2. előadás Viszonyszámok típusai - PowerPoint PPT Presentation

keely
2 el ad s viszonysz mok t pusai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. előadás Viszonyszámok típusai PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. előadás Viszonyszámok típusai

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Presentation Description
74 Views
Download Presentation

2. előadás Viszonyszámok típusai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2. előadás Viszonyszámok típusai

 2. Viszonyszámok Viszonyszám: Két egymással kapcsolatban lévő adat hányadosa Általános képlete: V = A/B ahol A: viszonyított mennyiség B: viszonyítási alap V: viszonyszám.

 3. Viszonyszámok csoportosítása • Megoszlási • Koordinációs • Időbeli összehasonlító • Területi összehasonlító • Tervelemző • Intenzitási

 4. Megoszlási viszonyszám A sokaság egyes részeinek a sokaság egészéhez viszonyított arányát fejezi ki. Csoportosító sorokból számítjuk. A jelenségek struktúráját jellemzi, a belső arányokat, az összetételt fejezi ki. Képlete:

 5. Példa megoszlási viszonyszámra Egy tankör hallgatói


 6. Koordinációs viszonyszám Valamilyen csoportosító sor egyik részadatának egy másik részadatához való viszonyítása. Pl.

 7. Az összehasonlító viszonyszám • Megmutatja, hogy a vizsgált jelenség időben vagy térben különböző adatai hányszorosát, illetve milyen hányadát teszik ki a bázisul választott adatnak. • A statisztikai sor egyik, megfelelő módon kiválasztott tagja a viszonyítási alap.

 8. Összehasonlító viszonyszámok • Időbeli összehasonlító viszonyszám (dinamikus viszonyszám) Két időszak vagy időpont adatának hányadosa. Ha az összehasonlítás kettőnél több időszakra vonatkozik, megkülönböztetünk bázis és láncviszonyszámot.

 9. Összefüggések a bázis- és a láncviszonyszámok között • A bázisidőszak utáni első időszakban a bázis és láncviszonyszám megegyezik. • A z állandó bázis utáni k láncviszonyszám szorzata egyenlő a k-adik bázisviszonyszámmal. • A bázisviszonyszámokból úgy számíthatunk újabb viszonyszámokat, mint az eredeti abszolút számokból.

 10. A mobilhívások számának alakulása Magyarországon

 11. Az összehasonlító viszonyszámok altípusai 2. • Területi összehasonlító viszonyszám: Két terültre vonatkozó adat hányadosaként határozható meg. • Tervteljesítési viszonyszám: Valamilyen ténylegesen elért eredményt ugyanazon jelenség optimálisnak tartott, norma vagy terv szerinti értékéhez viszonyítja. • Tervfeladat viszonyszám: Valamilyen optimálisnak tartott, norma vagy terv szerinti értéket viszonyítunk a bázisul választott adathoz.

 12. Intenzitási viszonyszám • Megmutatja, hogy az egyik mennyiségből (számláló) átlagosan mennyi jut a másiknak (nevező) egy egységére • A leíró sorok elemzésének eszköze • Lehet közöttük is láncszerű kapcsolat. Jellegzetes típusai: • sűrűségmutatók, pl: népsűrűség • arányszámok, pl: születési, halálozási, ... • termelékenységi mutatók • teljesítménymutatók • fajlagos mutatók

 13. Megoszlási viszonyszám és dinamikus viszonyszám közötti kapcsolat

 14. Köszönöm a figyelmet!