Ko sz vets g ko partners g a z ld bibli t l a z ld egyh zig
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Öko-szövetség - öko-partnerség A zöld Bibliától a zöld egyházig …. IGEI VISSZAPILLANTÓ. A Bibliában nem szerepel a természet szó, hanem a TEREMTETT VILÁG, A TEREMTÉS, ez közös keresztyén kincsünk – a csillagok, a „holt” anyag éppúgy benne van, mint az állatok, növények, s az ember

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keaton-powers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ko sz vets g ko partners g a z ld bibli t l a z ld egyh zig
Öko-szövetség - öko-partnerség A zöld Bibliától a zöld egyházig…


Igei visszapillant
IGEI VISSZAPILLANTÓ

A Bibliában nem szerepel a természet szó, hanem a TEREMTETT VILÁG, A TEREMTÉS, ez közös keresztyén kincsünk – a csillagok, a „holt” anyag éppúgy benne van, mint az állatok, növények, s az ember

Ezért Genesis, Teremtés könyve az 1Mózes


L tta isten hogy j
LÁTTA ISTEN, HOGY JÓ…

A CREATIOBAN, A TEREMTETT VILÁGBAN MINDENKI CO-CREATURA, TEREMTÉS TÁRSA A MÁSIKNAK – S EZ ÍGY JÓ, AMIRE MAGA AZ ÚR MONDTA AZ 1MÓZ 1-BEN 7X: JÓ –

Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme IGEN JÓ…(1Móz 1,31)


Sz nes teremtett vil g kezdetben volt a z ld
Színes teremtett világ – kezdetben volt a zöld…

A Biblia első színe a zöld – a teremtés sajátosan „öko-barát” kezdettől fogva – 20x az ÓSZ-ben, pl.:

ZÖLD növény (1Móz 1,30); az első emberpár zöld fügefa levelekből csinált ágyékkötőt (1Móz 3,7)


Bibliai alapsz n a z ld
Bibliai alapszín a zöld

Leszakított, zöldellő olajág (1Móz 8,11) jelzi az özönvíz végét

Az Úrban bízó ember olyan,mint a víz mellé ültetett fa, lombja üde zöld marad (Jer 17,8)

Isten mindenhatóságát is így jelzi a Biblia: Én szárítom ki a zöldellő fát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát (Ez 17,24)

Az Isten szeretetében bízó ember olyan mint a zöldellő olajfa (Zsolt 52,10)


Haragos z ld
„Haragos” zöld

A zöld fák alatt sok istentelenség is történt, leginkább az, hogy idegen istenségeknek áldoztak, termékenység kultusz (5Móz 12,2)

Moáb elleni ézsaiási próféciában: „kiég a legelő, nem marad zöld növény” (Ezs 15,6)


Z ld az jsz vets gben
„Zöld” az Újszövetségben

Ötezer ember megvendégelésekor: ültessenek le mindenkit csoportokban a zöld fűre (Mk 6,39)

Urunk önmegjelölése: „Ha a zöldellő fával ezt teszitek, mi történik a szárazzal” (Luk 23,31)

A Biblia szerint zöld az öko-védelemnek és az ítéletnek is lehet kifejezője


Isteni ko v delem a jelen sekben
Isteni öko-védelem a Jelenésekben

Az ítéletre trombitáló ötödik angyal felnyitja az alvilág mélységeit, ahonnan füst száll föl és abból sáskák jöttek ki, de megmondatott nekik: ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, csak azokat, akiknek a homlokán nincs ott Isten pecsétje (Jel 9,1kk)


Mivel kezd d tt az ko v ls g
Mivel kezdődött az öko-válság?

Kétféle teremtéstörténeti parancs feszültsége és az egyik félreértése

1) DOMINANCIA VAGY URALKODÁS-SZEMLÉLET és GYAKORLAT

1Móz 1,28: …töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, mindenféle állaton -

súlyos félreértése: erőszak a teremtett világon

a mai öko-katasztrófa ennek a félreértésnek is a következménye

Antropológiai fölény, emberi diktátumok, profitcentrikus öko-zsarnokság


Ko v ls g kezel s nek si kezdete
ÖKO-VÁLSÁG KEZELÉSÉNEK ŐSI KEZDETE

2) AZ OPERATÍV, ŐRIZŐ, KOOPERÁLÓ, KULTÚRÁLÓSZEMLÉLET ÉS GYAKORLAT: 1Móz 2,15: vette az Úristen az embert, s helyezte őt az Éden kertjébe, hogy MŰVELJE ÉS ŐRIZZE azt

„lágy, kímélő, a teremtett világ megőrzését segítő öko-szemlélet”

Antropológiai együttműködés, teremtésbeli társas viszony, non-profit gyakorlat


P ld k a k tf le tra
Példák a kétféle útra

1) Dominanciára:

Descartes (1596-1650): „Ha egyszer megismerjük a tűz, víz, a csillagok, az ég és minden körülöttünk található test erejét és hatását, akkor a természet uraivá, birtokosaivá válhatunk”

SZÓHASZNÁLAT!


