antioxidanty a ich vyu itie v praxi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antioxidanty a ich využitie v praxi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antioxidanty a ich využitie v praxi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Antioxidanty a ich využitie v praxi - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Antioxidanty a ich využitie v praxi. Erik Klein Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU. Oxidácia. Významná príčina starnutia organizmov Hlavná časť aeróbneho života a metabolizmu –výmena elektrónov sprevádzaná uvoľnením energie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Antioxidanty a ich využitie v praxi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
antioxidanty a ich vyu itie v praxi

Antioxidanty a ich využitie v praxi

Erik Klein

Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

FCHPT STU

oxid cia
Oxidácia
 • Významná príčina starnutia organizmov
 • Hlavná časť aeróbneho života a metabolizmu –výmena elektrónov sprevádzaná uvoľnením energie
 • Možnosť vzniku radikálov s vysokou reaktivitou, schopných reagovať s biologickým systémom cytotoxickým spôsobom
    • Radikály – častice s nespáreným počtom elektrónov, zvyčajne veľmi reaktívne

Antioxidanty a ich využitie v praxi

oxid cia a radik ly
Oxidácia a radikály
 • Radikály v živých sústavách – možnosť prispenia k vzniku mnohých chronických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení
 • Radikály v požívatinách – po terminácii radikálov možnosť vzniku látok (aldehydy, ketóny) znižujúcich výživovú a senzorickú hodnotu potravín

Antioxidanty a ich využitie v praxi

oxid cia a syntetick polym ry
Oxidácia a syntetické polyméry
 • Starnutie syntetických polymérnych materiálov  strata úžitkových vlastností
  • Zmena mechanických vlastností, zmeny na povrchu polyméru – škvrny, tvorba trhlín, strata lesku, zmena farby či redukcia transparentnosti
 • Priebeh: radikálový mechanizmus

Antioxidanty a ich využitie v praxi

t di oxid cie
Štádiá oxidácie
 • Oxidácia – reťazová reakcia
 • 3 štádiá:
 • iniciácia – generovanie voľných radikálov
 • propagácia – vznik hydrogénperoxidov
 • terminácia – zánik voľných radikálov
 • Niet významného rozdielu medzi oxidáciou syntetických a prírodných polymérov
 • Bolland a Gee – návrh mechanizmu oxidácie pri štúdiu termickej oxidácie elastomérov

Antioxidanty a ich využitie v praxi

inici cia
Iniciácia
 • Termická oxidácia syntetických polymérov (P–H): vznik iniciujúcich radikálov () pôsobením tepla alebo kombináciou termickej a mechanickej záťaže

P–H  P + H

P–H + O2 P + OOH

zvyšky katalyzátora  voľné radikály

Antioxidanty a ich využitie v praxi

propag cia
Propagácia

P + O2POO

POO + P–H  POOH + P

 • Reakcia vzniku hydrogénperoxidov POOH určuje rýchlosť oxidácie polyméru
 • Rýchlosť: závislá od sily väzby C–H v polyméri P–H a reaktívnosti vznikajúceho radikálu P

Antioxidanty a ich využitie v praxi

termin cia
Terminácia
 • Vzájomná rekombinácia dvoch radikálov za vzniku neradikálových produktov

POO  + POO  POOP + O2

POO  + POO  PO + PO + O2

POO  + POO   neakt. produkty + O2

P  + POO   POOP

P  + P   PP

Antioxidanty a ich využitie v praxi

vetvenie re aze
Vetvenie reťaze
 • Vznik nových radikálov (PO, OH) ako dôsledok rozkladu hydrogénperoxidov; tie vstupujú do ďalších reakcií

POOH  PO + OH

POOH + PH  PO + P +H2O

2 POOH  PO + POO +H2O

PO + PH  POH + P

OH + PH  P +H2O

Antioxidanty a ich využitie v praxi

antioxidanty
Antioxidanty
 • Zlúčeniny redukujúce alebo inhibujúce (termickú) oxidáciu
 • Dve základné skupiny:
 • Primárne antioxidanty– lapače voľných radikálov
 • Sekundárne antioxidanty– reakcia s hydrogénperoxidovými skupinami, konverzia hydrogénperoxidov na neradikálové produkty

