Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2006 PowerPoint Presentation

2006

219 Views Download Presentation
Download Presentation

2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2006

  2. Brązowy medal The Reds

  3. Srebrny medal TORPEDO II

  4. Złoty medal ZiE-jące Smoki

  5. Najlepszy snajper Janusz Dziugiewicz (SMOK) 9 bramek strzelonych

  6. Najlepszy bramkarz Paweł Karpiński (Hilton Stars) 3 bramki stracone

  7. TRÓJMIEJSKA LIGA AKADEMICKA 2007 ORGANIZACJA ROZGRYWEK (koncepcja) • - Turniej odbywa się w 2 fazach • Faza eliminacyjna • Turniej główny • - Faza eliminacyjna składa się z 3 rund: • I runda – eliminacje wydziałowe • II runda • III runda • - Eliminacje wydziałowe przeprowadzane są w drodze rywalizacji sportowej przez organy samorządu studenckiego działające na poszczególnych wydziałach (lub w arbitralnie przez te organy uznany sposób) w oparciu o zasady wynikające z Regulaminu Trójmiejskiej Ligi Akademickiej, sporządzanego corocznie przez Organizatora. • - W turnieju głównym uczestniczy 12 drużyn. • - W zależności od ilości studentów (podstawą jest uchwała dotycząca limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UG oraz PG), poszczególnym wydziałom przyznawane są miejsca w kolejnych rundach eliminacyjnych (nie dotyczy fazy wydziałowej). • - Wydziały, których liczba studentów nie przekracza 500, mają zagwarantowane jedno miejsce w II rundzie eliminacyjnej. Wydziały, których liczba studentów przekracza 500, mają zagwarantowane dwa miejsca w II rundzie eliminacyjnej. Wydziały, których liczba studentów przekracza 1000, mają zagwarantowane jedno miejsce w II rundzie eliminacyjnej. • Wydziały, których liczba studentów przekracza 1000, mają zagwarantowane jedno miejsce w III rundzie eliminacyjnej. Wydziały, których liczba studentów przekracza 1500, mają zagwarantowane dwa miejsca. • - Drużyna SKKS Torpedo ma zagwarantowane miejsce w turnieju głównym jako Organizator rozgrywek. W drodze eliminacji wyłania się pozostałe 11 drużyn.

  8. łącznie 36 drużyn - czyli około 360 zawodników

  9. wpisowe? boisko? sponsor? sędziowie? organizacja? obserwatorzy? samorządy?