2 a teremt st rsi nem naturalista tra
2) A teremtéstársi, nem naturalista útra

AUGUSTINUS (354-430)

A gondozó-művelő-őriző-co-creaturás, teremtéstársi, odafigyelő szemléletet így fejezte ki:

„Megkérdeztem a földet, s azt mondta, nem vagyok az. És minden, ami a földön van, hasonlóképpen szólt. És megkérdeztem a tengert és mélységeit, s így válaszoltak: Nem mi vagyunk a te Istened, keresd jóval fölöttünk, a magasságban. Megkérdeztem hát a csillagokat, a napot és a holdat, s ők is megerősítették: nem mi vagyunk az az Isten, akit te keresel. Majd az engem körülvevő dolgokat szólítottam meg: Mégis csak az én Istenemről beszéltek, mivel megvalljátok, hogy ti nem vagytok Isten. Mondjatok hát valamit Istenről! Mire ők felemelték szavukat, s hangosan így válaszoltak: Isten az, aki minket teremtett”.

A teremtmények Istenről beszélnek!

BESZÉLŐ VISZONY EMBER ÉS KÖRNYEZETE KÖZÖTT!


P ld k a ko kre ci s szeml letre ko himnusz
Példák a ko-kreációs szemléletre – öko-himnusz

Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!Tied a dicsőség, dicséret, áldásés minden tisztelet!Mind Téged illet, Felség, egyedüls nincs ember, aki Téged méltón emleget.

Dicsérjen s áldjon, én Uram,kezednek minden alkotása,különösen bátyánk-urunk a Nap,ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogásafelséges arcod képe mása.

Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden csillagok,kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.

Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Széls az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő,kik által éltetsz mindent, ami él.


Assisi ferenc 1181 1226 s ko protektor tusunk
Assisi Ferenc (1181-1226) és ÖKO-PROTEKTORÁTUSUNK

Áldjon, én Uram, húgunk a Víz,oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő.

Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,kit világul az éjszakába gyújtasz.Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.

Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok színes virággal élénk.

Áldjon, én Uram,minden ember, kit háborúság, baj, gyötrelem ért,de tűr és megbocsát szerelmedért.Boldogok, kik mindent békén viselnek…

Dicsérjétek s áldjátok az Urats adjatok hálát Nekis roppant alázattal szolgáljatok Neki!

(Cantico di Frate sole – NAPHIMNUSZ, Dsida Jenő fordítása, 1934)

A TEREMTÉS CÉLJA NEM AZ EMBER, NEM A TERMÉSZET, HANEM ISTEN, AZ ÖRÖK IGE, AKIBEN, AKI ÁLTAL ÉS AKIRE NÉZVE VANNAK MINDENEK!

AZ EMBER CÉLJA: A TEREMTETT VILÁGÉRT MAGASZTALNI A TEREMTŐT, S OLTALMAZNI A CREATIOT!

MANDÁTUMUNK: ÖKO-PROTEKTORÁTUS!


Ko reform ci kezdete a reform ci kor ban
ÖKO-REFORMÁCIÓ KEZDETE A REFORMÁCIÓ KORÁBAN

Kálvin:

a teremtett világ theatrum gloriae Dei – Isten dicsőségének színpada – a teremtett világ Isten művészi alkotása, amit csak csodálattal és tisztelettel illő szemlélni


K lvin
Kálvin

Reformátorunk nem csak a TEREMTÉS AKTUSÁBAN ismerte fel Isten munkáját, hanem a világmindenség fenntartásában is. A mesterművet nem csak megalkotta, hanem fenn is tartja Teremtőnk. Ezért minden ökológiai, környezeti kártétel Isten semmibevétele. Az ember helyes válasza a hála mindenért, amit Ő alkotott.