Antioxidanty a ich využitie v praxi

prim rne antioxidanty
Primárne antioxidanty
 • Fenolové látky, aromatické amíny (priemysel)

Syntetické stéricky tienené fenoly (všeobecný vzorec, Irganox 1010)

N,N’-substituované para-fenyléndiamíny

Antioxidanty a ich využitie v praxi

pr rodn l tky s antioxida n m inkom
Prírodné látky s antioxidačným účinkom

vitamín C

resveratrol

kyselina galová

kvercetín

Antioxidanty a ich využitie v praxi

p sobenie prim rnych antioxidantov
Pôsobenie primárnych antioxidantov
 • Transfer reťaze a terminácia reťazovej oxidácie

Antioxidanty a ich využitie v praxi

mechanizmy p sobenia fenolov ch antioxidantov
Mechanizmy pôsobenia fenolových antioxidantov
 • Prvý krok pôsobenia fenolov (všeobecne ArOH): prenos atómu vodíka na peroxylový radikál
 • 3 možné mechanizmy:
 • Transfer atómu vodíka (HAT)ArOH  ArO + H
 • Transfer elektrónu nasledovaný transferom protónu (SET-PT)ArOH  ArOH+ + e–ArOH+ ArO + H+

Antioxidanty a ich využitie v praxi

mechanizmy p sobenia fenolov ch antioxidantov1
Mechanizmy pôsobenia fenolových antioxidantov
 • Strata protónu nasledovaná transferom elektrónu (SPLET), 2004 – 2005ArOH  ArO– + H+ArO– ArO + e–
 • Na základe kinetických experimentov s -tokoferolom (jedna zo zložiek vitamínu E)

Antioxidanty a ich využitie v praxi

po iadavky na antioxidanty
Požiadavky na antioxidanty
 • Bez toxicity, chuti, zápachu
 • Reakciou antioxidantu s radikálmi nesmie vznikať toxický produkt
 • Antioxidant musí byť prítomný vo vhodnej koncentrácii
 • Antioxidant musí byť dostatočne stabilný, aby sa reakcia s radikálmi mohla uskutočniť

Antioxidanty pre polyméry – aj iné požiadavky: rozpustnosť v polyméri, termická stabilita, odolnosť voči extrakcii, bezfarebné, minimálne sfarbenie produktov

Antioxidanty a ich využitie v praxi

antioxidanty d le it pre udsk organizmus vitam ny c a e
Antioxidanty dôležité pre ľudský organizmus: Vitamíny C a E
 • L-askorbová (vitamín C):
  • Príjem prostredníctvom potravy
  • Účinok ovplyvňujú voľné alebo v komplexoch viazané atómy prechodných kovov  prooxidant
  • Pozitívne aplikácie: zníženie výskytu rakoviny žalúdka, rakoviny pľúc, pokles rizika srdcových ochorení
  • Odporúčaná denná dávka: 60 mg; nevyhnutná dávka: 10 mg

Antioxidanty a ich využitie v praxi

antioxidanty d le it pre udsk organizmus vitam ny c a e1
Antioxidanty dôležité pre ľudský organizmus: Vitamíny C a E
 • Vitamín E: 4 tokoferoly a tokotrienoly (, , , )
  • Najúčinnejší: -tokoferol
  • Lapač voľných kyslíkatých radikálov (napríklad OH), vznik relatívne stabilného tokoferolového radikálu
  • Synergické pôsobenie s vitamínom C; v prítomnosti kyseliny askorbovej sa tokoferolový radikál môže spätne regenerovať na tokoferol
  • Denná potreba: 30 mg

Antioxidanty a ich využitie v praxi

antioxidanty d le it pre udsk organizmus polyfenolov l tky
Antioxidanty dôležité pre ľudský organizmus: Polyfenolové látky
 • Flavonoidy
 • Základ štruktúry jadro troch kruhov (A, B a C)
 • Rast počtu OH skupín v molekule – výraznejšie antioxidačné vlastnosti

