t nk f r du m ler konomistyringskonference 10 juni 2008 det fortr ngte lederskab klaus majgaard n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard. Hovedbudskaber. New Public Management (NPM) har stadig en stor mission Ikke mindst dens insisteren på, at ressourceforbrug og effekter skal kunne måles og sammenholdes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tænk før du måler Økonomistyringskonference 10. Juni 2008: Det fortrængte lederskab Klaus Majgaard' - keagan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t nk f r du m ler konomistyringskonference 10 juni 2008 det fortr ngte lederskab klaus majgaard
Tænk før du måler

Økonomistyringskonference 10. Juni 2008:

Det fortrængte lederskab

Klaus Majgaard

hovedbudskaber
Hovedbudskaber
 • New Public Management (NPM) har stadig en stor mission
 • Ikke mindst dens insisteren på, at ressourceforbrug og effekter skal kunne måles og sammenholdes
 • Prisen for denne målbarhed er imidlertid ofte, at vi foretager så omfattende abstraktioner, at målingerne bliver kunstige og ikke afspejler de reelt værdiskabende processer
 • Målingerne kommer til at danne deres eget abstrakte regime, der begynder at herske over den faglige værdiskabelse - frem for at understøtte den
 • Vi skal fastholde ambitionen om at måle, men skabe et nyt sæt spilleregler for måling, der befordrer refleksion og dialog mellem styringsniveauerne
indhold
Indhold

Eksempel: Kvalitetsindikatorer for dagtilbud

 • NPMs bevaringsværdie kerne
 • Opgøret med den abstrakte ydelse
 • Opgøret med den abstrakte styring
 • Aggregérbarhedens præmisser?
 • Behovet for et styringslaboratorium
eksempel kvalitetsindikatorer for dagtilbud
Eksempel: Kvalitetsindikatorer for dagtilbud

Status

En mangfoldig pædagogisk praksis, som er kendetegnet af mange forskellige tilgange, metoder og evalueringsformer

 • Udgangspunktet er altså ikke et fravær af faglige mål, metoder og evaluering
 • Men der mangler fælles og anerkendte indikatorer for effekter (progression i børns læring, udvikling og trivsel)
 • Det vanskeliggør en systematisk dialog mellem styringsniveauerne – og der er netop brug for en sådan dialog!
kvalitetsindikatorer for dagtilbud to tilgange
Kvalitetsindikatorer for dagtilbud:To tilgange

Annekterende tilgang:

”Det, der ikke kan formaliseres,

eksisterer ikke!”

Indføring af målingsregime

Dialogisk tilgang:

Udvikle et rigt beskrivelsessprog, som

muliggør dialog mellem de mange lokale

tilgange

udgangspunkt npms bevaringsv rdige kerne
Udgangspunkt: NPMs bevaringsværdige kerne
 • Ressourceforbrug skal sammenholdes med effekt
 • Styringsdialog skal være aktiv og metodebåren
 • Incitamenter skal afspejle brugernes behov
 • Frihed forudsætter klare rammer

Et konstruktivt udgangspunkt

Men hvordan skaber vi præmisserne for at sammenholde ressourcer og effekter - og for den aktive styringsdialog?

!

opg ret med den abstrakte ydelse
Opgøret med den abstrakte ydelse

Eksistentiel tilgang

Pædagogisk møde mellem

børn og voksne, unikke

menneskelige relationer

Fokus på

dannelse

Dialogisk tilgang

til måling

Funktionel tilgang

Serviceydelse, der kan

standardiseres

Fokus på funktionelle

færdigheder og kundskaber

Objektiverende tilgang

til måling

Begge tilgange behøver hinanden

Uden den eksistentielle tilgang bliver den funktionelle

gold og ensidig

opg ret med den abstrakte styring
Opgøret med den abstrakte styring

Målhierarki/ styringskæde

Kæde af læringsrum

opg ret med den abstrakte styring1
Opgøret med den abstrakte styring

Medarbejder

Borger

Ledelsesrum

Skab levende

dialog

og råderum

for initiativ og

ledelse

Institution

Region

Kommune

Stat

grader af refleksion i kvalitetsdialog
Grader af refleksion i kvalitetsdialog

4. Idealt:

Værdiafklaring

EKSEMPLER

Debat om dannelses- og

kompetenceidealer

Debat om pædagogiske

tilgange, f.eks. forholdet mellem

leg og læring

3. Substantielt:

Dialog om indhold

2. Formaliseret:

Forskrift af værktøjer

Pædagogiske læreplaner

Dokumentationsformater

 • Ad hoc:
 • Regulering ud fra
 • enkeltsager

Spektakulære pressesager

med politiske reaktioner

pr misser for aggregering aggregering rekontekstualisering
Præmisser for aggregering?Aggregering = rekontekstualisering

Problemet er ikke blot fravær af evaluering,

Men fravær af fælles og aggregerbare indikatorer

Al aggregering indebær rekontekstualisering,

altså en omfortolkning i et andet læringsrum

Indikatorer, som giver god mening i det nære

pædagogiske arbejde, ændrer betydning når

de sammentælles og forelægges f.eks. et byråd

pr misser for aggregering
Præmisser for aggregering
 • Kræver et rigt og refleksionsskabende beskrivelsessprog
 • Kan have mange former (kvantitative og kvalitative)
 • Kan ikke ses som blot lineær summation, men som modstilling af forskellige fortolkninger, som befordrer dialog
 • Gyldighed og relevans skal vurderes pragmatisk: Inspirerer de aggregerede målinger interessante diskussioner?
behovet for et styringslaboratorium
Behovet for et styringslaboratorium
 • Kvalitetsreformen er en stor chance for at etablere en alliance mellem styringsniveauerne om en langsigtet udvikling af kvalitet i de offentlige ydelser
 • Det kræver, at vi udvikler et nyt sæt præmisser for mål og målinger som grundlag for dialog mellem styringsniveauerne (herunder for aggregering af målinger)
 • Vi har ikke svarene på forhånd. Og de kan ikke findes hos ministeriernes og KLs konceptmagere. De fremkommer kun gennem eksperimenter, der involverer alle niveauer – i en stemning af nysgerrighed, åbenhed og faglig seriøsitet.