazarlık Enerji Tasarrufu Aile ve Alışveriş Küçük (Mikro) Ölçekli İşletme Girişimciliği

 15. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Eğitimin İçeriği!

 16. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi I. Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi Bu modülde ailelerin; değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemelerini, gelirlerini arttıracak finansal olanaklar ile tasarruf ve yatırım araçlarını fark etmelerini, gerçekçi bir finansal planlamayı uygulayarak harcamalarını denetim altına almalarını desteklemek hedeflenmektedir.

 17. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi II. Finansal Okuryazarlık Bu modülde ailelerin; değişik dönem ve düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemelerini, harcamalarını denetim altına almalarını, ihtiyaçlarına yönelik finansal ürün ve araçları fark etmelerini,

 18. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi II. Finansal Okuryazarlık Bu modülde ailelerin; aşırı borçlanma ve finansal dışlanma gibi potansiyel sorunları fark etmelerini ve bu sorunlara karşı önlem almalarını, olası ekonomik darboğaz ya da kriz durumlarına hazırlıksız yakalanmamalarını desteklemek hedeflenmektedir.

 19. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi III. Enerji Tasarrufu Bu modülde, enerjinin verimli kullanımının aile bütçesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısıyla çevreye etkilerini katılımcıların fark etmeleri hedeflenmektedir.

 20. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi VI. Aile ve Alışveriş Bu modülde katılımcıların, mal ve hizmet satın alırken güvenli, etkin, hak ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 21. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi V. Küçük (Mikro) Ölçekli İşletme Girişimciliği Bu modülde, katılımcıların küçük ölçekli işletme kurabilme, örgütleyebilme, finansman sağlayabilme ve pazarlayabilme bilgi ve becerilerini arttırmak hedeflenmektedir.

 22. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Kurumlar ve Formatör Kimlerle Çalışabilir? Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği, aile ve tüketici bilimleri öğretmenliği, aktüerya bilimleri, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonomi, ekonomi ve finans, ekonomi- yönetim bilimleri programları, iktisat, insan kaynakları …

 23. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Kurumlar ve Formatör Kimlerle Çalışabilir? …kaynakları yönetimi, işletme, işletme mühendisliği,maliye, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansman öğretmenliği, pazarlama öğretmenliği, sigortacılık ve risk yönetimi, uluslararası ticaret ve işletmecilik vb ..…

 24. AEP İktisat Alanı Eğitim İçeriği İncelemesi Katılımınız için teşekkürler!