az evol ci kutat s eszk zei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az evolúciókutatás eszközei PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az evolúciókutatás eszközei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
keelie-peck

Az evolúciókutatás eszközei - PowerPoint PPT Presentation

63 Views
Download Presentation
Az evolúciókutatás eszközei
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az evolúciókutatás eszközei Kun Ádám

 2. Történeti és folyamat szemlélet • Evolúció történeti szemlélete: Az evolúció tárgya az élet keletkezésének, a fajok diverzifikációjának megértése/feltérképezése • Evolúció mint folyamat: Sokszorozódó, öröklődő, variabilitással rendelkező entitások populációjában evolúció van

 3. Történeti megközelítés • Élet keletkezése • Őslénytan • Csak belső váz/külső héj • Esetleges hogy mi fosszilizálódik (mocsarakban, gyakori fajok) • Ki lehet nyerni belőlük DNS-t! • Rendszertan • Filogenetikai törzsfa, molekuláris adatokon

 4. Rendszertani elemzések • Molekuláris törzsfák (lehetőleg sokfajta szekvenciára) • Recens fajok összehasonlítása • Analógiák és homológiák feltárása

 5. Élet keletkezése • Feltételezzük, hogy ami most elérhető (kísérletesen megvalósítható) az a legegyszerűbb módja a megvalósításnak, s így valósult meg a múltban • Recens élőlények összehasonlítása • Ősiség olyan szinten érdekel, hogy minden ma élő élőlényre igaz • Újra próbáljuk alkotni a lépéseket • Protosejtek előállítása

 6. Populációgenetikai megközelítés • Természetes populációk genetikai variációjának felmérése • Populációgenetikai modellek (szerintem az elmélet nem külön ág) • Kísérletes populációgenetika (Drosophila)

 7. Folyamat megközelítés • Szaporodás • Öröklődés • Variáció • Mutációk • populációk genetikai sokfélesége (egyedszám becslés, genetikai leromlás, családfák) • Fejlődéstan (lehet-e pegazust evolváltatni?)

 8. Folyamat megközelítés • Nemesítés • Mesterséges evolúció enzimekkel (ribozimekkel) • Evolúció baktériumokkal • Ökológiai vizsgálatok. Melyik mutáns szaporodik jobban? • Adaptációs vizsgálatok

 9. Spiegelman kísérlet • Qb vírus, replikáz • 4500 körüli kezdeti hossz • 48-54 hosszú lesz • Etidium bormid mellett is nő.

 10. Alkohol dehidrogenáz ribozim • Kezdeti populáció: 20 fix -70 random – 20 fix bázis (kell promoter) • 1.6x1015 (összes variáns 1.6x1066) • Gélen való futtatás. • Mutagenizáló PCR

 11. Antibiotikum rezisztencia • A gyógyszer inaktiválása. Például penicillint β-laktamázzal. • A célhely (ahova a penicilin kötődne) megváltoztatása. • Metabolikus utak változása. Szulfonamid rezisztens bacinak nem kell para-aminobenoésav a folsavszintézisében, mert felvesz folsavat. • Permeabilitás változása az antibiotikumra. Vagy aktív efflux-ja az antibiotikumnak.

 12. AIDS / HIV evolúciója • Átlépés új gazdaszervezetre

 13. C. elegans terjedése • CB91 rossz terjedő (magasabb fekunditás; 67,69 egyed/3 nap) • PD4793 jó terjedő (kisebb fekunditás; 42,85 egyed/3 nap)

 14. Deniztásfüggő diszperzió evolúciója zajos környezetben • Költséges terjedés • Denzitásfüggő • Környezet „zajos” (nem kiszámítható, hogy milyen lesz a környezet a következő időpillanatban)

 15. Genetikus algoritmusok • Keszei Ernő (J. Chemometrics 2008) • Megoldásfüggvény femtosecudomos kinetikai adatokra.

 16. "Well, I for one have never believed all that business about dead animals turning into stone," said the Lecturer in Recent Runes. "It's against all reason. What's in it for them?" • "So how do you explain fossils, then?" said Ponder. • "Ah, you see, I don't," said the Lecturer in Recent Runes, with a triumphant smile. "It saves so much trouble in the long run."

 17. “to go once a year to the zoo, to seek out the elephant, stand in front of her, greether, and say: Elephant, I believe you came about by random mutations”