Eiropas Savienība
Download
1 / 18

Eiropas Savienība - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Eiropas Savienība. Ko paredz nākotnes KLP un ar kādiem instrumentiem to var padarīt vienkāršāku Ginta Jakobsone Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vadošā eksperte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eiropas Savienība' - kamil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Eiropas Savienība

Ko paredz nākotnes KLP un ar kādiem instrumentiem to var padarīt vienkāršākuGinta JakobsoneLauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes vadošā eksperte

„Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Saturs

Eiropas Savienība

Saturs

 • Nākotnes kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) mērķi

 • KLP reformas elementi

 • I pīlārs (tiešie maksājumi un tirgus instrumenti)

 • Kā KLP var vienkāršot?

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


N kotnes klp m r i 1

Eiropas Savienība

Nākotnes (KLP) mērķi (1)

1. mērķis. Dzīvotspējīga pārtikas ražošana

 • uzlabot lauku saimniecību ienākumus un ierobežot saimniecību ienākumu atšķirības

 • uzlabot lauksaimniecības nozares konkurētspēju un pastiprināt tās vērtības daļu pārtikas piegādes ķēdē

 • atlīdzināt ražošanas grūtības apgabalos, kuros ir specifiski dabas ierobežojumi

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


N kotnes klp m r i 2

Eiropas Savienība

Nākotnes (KLP) mērķi (2)

2. mērķis. Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un rīcība klimata jomā

 • garantēt ilgtspējīgas ražošanas praksi un nodrošināt, lai lielākā mērā tiktu sniegti sabiedriski labumi vides jomā

 • inovāciju ceļā stimulēt „zaļu” izaugsmi

 • turpināt mazināt klimata pārmaiņu sekas un īstenot pasākumus, lai tām pielāgotos

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


N kotnes klp m r i 3

Eiropas Savienība

Nākotnes (KLP) mērķi (3)

3. mērķis. Līdzsvarota teritoriālā attīstība

 • atbalstīt nodarbinātību lauku apgabalos un saglabāt lauku apgabalu sociālo struktūru

 • uzlabot lauku ekonomiku un sekmēt diversifikāciju (dažādošanu)

 • lauksaimniecības sistēmās darīt iespējamu strukturālo daudzveidību, uzlabot mazu lauku saimniecību apstākļus un pilnveidot vietējos tirgus

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Klp reformas galvenie elementi 1

Eiropas Savienība

KLP reformas galvenie elementi (1)

 • Tiešie maksājumu: pārdale un maksājumu griestu noteikšana

 • Risku pārvaldība: tirgus pasākumi un lauku attīstības instrumenti

 • Zaļā komponente: 30% tiešo maksājumu paredzēti, lai veicinātu ilgtspējību

 • Inovācija: pētniecības budžets, Eiropas inovācijas partnerība

 • Pārtikas piegādes ķēdes: stiprināt lauksaimnieku lomu, ražotāju organizācijas

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Klp reformas galvenie elementi 2

Eiropas Savienība

KLP reformas galvenie elementi (2)

 • Agrovide un klimata pārmaiņas: prioritātes lauku attīstībā

 • Jaunie lauksaimnieki: augstāks atbalsts tiešo maksājumu sistēmā

 • Nodarbinātība lauku reģionos: sākuma komplekts mikrouzņēmumiem, LEADER

 • Mazāk labvēlīgie apvidi: augstāku tiešo maksājumu iespēja, pasākuma turpināšana lauku attīstībā

 • Vienkāršošana: mazo saimniecību shēma

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


I p l rs tie ie maks jumi tm 1

Eiropas Savienība

I pīlārs (tiešie maksājumi – TM) (1)

 • TM varēs saņemt aktīvie lauksaimnieki par lauksaimniecības zemi, par kuru būs piešķirtas maksājuma tiesības 2014.gadā