B

A

C

Antioxidanty a ich využitie v praxi

polyfenolov l tky resveratrol
Polyfenolové látky: Resveratrol
 • Prírodný antifungicíd a účinný antioxidant
 • V červených vínach, vyšší obsah vo vínach severnejších oblastí
 • Preventívne pôsobenie v prípade Alzheimerovej choroby, inhibuje LDL cholesterol a zvyšuje podiel HDL cholesterolu

Antioxidanty a ich využitie v praxi

polyfenolov l tky kvercet n
Polyfenolové látky: Kvercetín
 • Silný antioxidant
 • Cibuľovité rastliny
 • Hydrofóbny  predpoklad, že pre organizmus je dostupnejší rozpustený vo víne ako v rastlinnej potrave

Antioxidanty a ich využitie v praxi

antioxidant vs prooxidant
Antioxidant vs. prooxidant

O správaní látky rozhodujú viaceré faktory:

 • Koncentrácia antioxidanta a oxidanta
 • Prítomnosť iónov prechodných kovov, ktoré môžu pôsobiť ako katalyzátory niektorých radikálových reakcií
 • Charakter prostredia (tuhá fáza, roztok, pH, hydrofilné/hydrofóbne prostredie)
 • Prítomnosť ďalších antioxidantov – synergizmus, alebo konkurenčné reakcie

Antioxidanty a ich využitie v praxi

v skum antioxidantov a ich p sobenia
Výskum antioxidantov a ich pôsobenia
 • Komplexný, časovo i experimentálne náročný
  • Antioxidačný potenciál látky závisí od mnohých faktorov
  • Rastúce množstvo antioxidantu  nárast pozitívneho účinku!
 • Úloha vedy a výskumu
  • Hľadať nové a účinnejšie antioxidanty
  • Definovať optimálne koncentrácie v prostredí, pre ktoré sú určené

Antioxidanty a ich využitie v praxi

po akovanie
Poďakovanie
 • Agentúra pre vedu a výskum:
 • Projekty APVT-20-005004, APVV-20-0045/04,
 • LPP-0230-09, KEGA 3/6285/08

Antioxidanty a ich využitie v praxi

pou it a odpor an literat ra
Použitá a odporúčaná literatúra
 • Z. Ďuračková, Voľné radikály a antioxidanty v medicíne I., Slovak Academic Press Bratislava (1998), ISBN 80-88908-11-6.
 • F.Gugumus, Oxidation inhibition in organic materials, Vol. 1, CRC Press, Boca Raton (1990).
 • D. L. Gilbert (ed.), Oxygen and Living Processes – An Interdisciplinary Approach, Springer, New York (1981).
 • S. P. Kochhar, J. B. Rossell, in: Food Antioxidants, B. J. F. Hudson (ed.) Elsevier, London (1990).
 • Z. Kolesárová, EPR štúdium antioxidantov, Diplomová práca, FCHPT STU v Bratislave (2005).
 • E. Klein, Štúdium kinetiky termickej degradácie polyvinylchloridu, Dizertačná práca, FCHPT STU v Bratislave (2001).
 • J. Rimarčík, Teoretické štúdium energetiky antioxidačného účinku fenolov, Diplomová práca, FCHPT STU v Bratislave (2007).
 • J.B. Bauernfeind, Vitamin E: a comprehensive treatise, Marcel Dekker, New York (1980).
 • M.C. Foti, C. Daquino, C. Geraci,J. Org. Chem. 69 (2004) 2309.
 • M. Musialik, G. Litwinienko, Org. Lett. 7 (2005) 4952.
 • A. Staško, V. Brezová, S. Biskupič, V. Mišík, Free Radic. Res. 41 (2007) 379.
 • E. Klein, V. Lukeš: J. Phys. Chem. A110 (2006) 12312.
 • E. Klein, V. Lukeš, M. Ilčin, Chem. Phys. 336 (2007) 51.
 • E. Klein, Z. Cibulková, V. Lukeš, Polym. Degrad. Stab. 88 (2005) 548.

Antioxidanty a ich využitie v praxi