slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
keelie-holmes

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dane INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp. • ID grupy: 97_32 • Opiekun: Jarosław Kucharski • Nazwa szkoły: XVIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie • ID grupy: 97_15 • Opiekun: Maja Kotłowska • Kompetencja: Matematyczno-fizyczna • Temat projektowy: • Narzędzia informatyczne w matematyce szkolnej Semestr/rok szkolny: semestr III, rok szkolny 2010/11

 2. Komercyjne programy matematyczne, wykorzystywane w matematyce szkolnej.

 3. MATHCAD • Mathcad: produkt firmy PTC, to najczęściej używany program do obliczeń inżynierskich na świecie. Korzystają z niego miliony użytkowników w ponad 50 krajach.

 4. Przykładowe możliwości MATHCAD • obliczenia wyrażeń i funkcji w tym pochodnych, całek, granic • rozwiązywanie równań i nierówności • rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych • rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych • wykonywanie obliczeń numerycznych i symbolicznych • obliczenia na wektorach i macierzach • znajdowanie wektorów i wartości własnych macierzy • dopasowywanie krzywych do zadanego układu punktów na płaszczyźnie • tworzenie wykresów funkcji 2D i 3D • tworzenie animacji trójwymiarowych • wykonywanie działań na liczbach zespolonych • wbudowane rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje statystyczne • korzystanie z jednostek miar • tworzenie własnych podprogramów przez użytkownika • wykorzystanie w wyrażeniach wielkich i małych liter alfabetu greckiego • porównywanie dwóch arkuszy • wymiana danych z innymi programami • analiza i synteza plików dźwiękowych

 5. Wygląd Programu

 6. MATLAB • MATLAB - program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych.

 7. Przyborniki MATLAB • Na rodzinę produktów MATLAB składa się przeszło 80 różnych przyborników (ang. Toolbox), każdy wnoszący do oprogramowania zestaw unikalnych funkcji. Odpowiednie połączenie przyborników umożliwiło stworzenie unikalnego środowiska obliczeniowego, sprawdzającego się w tak różnych dziedzinach jak: automatyka przemysłowa, farmacja czy matematyka finansowa.

 8. CABRI • Cabri: to niezwykle popularny i ceniony program wspomagający nauczanie przede wszystkim geometrii euklidesowej i analitycznej, ale też elementów fizyki (mechanika, optyka, kinematyka, astronomia) i innych dziedzin, które powiązane są w określonym stopniu z pojęciem ruchu. Posiada wbudowany układ współrzędnych wraz ze skalowalnymi osiami współrzędnych oraz kalkulator pozwalający na przeprowadzanie podstawowych obliczeń algebraicznych bądź funkcyjnych.

 9. Wygląd Programu

 10. Darmowe programy matematyczne, wykorzystywane w matematyce szkolnej

 11. C.a.R. (Compasses and Ruler) • C.a.R. (Compasses and Ruler): to rewelacyjny program wspomagający naukę geometrii euklidesowej i analitycznej oraz rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych, przydatny szczególnie dla nauczycieli.

 12. C.a.R: Zastosowanie • Program jest najlepszą, bezpłatną alternatywą dla narzędzi umożliwiających tworzenie dynamicznych konstrukcji geometrycznych (dynamic geometry software, w skrócie DGS) np. popularnego Cabri. C.a.R. pozwala na tworzenie euklidesowe obiektów i konstrukcji geometrycznych (rysowanych za pomocą cyrkla i linijki) - punktów, prostych, wielokątów, okręgów, prostopadłych, równoległych itd. Punkty konstrukcyjne mogą mieć zmienne położenie i być animowane w czasie rzeczywistym. • Możliwości programu i jego zastosowanie są bardzo szerokie.