  Minimālās prasības

 • TM pieprasītais atbalsta apjoms ne mazāks kā EUR 100

 • Saimniecības attaisnotās zemes par kurām pieprasīts atbalsts ne mazāk kā 1 ha

  Pamatprasības, kas būs jāievēro lauksaimniekiem ir vides prasības un savstarpējās atbilstības prasības

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


I p l rs tie ie maks jumi 2

Eiropas Savienība

I pīlārs (tiešie maksājumi) (2)

 • Pamatmaksājums

 • maksājums par lauksaimniecības praksi, kas labvēlīga klimatam un videi (zaļā komponente) (=30%)

 • maksājums jaunajiem lauksaimniekiem (< 2%)

 • brīvprātīgs saistītais maksājums (=> 5 %)

 • brīvprātīgs maksājums lauksaimniekiem teritorijās ar dabas ierobežojumiem (=> 5%)

 • vienkāršota shēma mazajiem lauksaimniekiem (< 10 %). Aizstās visus iepriekš minētos tiešos maksājumus, ja lauksaimnieks izvēlēsies saņemt maksājumu mazajiem lauksaimniekiem.

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Tm griesti ierobe ojumi

Eiropas Savienība

TM griesti (ierobežojumi)

Liela atbalsta saņēmēju maksājumi ir pakļauti progresīvam samazinājumam

TM summu, kas jāpiešķir lauksaimniekam attiecīgajā kalendārajā gadā, samazina šādi:

 • par 20 % daļu, kas lielāka nekā EUR 150 000 līdz EUR 200 000

 • par 40 % daļu, kas lielāka nekā EUR 200 000 līdz EUR 250 000

 • par 70 % daļu, kas lielāka nekā EUR 250 000 līdz EUR 300 000

 • par 100 % daļu, kas lielāka nekā EUR 300 000

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Tm griesti ierobe ojumi1

Eiropas Savienība

TM griesti (ierobežojumi)

Iepriekšējās summas griestiem rēķina:

Kopējā TM summa – algas apjoms* – zaļās komponentes TM

*- algas, ko lauksaimnieks faktiski samaksājis un deklarējis iepriekšējā gadā, ieskaitot nodokļus un sociālos maksājumus saistībā ar nodarbinātību

Ieturētā samazinājumu summa – paliek dalībvalstī projektiem ar lielu ieguldījumu inovācijā (lauku attīstība)

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


I p l rs tirgus instrumenti tko noz m g k s izmai as

Eiropas Savienība

I pīlārs (tirgus instrumenti)TKOnozīmīgākās izmaiņas

TKO  - tirgus kopējā organizācija

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”
Visp r js m r is vienk r o ana 1

Eiropas Savienība

Vispārējs mērķis: vienkāršošana (1)

Politikas instrumenti

 • Vienkārša un specifiska shēma mazajām saimniecībām

 • Zaļie pasākumi, cik iespējams vienkāršoti – iever tikai pasākumus ar vides ietekmi un ir pārvaldāmi/ kontrolējami bez būtiskām papildus izmaksām

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Visp r js m r is vienk r o ana 2

Eiropas Savienība

Vispārējs mērķis: vienkāršošana (2)

Maksājumi

 • Tikai viena Maksājumu Aģentūra katram KLP pasākumam dalībvalstī / reģionā

 • Dažādas pieejas līdzekļu atmaksai uz vienkāršotu izmaksu aprēķinu pamata (2.pīlārs)

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Visp r js m r is vienk r o ana 3

Eiropas Savienība

Vispārējs mērķis: vienkāršošana (3)

Kontrole

 • Dalībvalstis ar labi funkcionējošu kontroles sistēmu un mazu kļūdu apjomu var pretendēt uz kontroles pasākumu samazinājumu

 • Savstarpēja atbilstība: mazāk un vienkāršotākas prasības

  - obligātās pārvaldības prasības 18 => 13

  - laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi

  15 =>8

  - atceltas pēcpārbaudes nelielu pārkāpumu gadījumā

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


Eiropas Savienība

Paldies par uzmanību!

 • „Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli. Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”


ad