A teremtett világ használatának helyes módjával imádjuk, tiszteljük Istenünket! Nem a még többet követelő bírvággyal, hanem a megelégedéssel, a határok tiszteletben tartásával! Puritánság!


Protest ns ko int s a 20 sz zad elej n
PROTESTÁNS ÖKO-INTÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN

Albert Schweitzer:

Nagyon veszélyes korban élünk. Az ember ellenőrzése alá vonta a természetet, mielőtt megtanulta volna önmagát kontrollálni!


Tov bbi p lda a ko kre ci s szeml letre
TOVÁBBI PÉLDA A KO-KREÁCIÓS SZEMLÉLETRE

MARC CHAGALL (1887-1985)

„A Bibliában a természet visszhangzik, és én mindig is ezt a titkot próbáltam közvetíteni műveimen keresztül”

„A természet semmibevétele mélyen korunkban gyökerezik. Az effajta magatartás azokra emlékezetet, akik soha nem néznek a szemedbe…”


Z ld egyh zak a k rnyezet rt sszefog s partners g ko lelkis g
(Zöld)Egyházak a környezetért összefogás, partnerség, öko-lelkiség

Katasztrofális adatok:

Klímaváltozás, csökkenő vízkészletek, 237 méhfaj végleges kipusztulása (Einstein: „Ha a méhek kipusztulnak, az emberiségnek 4 éve van hátra)

43 ezer fajból 14 ezer végveszélyben!

Red line, Rote Liste, vörös vonal a biodiverzitást fenyegető veszélyekről


Egyh zak egy tt a k rnyezet rt
Egyházak együtt a környezetért

A végveszély felismerése indította el az egyházak öko-összefogását

1989-Bázel: Európai Ökumenikus Nagygyűlés, kimondták: szeptember 1. Teremtés Napja, könyörgés a teremtett világ megőrzéséért – öko-spiritualitás - liturgia

Ez később kibővült a Teremtés kora rendezvénnyel, szept. 1-okt. 2. vasárnapjáig

Erőteljes ökumenikus összefogás, Európai Egyházak (GEKE) + ECEN (Eu. Ker. Körny. Háló)

2008 óta Zöld Biblia is segít tudatosítani a teremtett világ iránti felelősséget


Egyh zak ko sz vets gben
EGYHÁZAK ÖKO-SZÖVETSÉGBEN

Skóciában már 314 (református) öko-gyülekezet 2000 óta

Ugyanígy Angliában, Norvégiában, Dániában, Kanadában, USA-ban és másutt

Igen nagy hangsúly a környezet tudatos életmódon, a teremtett világ megőrzésére nevelésen, egyéni, életmódbeli programok kidolgozásán, terjesztésén

Hazánkban öko-gyülekezeti mozgalom http://www.okogyulekezet.hu , egyháztáji mozgalom, Édenkert program


A teremt nnepl se
A TEREMTŐ ÜNNEPLÉSE

GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK PRESBITEREKNEK IS:

1) A BILIA EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI TANULMÁNYOZÁSA A KÖRNYEZET, ATEREMTÉSTÁRSI VISZONY SZEMSZÖGÉBŐL, AZ ÖKO-PAPI KÖZBENJÁRÓ SZOLGÁLATÉRT, ZÖLD TEXTUSOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK KERESÉSE (PL. ÖKO-ZSOLTÁROK, 104, 145, 148…)

2) GYÜLEKEZETI ÖKO-RENDEZVÉNYEK TARTÁSA, CSATLAKOZÁS AZ ÖKO-GYÜLEKEZETI MOZGALOMHOZ, PROGRAMJAIKHOZ

3) A TEREMTÉS HETE, ÜNNEPE RENDEZVÉNYEINEK MEGTARTÁSA

4) SZEMÉLYES BÉKEKÖTÉS A TEREMTETT VILÁGGAL, IMAALKALMAK SZERVEZÉSE

5) EGYÜTTMŰKÖDÉS, KÖZÖS RENDEZVÉNY NEM-EGYHÁZI SZERVEZETEKKEL (PL. OHÜ)

6) MAGYAR PARASZTI ÖKO-KULTÚRA MINDENT HASZNOSÍTÓ ÉRTÉKSZEMLELETÉNEK TUDATOSÍTSA


J p lda a szomsz ds gb l eu s t vlatokkal 2014
Jó példa a szomszédságból – EU-s távlatokkal 2014

A teremtés kora – egész szeptemberben, október 2. vasárnapjáig

1997 – Graz óta felelősség a teremtett világért programok

Súlypontok idén:

A legnagyobb 21. századi kihívás a klímaváltozás

Víz - az emberiség legfontosabb tartaléka és helyzete

Teológiai, liturgiai alapok és ötletek

Textusok: Máté 16,12 – Márk 6,34 – Máté 24,43 – Máté 7,21

A nap feljön jókra és gonoszokra – de az ózonluk is!


B kek t s a k rnyezettel v gsz helyett
BÉKEKÖTÉS A KÖRNYEZETTEL- végszó helyett -

Jó 2 évtizede megfogalmazták a nyugat-európai protestánsok a környezeti békekötés alapelveit, ezeket mi is gondoljuk át:

Tanulnunk kell a természet nyelvét megérteni, hogy tudjuk értelmezni a katasztrófák, viharok, cunamik… „üzeneteit

Vissza kell adni a teremtett világnak olyan területeket, amiket az emberek durva beavatkozással vettek el, s romboltak terméketlenné

Türelem a teremtett világ, a környezet spontán vegetációja iránt

Az emberi alkotó tevékenységet összhangba kell hozni a természeti környezet önreprodukáló, újraalkotó képességével

Harmóniában élni a teremtett világ törvényszerűségeivel

Mi részei és részesei vagyunk a teremtett világnak, teremtésbeli társak, nem uralkodói faj vagyunk

Mi csak átmeneti vendégek vagyunk a Földön, a teremtett világ marad utánunk is, de hogyan, ez sokban rajtunk is múlik – betartani a teremtésbeli nagyságrendi és helyzethatárokat

Az emberi társadalom hulladék és szeméttermelő közösség, a teremtett környezet, a természet önfeldolgozó – ne borítsuk be a környezetet az emberi hulladékkal!


Kezdj k jra a teremt magasztal s t szentgy rgyi albert
Kezdjük újra a Teremtő magasztalását – SZENTGYÖRGYI ALBERT

Uram!

Fölfedted előttünk az anyagban rejlő

energia titkát,

Hogy munkánkat könnyebbé és az

életet magasztosabbá tegyük,

Megtanítottál a hangnál is sebesebb

utazásra,

Hogy a távolság ne válassza el többé az

embertől az embert.

Munkánk gyümölcsét, a lövedékké

sűrített energiát

Mi eljuttatjuk a föld legtávolabbi 

sarkaiba,

Hogy egymást nyomorúságba és

pusztulásba taszítsuk 

Hogy a letarolt földről kiirtsunk minden

élet.

Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az ÉLET TEMPLOMÁT,

Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás,

hogy hasznossá lehessek általa.

Adj méltóságot rövid napjaimnak.


Ko sz vets g ko partners g a z ld bibli t l a z ld egyh zig
2014. szept. 27- okt.1. ECEN nagygyűlés Balatonszárszó ALBERTEnergia és klímaváltozás – az egyházak szerepe és hangja

A TEREMTETT VILÁG SÓVÁROGVA VÁRJA ISTEN FIAINAK A MEGJELÉNÉSÉT

(Róm 8,19)

Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít  (1Kor 10,23)

Őbenne (Krisztusban) teremtetett minden…minden Általa és Reá nézve teremtetett (Kol 1,16…)


Az ko j zus cs csid szer s ge
Az ÖKO-JÉZUS csúcsidőszerűsége ALBERT

Az emberiség naponta 100 millió tonna melegházgázt produkál és 31 hektár erdőt semmisít meg

A klímaváltozás következtében naponta 20 ezer hektár termőföld elsivatagosodik

A környezetvédő technika nem elég, egyénileg,közösségileg gondolkodásban, lelkületben, magatartásban is változni kell!

Ebben segít a jézusi program, melynek lényege a megtérés, a metanoia, a 180 fokos fordulat, aminek jele az öko-megtérés is

Összefogás nélkül pedig nem tudunk a teremtett világ megőrzésében eredményes partnerek lenni!


Az ige mai ko parancsa
Az IGE mai öko-parancsa ALBERT

Vessétek el a régi élet szerint való ó-embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott (KORRUMPÁLÓDOTT),

újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltözzétek fel az új embert

(A Lélek újítsa meg gondolataitokat és magatartásotokat!)

(Ef 4,22-23)

KÖSZÖNÖM TESTVÉREIM MEGTISZTELŐ FIGYELMÉT!