Download
aboriginals n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ABORIGINALS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ABORIGINALS

ABORIGINALS

632 Views Download Presentation
Download Presentation

ABORIGINALS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ABORIGINALS

 2. Inhoud • Inleiding • Vestiging Aboriginals • Aboriginal samenleving • The Dreaming • Levensbeschouwing • Mythes en verhalen • Taal • Kunst en gebruiksvoorwerpen • De Aboriginals vandaag • Afsluiting en vragen ?

 3. Vestiging Aboriginals • Vestiging • Afstamming ??

 4. Aboriginal samenleving

 5. THE DREAMING

 6. LEVENSBESCHOUWING

 7. MYTHES EN VERHALEN We behandelen: • De emoe en de kalkoen • De schepper Kala en haar drie kinderen • De eerste kangeroe • Kala creëert de zee • De laatste orkaan • De brandende grasboom

 8. TAAL

 9. Kunst en gebruiksvoorwerpen • Kunst binnen de Aboriginal cultuur • Schilderkunst • Andere kunst en gebruiksvoorwerpen • Het kopen van Aboriginal kunst en souvenirs

 10. De Aboriginals vandaag

 11. Afsluiting vragen???? nawoord

 12. Made by: Marieke Buter & Lotte Boomsma