eiropas savien bas tiesas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eiropas Savienības tiesas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eiropas Savienības tiesas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Eiropas Savienības tiesas - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Eiropas Savienības tiesas. Eiropas Savienības tiesas. Uzbūve (LES 19.pants): Eiropas Savienības tiesa Vispārējās tiesa specializētās tiesas (Civildienesta tiesa). Eiropas Savienības tiesas. Darbību regulējošie tiesību akti: LESD 251.- 281.pants; LES 19.pants

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Eiropas Savienības tiesas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eiropas savien bas tiesas1
Eiropas Savienības tiesas

Uzbūve (LES 19.pants):

 • Eiropas Savienības tiesa
 • Vispārējās tiesa
 • specializētās tiesas (Civildienesta tiesa)
eiropas savien bas tiesas2
Eiropas Savienības tiesas

Darbību regulējošie tiesību akti:

 • LESD 251.- 281.pants; LES 19.pants
 • ES Tiesas Statūti (LESD 281.p.)
 • ES Tiesas Reglaments
eiropas savien bas tiesas3
Eiropas Savienības tiesas

Tiesas sastāvs:

 • katrai dalībvalstij viens tiesnesis
 • ieceļ uz 6 gadiem dalībvalstu valdības
 • “Tiesas tiesnešus un ģenerāladvokātus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuras atbilst prasībām attiecībā uz tiesnešu augstākajiem amatiem savās valstīs, vai kuras ir juristi ar atzītu kompetenci”
 • Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas sastāvs
eiropas savien bas tiesas4
Eiropas Savienības tiesas

ES Tiesa lietas izskata:

 • palātās (3 vai 5 tiesneši)
 • virspalātā (13 tiesneši)
 • plēnumā
eiropas savien bas tiesas5
Eiropas Savienības tiesas

Ģenerāladvokāti (LESD 252.pants):

 • astoņi (5+3)
 • “Ģenerāladvokāta pienākums ir, ievērojot pilnīgu objektivitāti un neatkarību, atklātā tiesas sēdē izteikt pamatotus secinājumus.”
civildienesta tiesa
Civildienesta tiesa
 • Izskata strīdus starp ES ierēdņiem un ES
visp r j tiesa
Vispārējā tiesa

Būtiskākās kompetences (LESD 256.p. 1.d.):

 • daļa no prasībām pret ES institūciju aktiem un bezdarbību (LESD 263.; 265.p. – galvenokārt indivīdu prasības)
 • prasības pret ES institūciju ārpuslīgumisko atbildību (LESD 268.p.)
 • prasības pret ES saskaņā ar šķīrējklauzulām (LESD 272.p.)
 • apelācijas sūdzības par Civildienesta tiesas nolēmumiem (LESD 256.p.2.d.)
 • (prejudiciālo nolēmumu sniegšana – LESD 256.p.3.d.)
es tiesa
ES Tiesa

Būtiskākās kompetences:

 • daļa no prasībām pret ES institūciju aktiem un bezdarbību (LESD 263., 265.p.)
 • pārkāpuma process pret dalībvalsti (LESD 258.-260.p.)
 • prejudiciālo nolēmumu sniegšana (LESD 267.p.)
 • atzinumi par noslēdzamajiem starptautiskajiem līgumiem (LESD 218.p.11.d.)
 • apelācijas sūdzības par Vispārējās tiesas nolēmumiem (LESD 256.p.)
p rk puma process pret dal bvalsti
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Regulē LESD 258.-260.p.