 13. Wygląd Programu

 14. DEADLINE • DeadLine : to program program pomagający w rozwiązywaniu równań matematycznych i rysowaniu wykresów funkcji. Program rysuje funkcje trygonometryczne, wykładnicze i hiperboliczne. Radzi też sobie doskonale z logarytmami naturalnymi, pierwiastkami, wartości absolutnymi funkcji, rozwiązywaniem równań liczbowych, rysowaniem wykresów funkcyjnych, oszacowywaniem działań wraz z ich dokładnymi pochodnymi, wyprowadzaniem funkcji, wynajdowaniem lokalnych extremów funkcji, całkowaniem funkcji liczbowych, a także podawaniem rezultatów wyliczeń w wykresach, pierwiastkach oraz extremach. W razie braku możliwości rozwiązania danego równania drogą analityczną, aplikacja łączy inne sprawdzone metody, by dostarczyć użytkownikowi właściwe rozwiązanie.

 15. Wygląd Programu

 16. FNGRAPH • Bardzo ciekawy program kreujący wykresy dowolnych funkcji. Umożliwia porównania funkcji oblicza najważniejsze wartości (także minimum, maksimum itd...), umożliwia definiowanie zmiennych, przeprowadza mnóstwo analiz, akceptuje rozbudowaną składnię. Charakteryzuje się dużą precyzją obliczeń i przejrzystością wykresów.

 17. SCILAB • Francuski program naukowy do obliczeń numerycznych, stanowiący ograniczoną funkcjonalnie ale całkowicie bezpłatną alternatywę dla MATLABa. Scilab posiada kilkaset funkcji matematycznych, pozwala na operowanie nie tylko na liczbach ale także strukturach zaawansowanych (np. macierze, wektory), umożliwia rysowanie grafów oraz wykresów dwu- i trójwymiarowych.

 18. GEOGEBRA GeoGebra: to darmowe oprogramowanie do wspomagania nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Łączy ono w sobie szereg narzędzi pomocnych w opanowaniu takich zagadnień jak geometria, algebra czy analiza matematyczna.

 19. GEOGEBRA Oferowana funkcjonalność pozwala m.in. rysować wykresy dla wskazanych funkcji liniowych i kwadratowych, liczyć pole powierzchni figur w układzie współrzędnych, obliczać kąt pomiędzy prostymi lub punktami, wyznaczać punkty przecięcia wykresów dwóch funkcji, przesuwać obiekt o dany wektor, obracać o zadany kąt, wyliczać odległości itp.

 20. MAXIMA • Maxima to jeden z najlepszych programów typu CAS (Computer Algebra System) tj. systemów algebry komputerowej, które wspomagają wykonywanie obliczeń symbolicznych. • Programy tego typu nie podają np. liczby jako wyniku przy obliczaniu całki (jak to ma miejsce w przypadku systemów numerycznych) ale funkcję. Możliwości programu obejmują m.in. różniczkowanie i całkowanie symboliczne, symboliczne rozwiązywanie równań (w tym różniczkowych), upraszczanie wyrażeń algebraicznych, operacje na macierzach, możliwość rysowania wykresów 2D/3D i inne.

 21. Wygląd Programu

 22. MICROSOFT MATHEMATICS • Microsoft Mathematics to zaawansowane narzędzie, wspomagające naukę matematyki stworzone głównie z myślą o uczniach szkół średnich i studentach. Umożliwia obliczanie skomplikowanych działań, jak również rysowanie wykresów funkcji 2D oraz 3D.

 23. MICROSOFT MATHEMATICS • Program jest jednym z nielicznych tego typu, który oferuje tak duże możliwości wykonywania różnego rodzaju obliczeń, a przy tym został przez producenta udostępniony całkowicie bezpłatnie. • Z pomocą Microsoft Mathematicsużytkownik może rozwiązywać równania z kilkoma niewiadomymi, liczyć całki, szeregi, granice, dokonywać obliczeń statystycznych, trygonometrycznych, wykonywać działania na macierzach i wiele, wiele więcej. Olbrzymią zaletą narzędzia jest możliwość prezentacji wyników różnych obliczeń w postaci graficznej - zarówno dwu-, jak również trójwymiarowej. Generowane wykresy, mogą przedstawiać na jednym układzie współrzędnych wiele różnych funkcji jednocześnie.

 24. Wygląd Programu

 25. OCTAVE • Octave: to darmowy program do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń numerycznych. Program pozwala m.in. na wykonywanie działań na liczbach rzeczywistych, zespolonych, wektorach, macierzach, obsługuje także zakresy, tablice, pętle, funkcje i równania.