baggrund n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baggrund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baggrund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Baggrund - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Baggrund . Natura 2000: fuglebeskyttelsesdirektiv 1979 og habitatdirektiv 1992 Vandrammedirektiv Miljømålslov: Målsætning, Indsatsprogram & Køreplan. Vand- og naturplaner høringsfase. Natura 2000 – fugleområder. Vand- og naturplaner høringsfase. Natura 2000 - habitatområder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baggrund' - keagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
baggrund
Baggrund

Natura 2000: fuglebeskyttelsesdirektiv 1979 og habitatdirektiv 1992 VandrammedirektivMiljømålslov: Målsætning, Indsatsprogram & Køreplan

Vand- og naturplaner høringsfase

natura 2000 fugleomr der
Natura 2000 – fugleområder

Vand- og naturplaner høringsfase

natura 2000 habitatomr der
Natura 2000 - habitatområder

Vand- og naturplaner høringsfase

natura 2000 omr der
Natura 2000 områder

Vand- og naturplaner høringsfase

natura 2000 og vandoplande
Natura 2000 og vandoplande

Vand- og naturplaner høringsfase

hvor er vi i processen 1
Hvor er vi i processen? 1

* Udpegning af Natura 2000 områder på plads* Status quo beskyttelse er på plads

* Fremadrettet beskyttelse skal nu planlægges og iværksættes: Miljømålsloven: * Natura 2000 plan & Indsatsprogram (staten ved MC) * Handleplan (kommunen)

Vand- og naturplaner høringsfase

hvor er vi i processen 2
Hvor er vi i processen? 2

Høring af ”Naturplan” frem til efteråretVedtagelse af endeligt ”Naturplan” ultimo 2010?

Forslag til kommunal ”Handleplan” udarbejdet med udgangspunkt i Naturplanen, sendes i høring ? Kommunal ”Handleplan” vedtages ?

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen
Høringsfasen
 • DNs Formål:
  • høringssvar til ALLE områder
  • fyldestgørende ”bevaringsmålsætninger”, herunder
  • den rette prioritering og afvejning i de respektive områder

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen1
Høringsfasen
 • DN opgaver og ”køreplan”:
  • Fordeling af områderne – ”hvem gør hvad”: På plads
  • Henning & Bo’s Road-show: datoer på plads
  • Vejledninger og skabeloner: Under udarbejdelse

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen2
Høringsfasen

Planernes struktur

Forord

Natura 2000 planlægning

Områdebeskrivelse

Trusler mod områdets naturværdier

Igangværende pleje og genopretning

Tilstand og bevaringsstatus/prognose

Vurdering af tilstand

Vurdering af bevaringsstatus/prognose

Målsætning

Overordnet målsætning for natura 2000 området

Konkrete målsætninger for naturtyper og arter

Modstridende interesser

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen3
Høringsfasen

Planernes struktur

Indsatsprogram

Generelle retningslinjer

Konkrete retningslinjer

Forslag til virkemidler

Sammenhæng og synergi med vandplan

Strategisk Miljøvurdering

Bilag 1 kort

Bilag 2 Opsummering af Natura 2000 planen og mulige virkemidler

Bilag 3 Væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver

Vand- og naturplaner høringsfase

v rkt jerne
Værktøjerne

Naturplanerne http://www.blst.dk/NATUREN/Natura_2000_planer/

DN vejledning og notat om Statens og DN’s prioriteringer: DN Nettet

Skabelon for høringssvar: DN Nettet

Basisanalysernehttp://www.vandognatur.dk/Emner/Naturplaner/Naturomraader/KGB Rapporten (Kriterier for ”Gunstig Bevaringsstatus”?)http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR457_2udg_www.pdf

Vand- og naturplaner høringsfase

hvordan kunne man gribe det an udredning
Hvordan kunne man gribe det an?Udredning
 • Læs DN vejledning og skabelonen
 • Bidrag i ”Idéfasen”?
 • Læs resumé af basisanalysen
 • Kig bilag 2 ”Opsummering af Natura 2000 planen og mulige virkemidler” igennem: OVERBLIK over trusler, virkemidler og påtænkt indsats
 • Læs udkastet til naturplanen

Vand- og naturplaner høringsfase

hvordan kunne man gribe det an t nkeboks 1
Hvordan kunne man gribe det an?Tænkeboks 1
 • Er der ud fra et nationalt perspektiv forekommende arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, som der bør fokuseres på? Er det gjort tilfredsstillende?Er der ud fra et regionalt / lokalt perspektiv forekommende arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, som der bør fokuseres på? Er det gjort tilfredsstillende? Er der potentielt modsat rettede naturinteresser, som skal afvejes? Er det gjort tilfredsstillende?

Vand- og naturplaner Idéfase

hvordan kunne man gribe det an t nkeboks 2
Hvordan kunne man gribe det an?Tænkeboks 2
 • Tager planen fyldestgørende udgangspunkt i de nationale sigtelinjer, og hvordan med FU’s ønskeseddel?
 • Er der overensstemmelse mellem din vurdering af negative faktorer og trusler, og planens vurderinger og påtænkte indsats? Kan man ”løfte” et bredt udsnit af udpegningsgrundlaget ved at fokusere på f.eks. begrænsning af næringsstofbelastningen, øge vandstanden, fastsætte rammer for visse aktiviteter?

Vand- og naturplaner Idéfase

hvordan kunne man gribe det an t nkeboks 3
Hvordan kunne man gribe det an?Tænkeboks 3
 • Hvordan vil sådanne overvejelser hænge sammen med ønskede tiltag i forhold til det pågældende vandopland?
 • Er indsatsen med i Vandplanen?

Vand- og naturplaner Idéfase

hvordan kunne man gribe det an skrivning
Hvordan kunne man gribe det an? skrivning

Skriv i skabelonen

husk at konkretisere

forslag begrundelse ”hvordan”

Vand- og naturplaner Idéfase

hvordan kunne man gribe det an skrivning1
Hvordan kunne man gribe det an? skrivning
 • HUSK
 • Bevaringsmålsætningerne er afgørende for den fremtidige konsekvensvurdering af projekter!
 • At viderebringe ”hængepartierne” fra natura 2000 planen, til vandplanen

Vand- og naturplaner Idéfase

h ringsfasen4
Høringsfasen
 • Du kan trække på
 • DNs Vand- og naturnetværk
 • DNs ekspert panel
 • Sekretariatet

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen sammenfatning
Høringsfasen - sammenfatning
 • Du kan i høringsfasen med fordel bruge
 • Naturplanen
 • Oversigt over områdernes fordeling (hvem er tovholder)
 • DN vejledning til arbejdet
 • Notat om DNs og Statens ”Sigtelinjer”
 • Skabelon DN høringssvar

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen5
Høringsfasen

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen6
Høringsfasen

Vand- og naturplaner høringsfase

h ringsfasen7
Høringsfasen

Vand- og naturplaner høringsfase