Procesu var uzsākt:

 • ES Komisija (LESD 258.p.)
 • Cita dalībvalsts (LESD 259.p.)
p rk puma process pret dal bvalsti1
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Procesa stadijas:

 • Procesa uzsākšana
 • Neformālā stadija
 • Formālais paziņojums
 • Argumentātais atzinums
 • Tiesvedība
p rk puma process pret dal bvalsti2
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Formālais paziņojums:

 • informē par pārkāpuma esamību
 • lūdz paskaidrot
 • termiņš atbildes sniegšanai (parasti 2 mēneši)
p rk puma process pret dal bvalsti3
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Argumentētais atzinums:

 • Definē un pamato pārmetumus
 • Nosaka iespējamās prasības Tiesā robežas
 • Nav administratīvais akts (lieta 7/61 Komisija pret Itāliju)
 • Atzinuma konfidencialitāte (lieta T-105/95 WWF pret Komisiju)
p rk puma process pret dal bvalsti4
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Tiesvedība:

 • pirmstiesas stadijas ir obligātas, ja tās nav veiktas, prasība nav pieļaujama
 • konstatē pārkāpumu
p rk puma process pret dal bvalsti5
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Argumentētais atzinums:

 • Definē un pamato pārmetumus
 • Nosaka iespējamās prasības Tiesā robežas
 • Nav administratīvais akts (lieta 7/61 Komisija pret Itāliju)
 • Atzinuma konfidencialitāte (lieta T-105/95 WWF pret Komisiju)
p rk puma process pret dal bvalsti6
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Argumentētais atzinums:

 • Definē un pamato pārmetumus
 • Nosaka iespējamās prasības Tiesā robežas
 • Nav administratīvais akts (lieta 7/61 Komisija pret Itāliju)
 • Atzinuma konfidencialitāte (lieta T-105/95 WWF pret Komisiju)
dal bvalsts pret dal bvalsti
Dalībvalsts pret dalībvalsti
 • Komisijas loma:
  • Uzklausa iesaistītās dalībvalstis
  • Sniedz argumentēto atzinumu (3 mēnešu laikā)
 • Praksē gadās ļoti reti
p rk puma process pret dal bvalsti7
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

LESD 260.p.: soda nauda un kavējuma nauda (lieta C-304/02 Komisija pret Franciju):

 • Soda nauda – “saistīta ar kaitējumu, ko dalībvalsts ir nodarījusi privātām un publiskām interesēm”
 • Kavējuma nauda – “mērķis ir mudināt dalībvalsti pārtraukt pārkāpumu”
soda naudas apr in anas formula
Soda naudas aprēķināšanas formula

Lp= Bfrap x Cs x n x dy

 • Lp = soda naudas maksājums
 • Bfrap = soda naudas pamatlikme (€200)
 • Cs = nopietnības koeficients
 • “n” = dalībvalsts maksātspējas koeficients
 • dy = pārkāpuma pastāvēšanas dienu skaits
kav juma naudas apr in anas formula
Kavējuma naudas aprēķināšanas formula

Dp= (Bfrap x Cs x Cd) x n

 • Dp = ikdienas kavējuma naudas maksājums
 • Bfrap = kavējuma naudas pamatlikme
  • (€500 par katru nokavēto dienu)
 • Cs = pārkāpuma nopietnības koeficients (1-20)
 • Cd = ilguma koeficients
 • “n” = dalībvalsts maksātspējas koeficients (Latvijai – 0.64)
p rk puma process pret dal bvalsti8
Pārkāpuma process pret dalībvalsti

Pārkāpuma procesa kritika:

 • neierobežota ES Komisijas izvēles brīvība
 • nepietiekama indivīdu loma
  • sūdzības iesniedzējam procesā nav statusa un nav tiesību
pras bas pret es instit ciju aktiem
Prasības pret ES institūciju aktiem

Regulē LESD 263.p. (+Statūtu 51.p.)

Prasītāju veidi:

 • priviliģētie (LESD 263.p.2.d.)
 • daļēji priviliģētie (LESD 263.p.3.d.)
 • nepriviliģētie (LESD 263.p.4.d.)
neprivili tie pras t ji pa as pras bas
Nepriviliģētie prasītāji: īpašas prasības

LESD 263.p.4.d.:

 • “skar tieši un individuāli”
 • “skar individuāli” – lieta 25/62 Plaumann
 • “skar individuāli” – lieta C-50/00 UPA
 • Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas