vaktherapie op school n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaktherapie op school PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaktherapie op school

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
keane-bullock

Vaktherapie op school - PowerPoint PPT Presentation

93 Views
Download Presentation
Vaktherapie op school
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vaktherapie op school RENN 4 Federatie Vaktherapeutische Beroepen

  2. Werkveldverbanden Doelen: • Intervisie: consulteren van collega’s bij problemen. • Expliciteren van impliciete kennis.

  3. Expliciteren in stappen • Ervaringskennis uitwisselen( wat werkt bij doelgroep?) • Welke effecten zie je of zien derden? • Kritische reflectie leidt tot consensus. • Beschrijven wat je doet. • Beargumenteren hoe je denkt dat het werkt. • Vinden van overeenstemming (experts). • Toetsen of het werkt. PracticeBasedEvidence

  4. Niveaus van effectiviteit • Potentieel • Veelbelovend • Doeltreffend • Werkzaam

  5. Potentieel • Kernelementen zijn beschreven. • Randvoorwaarden zijn beschreven. Resultaat van: observaties, interviews en analyse van voortgangsrapportages.

  6. Veelbelovend • Kenmerken van potentieel. • Interventie theorie. Resultaat van: literatuurstudie en interviews (kennisontlokking).

  7. Doeltreffend/ werkzaam • Kenmerken van 1 en 2. • Er is bewijskracht/ empirie. Resultaat van: • Doelrealisatie-/ cliënttevredenheidsonderzoek • Quasi-experimenteel- / normgerelateerdonderzoek. • Experimenteel-/ herhaalde case-studies.

  8. Toekomstmuziek/ -beeld Werkveldgroepen: • Worden ondersteund door vierdejaars studenten. • Zijn vindplaatsen voor de Lectoraten.