1 / 11

Auto’s & CO2 Reactie milieubeweging

Auto’s & CO2 Reactie milieubeweging. Bram Claeys CCIM stakeholder consultatie, 25/2/2007, Brussel. Klimaatverandering stoppen. Toename temperatuur <2°C Reductie doelstellingen Wereld Piek < 10-15 jaar -50 tot -85% in 2050 Ontwikkelde landen -30% in 2020, -90% in 2050

keala
Download Presentation

Auto’s & CO2 Reactie milieubeweging

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Auto’s & CO2Reactie milieubeweging Bram Claeys CCIM stakeholder consultatie, 25/2/2007, Brussel

 2. Klimaatverandering stoppen • Toename temperatuur <2°C • Reductie doelstellingen • Wereld • Piek < 10-15 jaar • -50 tot -85% in 2050 • Ontwikkelde landen • -30% in 2020, -90% in 2050 Tegelijk hogere energieonafhankelijkheid en stimulans innovatie Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 3. Om te keren trends • Transportuitstoot EEA, 2006 29% van EU27 CO2-uitstoot 19% van BE BKG uitstoot +32% since 1990 • Gewicht auto T&E, 2007 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 4. Vrijwillige overeenkomst T&E, 2007 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 5. Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen T&E, 2007

 6. Uitgangspunten CO2 & auto’s • Impact op iedere auto • Strengst voor grote en krachtige auto’s • Lange termijn horizon (>2012) • Naleving = sleutel • Doelstelling enkel halen met verkoop auto’s • Boete & beloning • Transparante rapportage Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 7. Voorstel EC • Doelstellingen • 120g/km in 2012 met alleen technische maatregelen • Voorstel EC is onaanvaardbare afzwakking • Geen langere termijn doelstellingen • Essentieel voor investeringen & onderzoek • 80 g/km in 2020 en 60 g/km in 2025 • Geen kloof in tijd (klaar zijn in 2010) Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 8. Voorstel EC • Parameter • Geen differentiatie op basis van gewicht • Geen aansporing voor lichtere wagens • Onveiligheid verhoogt • Enkel differentiatie als parameter “voetafdruk” is • Voldoende lage hellingshoek curve • Correctiemechanisme tegen onvoorziene toenames in gewicht of voetafdruk Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 9. Voorstel EC • Naleving • Volle prijs vanaf 2012 • Kostenstudie EC levert €150 per g CO2/km overschrijding • Geen uitzonderingen • Voor kleine merken: concurrentievervalsing & achterpoorten • Voor “flexifuel”: efficiëntie auto onafhankelijk van brandstof • Duidelijke rapportageregels • Publicatie van naleving (cfr. ETS) • Constructeurs in “pool” moeten afzonderlijk rapporteren • Rapportage per merk Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 10. Duurzame ontwikkeling • Investeringen in lage koolstoftechnologie verzekeren werkgelegenheid • Europese merken > niet-Europese merken • Minder afhankelijkheid import olie • Kosten voor autokopers terugverdiend binnen enkele jaren • Brandstofvermindering • Sociaal: zuiniger tweedehandsmarkt • Bijkomende voordelen voor volksgezondheid • Lagere uitstoot NOx, fijn stof… Mens, milieu en economie winnen bij 120g CO2/km Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

 11. Bram Claeys, 02 282 17 32, bram.claeys@bblv.be, http://www.bblv.be Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen

More Related