t v nord facts and figures n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜV NORD: Facts and figures PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜV NORD: Facts and figures

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

TÜV NORD: Facts and figures - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

TÜV NORD: Facts and figures. Company (i.e. its predecessor) founded in 1869 → company history for over 140 years! Competence in technical safety and technical solutions Turnover 2011: 1.025 billion EUR Employees 2011 (world-wide): 9982 (FTE). 2011. Aviation & space technology.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜV NORD: Facts and figures' - kaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t v nord facts and figures
TÜV NORD: Facts and figures
 • Company (i.e. its predecessor) founded in 1869 → company history for over 140 years!
 • Competence in technical safety and technical solutions
 • Turnover 2011: 1.025 billion EUR
 • Employees 2011 (world-wide): 9982 (FTE)

2011

Aviation & space

technology

IT-safety

1980

Medicalequipment

Bio-technology

Nuclear

technology

Occupationalhealth

Construction

supervision

Pipe

systems

Micro-electronics

1900

Steam boilers

1950

Welding

Cars

1869

Pressurized equipment

t v nord nuclear 456 experts
TÜV NORD Nuclear 456 experts

Mechanicalengineers

Electricalengineers

Physicists

Material engineers

 IT technicans

Processengineers

Meteorologists

Chemists

Psychologists

Geologists

Biologists

Geographers

Physicians

international projects excerpt
International projects(excerpt)

International new build project Braka

2nd party assessment(Private company)

NPP Beznau (Switzerland)

Olkiluoto 3 (Finland)

Research reactor Halden (Norway)

NPP Ringhals (Sweden)

Company presentation - TÜV NORD Nuclear

slide4

Det under senare delen af 1800-talet alltmer framträdande behofvetaf att genom lagstadganden skydda arbetare mot olycksfall under arbetet gafupphof till inrättandet afyrkesinspektioner.

slide7

Barriärer för att skydda

mot radioaktiva utsläpp

kontrollordning k rnkraftsomr det
Kontrollordning - Kärnkraftsområdet
 • USA
  • NRC Nuclear RegulatoryCommitee
  • ASME AmericanSocietyofMechanical Engineers (1880)
   • ASME, N-stamp, AuthorizedInspector…
    • ”I hereby…to the best of my knowledge and belief…”
kontrollordning k rnkraftsomr det1
Kontrollordning - Kärnkraftsområdet
 • Europa

Council Directive 2009/71/EURATOM of 25 June 2009 (framework for the nuclearsafetyofnuclear installations)

 • ”The primeresponsibility for the safetyofnuclear installations rests with the licenseholder”
 • ”MemberStates shallestablish and maintain a competentregulatorybodywithin the fieldofnuclearsafety”
 • In the area of systems, structures, and components and in particularpressurizedcomponents, there is also a tradition in manycountriestouse independent inspectionorganizations (IO) and otherconformityassessmentbodies, toreview, assess and supervise different activities.
kontrollordning sverige mekanisk utrustning
Kontrollordning – Sverige (mekanisk utrustning)

SSM

Regulation

SSMFS 2008:13

Licensee

TBM/KBM/PBM…

Inspection Body

TechnicalInstructions

QM

SWEDAC

Accreditation

slide11

Föreskrift för mekaniska anordningar

Manufacturing- and

Installation inspection

 • Design criteria
 • Load basis
 • Strength analysis
 • Design/ Material
 • P & I diagram
 • Inspections, manufacturing.
 • Operating test
 • In-service
 • inspection
 • Damage tolerance analysis
 • Inspection programme (incl. RBI)
 • Function tests
 • Inspections
 • Operating tests
 • Damageanalysis
slide12

SSMFS 2008:13:”För konstruktion och tillverkning av sådana tryckbärande anordningar…som inte kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter…”

Referenser till AV

vad inneb r det 3 konstruktion och tillverkning
Vad innebär det 3, Konstruktion och tillverkning

AFS 1999:4

9§ Tryckbärande anordningar och aggregat skall förutsättas uppfylla kraven om de har CE-märkning och åtföljs av försäkran om överensstämmelseTryckbärande anordningar och aggregat som konstruerats och tillverkats enligt en harmoniserad standard skall förutsättas uppfylla de relevanta grundläggande säkerhetskraven

Tekniska kravKategori I-IV

Harmoniserade produktstandarder

Anpassat svenskt / annat nationellt regelverk

Annat sätt som uppfyller väsentliga säkerhetskrav

Guidelines styr och leder

Uppfyll Bilaga 1, CE-märk, förse med Försäkran om överensstämmelse & BruksanvisningKategori –Tryckbärande anordningar eller aggregat skall konstrueras och tillverkas enligt god teknisk praxis i något land inom EES och skall åtföljas av de instruktioner som behövs för användningen. De skall vara märkta på ett sätt som gör det möjligt att identifiera tillverkarenUppfyll god teknisk praxis, märk & förse med instruktioner. Ska inte CE-märkas

tryckk rlsdirektivet 8 e paragrafen
Tryckkärlsdirektivet - 8:e paragrafen
 • Skall ej CE-märkas
 • Tillverkas enligt god teknisk praxis i något land inom EES
 • Märkt med tillverkarens namn eller dennes ombud
 • Tillräckliga instruktioner för användning
verensst mmelse med grundl ggande krav
Överensstämmelse med grundläggande krav

Försäkran om överensstämmelse

Bruksanvisning

 • Innan den släpps ut på marknaden,
 • Innan den avlämnas för att tas i bruk eller
 • Innan den tas i drift