Programma thema differentiatie
Download
1 / 19

Programma thema differentiatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Programma thema differentiatie. 13h50-14h30 Inleiding differentiatie 14h30-16h15 Verdiepende activiteit equity & inclusion 16h15-16h45 Inleiding Rotterdam, onderwijs in grootstedelijke context 16h45-18h00 Verdiepende activiteit equity & inclusion 18h00-19h00 Pauze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programma thema differentiatie' - keely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programma thema differentiatie
Programma thema differentiatie

13h50-14h30 Inleiding differentiatie

14h30-16h15 Verdiepende activiteit equity & inclusion

16h15-16h45Inleiding Rotterdam, onderwijs in grootstedelijke context

16h45-18h00Verdiepende activiteit equity & inclusion

18h00-19h00 Pauze

19h00-20h00 Onderwijs in Soedan (Marloes Wesselingh)

20h00-21h00 Toelichting rubrics LA 4, productbespreking en integratiefase


Programma thema differentiatie

No More Failures: Ten Steps to Equity in Education

 • Eguity

 • Gelijkheid, gelijke onderwijskansen voor iedereen.

 • Fairness

 • Persoonlijke en sociale omstandigheden (gender, sociaal-economische achtergrond en etniciteit mogen de schoolloopbaan niet belemmeren.

 • .

 • Inclusion

 • Iedereen moet een minimumniveau van kennis en vaardigheden (lezen,schrijven & rekenen) behalen.


Sociale ongelijkheid in het onderwijs
Sociale ongelijkheid in het onderwijs

Impact van de sociaal- economische status (SES)

op onderwijskansen.

Onderwijs geen hefboom die sociale ongelijkheid

helpt opheffen, maar een slagboom die ll. Met

een lage SES de toegang ontzegt tot betere jobs

en meer invloedrijke posities.

SES nog steeds beste voorspeller van

schoolloopbanen.

Valcke, 2010, p.54

1


Cultureel kapitaal hulpbronnen
Cultureel kapitaal & hulpbronnen

Cultureel kapitaal (Bourdieu en Passeron, 1970):

Zoals taalgebruik, taalvaardigheid, sociale

vaardigheden, consumptiepatronen, vrijetijds

besteding, waardesysteem, levensstijl,

aspiraties.

PISA indicatoren voor SES:

 • Het beroep van de ouders

 • Het onderwijsniveau van de ouders

 • De educatieve media waarover ll. thuis

  beschikken

 • Het aantal boeken dat in huis aanwezig is.


Programma thema differentiatie

Hulpbronnen of resources

Sociale resources Basale resources Persoonlijke resources

Tijd

Gezondheid

Vrienden

Leerling

School

Talent

Gezin en familie

Motivatie

Geld

Uit: Terwel, J., Rodrigues, G.R & van de Koot-Dees, D. (2011).


Programma thema differentiatie

Grote verschillen in hulpbronnen, deze nemen toe gedurende schoolloopbanen

Persoonlijke resources van ll. op 10-12 jarige leeftijd van grote invloed op verder verloop schoolloopbaan.

Talent lijkt doorslaggevend, motivatie en inzet compenserende werking.

Gezondheid/ziekte kan cruciale rol spelen.


Programma thema differentiatie

Sociale resources van continue belang. schoolloopbanen

Betekenis vooral zichtbaar op breukvlakken schoolloopbaan.

Op die breukvlakken maken ouders en leraren het verschil.

Keuze van vrienden belangrijk voor werk-houding, planning en discipline.

Serendipiteit: toevallige gebeurtenissen.

Hoog opgeleide ouders handelen vanuit inzicht, zien kansen


Equity and inclusion
Equity and inclusion schoolloopbanen

Aantal factoren in het onderwijs die een rol spelen

bij equity & inclusion:

 • Wijze van differentiëren

 • Vroege selectie (early tracking)

 • Onderwijsstelsels

 • Vrije schoolkeuze

 • Kwaliteit leraren


Differentiatie in het onderwijs
Differentiatie in het onderwijs schoolloopbanen

De manier waarop een leraar omgaat met

verschillen tussen ll. in de klas.

Convergente en divergente differentiatie


Convergente differentiatie
Convergente differentiatie schoolloopbanen

 • Minimumdoelen voor de gehele groep.

 • Risicokinderen krijgen groepsinstructie

  en verlengde instructie.

 • Vergroten leertijd en het geven van

  instructie verhogen leerprestaties van ll.

 • Heterogeen groeperen van ll. heeft een

  positieve invloed op de leerprestaties van de

  gemiddelde en zwakke ll.

 • Leraar centrale rol


Divergente differentiatie
Divergente differentiatie schoolloopbanen

 • Aansluiten bij individuele leerbehoeftes en

  niveaus van ll. in de groep (werken in meerdere niveaus of individueel onderwijs)

 • Leraar begeleider leerprocessen.

 • Instructietijd drastisch lager.

 • De verschillen tussen ll. worden steeds groter, waardoor er meer gedifferentieerd moet worden.


Programma thema differentiatie

 • Divergente differentiatie vervolg schoolloopbanen

 • Risico Matteüseffect: ll. die goed kunnen leren

 • worden nog beter omdat zij in groepen zitten

 • waaraan zij zich op kunnen trekken.

 • Dit geldt niet voor risico ll.,hun achterstand wordt

 • daardoor relatief groter.

 • Het werken in groepen met hetzelfde niveau heeft

 • nadelige gevolgen voor de zwakke ll.

 • Ook voor gemiddelde kinderen leidt het werken in

 • niveaugroepen niet tot betere prestaties.

 • Kleine groep hoger begaafde kinderen profiteert

 • van andere sterke ll. in hun niveaugroep, zij worden

 • niet opgehouden door gemiddelde en zwakke ll.


Vroege selectie early tracking
Vroege selectie (early tracking) schoolloopbanen

 • Vroege selectie heeft negatieve gevolgen voor ll. met een lagere sociaal- economische achtergrond (SES).

 • In lage stroom geen mogelijkheid zich op te trekken aan beter presterende ll. (zg. peereffecten).

 • Selection bias


Horizontale comprehensive onderwijsstelsels
Horizontale (comprehensive) onderwijsstelsels schoolloopbanen

 • Langer gemeenschappelijk onderwijs (tot 16 jaar)

 • Heterogene groepen, groepsindeling gebaseerd op leeftijd

 • Gemeenschappelijk curriculum

 • Aandacht voor theoretische en beroepsgerelateerde vorming

 • Differentiatie (setting en streaming)

 • Keuzevakken en vakken op verschillend niveau (met toenemen leeftijd)

 • Vooral Scandinavië (Finland!)


Wat vraagt comprehensive education van leraren
Wat vraagt comprehensive education van leraren? schoolloopbanen

Kunnen omgaan met

 • groeiende diversiteit in sociaal-culturele

  achtergronden van ll.

 • uiteenlopende sociaal-emotionele

  problematiek.

 • zorgleerlingen, vooral gedragsproblemen en diagnosticeren onderwijsbehoeften.

 • goed kunnen inspelen op taalachterstanden

 • voldoende uitdaging bieden aan cognitief getalenteerde kinderen


Verticale duale onderwijsstelsels
Verticale (duale) onderwijsstelsels schoolloopbanen

 • Vroege selectie op basis leerprestaties (leeftijd 10 jaar)

 • Oriëntatiefase, daarna definitief naar niveau in gescheiden schooltypen

 • Verschillende varianten duale stelsel

 • Duitsland en Oostenrijk


Hybride onderwijsstelsels
Hybride onderwijsstelsels schoolloopbanen

 • Tussenvorm, met elementen verticale enhorizontale systemen.

 • Vroege selectie (12 jaar) op basis leerprestaties.

 • Naast categorale scholen ook brede scholengemeenschappen waarin ll. van verschillende begaafdheidsniveaus zijnondergebracht.


Vrije schoolkeuze
Vrije schoolkeuze schoolloopbanen

Nederland kent in de Grondwet verankerde

(artikel 23)

 • Vrijheid van inrichting

 • Vrijheid van schoolkeuze

  Vrije schoolkeuze bevordert

 • Segregatie &

 • Ongelijkheid in onderwijskansen


Onderwijs vrije keus klinkt goed maar werkt slecht bowen paulle 2011
Onderwijs: vrije keus klinkt goed maar werkt slecht ( schoolloopbanenBowenPaulle, 2011)

Onderwijssegregatie

Niet kleur, maar sociale klasse de beste

voorspeller voor:

 • Individuele schoolprestaties van kinderen

 • Segregatie- effecten. De impact van de sociale samenstelling van een school op de prestaties van leerlingen.