Digitaaliset rajat. Liikkumisen hallinnan tietorekisterit - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitaaliset rajat. Liikkumisen hallinnan tietorekisterit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitaaliset rajat. Liikkumisen hallinnan tietorekisterit

play fullscreen
1 / 14
Digitaaliset rajat. Liikkumisen hallinnan tietorekisterit
186 Views
Download Presentation
kayo
Download Presentation

Digitaaliset rajat. Liikkumisen hallinnan tietorekisterit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitaaliset rajat. Liikkumisen hallinnan tietorekisterit Luento 19.11.2009, Helsingin yliopisto, Markus Himanen

 2. Digitaaliset rajat. Liikkumisen hallinnan tietorekisterit • Modernin passijärjestelmän synty - liikkuvan subjektin dokumentoinnin historiaa • Muukalaisen tunnistamisen ongelma keski-ajalla • Ranskan vallankumous ja kansallisen passin synty • 1800-luvun kehitys kohti ”vapaata liikkuvuutta” • yhteenveto: modernin passijärjestelmän keskeisiä piirteitä • Euroopan unionin liikkumisen hallinnan tietojärjestelmät • digitalisoitu liikkumisen valvonta – Schengenin tietojärjestelmä • Eurodac-järjestelmä: biometria ja turvaa hakevien sormenjäljet • ennakointi henkilöhistorian perusteella – uusi viisumijärjestelmä • Henkilökohtaiset rajat?

 3. Modernin passijärjestelmän synty - liikkuvan subjektin dokumentoinnin historiaa • Passi on hallinnollinen asiakirja, joka identifioi sitä kantavan yksilön ja jota valtiot käyttävät yksilöiden valtioiden rajat ylittävän liikkumisen valvontaan • Eurooppalaisen ulkomaalaissäädännön historia myös papereiden ja rekistereiden historiaa: henkilöpaperit, viisumit, sisäiset passit, rekisterit jne. • - Nykyinen passijärjestelmä olemassa ensimmäisestä maailmansodasta lähtien - Muukalaisten dokumentaatiolla kuitenkin pitkä historia

 4. Muukalaisen tunnistamisen ongelma keski-ajalla • Yksilön tunnisteina käytettiin erilaisia symboleja ja merkkejä, jotka määrittivät henkilön asemaa eivätkä identiteettiä • Keski-aikainen passin edeltäjä oli suvereenin myöntämä kulkulupa (sauf-conduit, guidaticum). • Eri ryhmillä omat tunnisteensa ja kulkulupia ja suojelukirjeitä myöntäviä tahoja oli useita

 5. Ranskan vallankumous ja kansallisen passin synty • Dokumentoidun kansalaisen historia alkaa Ranskan vallankumouksesta • Ranskan vallankumouksen aikana kolmas sääty ensin poistaa liikkumisen rajoitukset, mutta palauttaa ne voimaan 1792 kansalliskokouksen päätöksellä • taustalla poliittisten vihollisten valvonta, köyhällistön hallinta ja kutsuntojen varmistaminen

 6. 1800-luvun kehitys kohti ”vapaata liikkuvuutta” • Uudet dokumentit vallankumoussotien aikana: cartes de securité, Sicherheitskarten tai aliens’ registration certificates • Britannia luopuu passin vaatimisesta 1815 ja ulkomaalaisten rekisteröinnistä vuonna 1826 • Preussi ja Pohjois-Saksan valtiot poistavat vaatimukset matkustusasiakirjoista vuonna 1867 • Passeja ja oleskelulupia käytetään kuitenkin erityisesti irtolaisväestön, romanien, köyhällistön ja poliittisesti vaaralliseksi katsottujen ryhmien kontrolliin

 7. Passin teksti (Ranska, 1795) ”Vapaus, Tasa-arvo, Veljeys, Yhtenäisyys, Ihmisyys. No. 566. Orne’n departementti, Domfront’in piirikunta, Athis’in kunta, piirikunnan pääkaupunki. Sallikaa liikkua vapaasti: kansalainen Robert Planchon, viljelijä, joka on syntynyt ja asuu meidän yhteisössämme Ornen departementissa, Domfront’n alueella, Athis’in kunnassa; 48-vuotias, neljä jalkaa ja yksitoista tuumaa pitkä, ruskeat hiukset ja ruskeat kulmakarvat, litteä nenä, suuri suu, leveä leuka, pyöreä otsa, pyöreä naama, missä pieni luomi oikeassa poskessa ja hieman harmaantumassa; antakaa hänelle apua ja tukea tarvittaessa. Myönnetty Athis’in kaupungintalossa meidän pormestarimme ja kunnan virkailijoiden sekä mainitun kaupungin vastaavan sihteerin toimesta 13. Messidor’ta Tasavallan kolmantena vuonna Robert Plcanchon’ille, joka on läsnä olevana allekirjoittanut.”

 8. Fichte poliisista ”Hyvin järjestetyn poliisin [Policei] pääperiaate on välttämättä tämä: jokaisen kansalaisen tulee olla kaikkialla, missä tarpeen, välittömästi tunnistettavissa [anerkannt] tänä tai tuona tiettynä henkilönä; Kukaan ei saa pysyä tuntemattomana poliisille. Tämä voidaan saavuttaa vain seuraavalla tavalla. Jokaisen täytyy aina kantaa sellaista passia [Pafs] mukanaan, joka on lähimmän viranomaisen allekirjoittama ja jossa henkilö on kuvattu tarkasti, ja tämä pätee kaikille säädyille. Niin tahdottaessa, voi tärkeän henkilön kohdalla olla passissa kuvauksen sijaan hyvin osuva muotokuva, jos hän sen voi maksaa, koska kirjalliset kuvaukset ovat aina epäluotettavia. Ketään henkilöä ei tulisi ottaa vastaan missään paikassa, jos ei voida hänen passinsa avulla tarkkaan tunnistaa hänen viimeistä asuinpaikkaansa ja häntä itseään.” Johann Gottlieb Fichte (1787, 146) käsittelee poliisin tehtäviä ja toimintaa luonnonoikeuden mukaan järjestetyssä valtiossa.

 9. Yhteenveto: modernin passijärjestelmän keskeisiä piirteitä • Passi ja viisumikontrollit palautetaan ensimmäisen maailmansodan syttyessä • Kansainvälinen standardointi peräisin 1920-luvulta • Passi osana kansainvälistä oikeudellis-poliittista järjestystä • kansalaisen ja ulkomaalaisen erottelu • kansalaisuuden määrittäminen • passi säätelee kahden valtion ja yksilön välisiä oikeudellisia suhteita • Passi väestön kontrollin välineenä • virallisen identiteetin, yksilön ruumiin ja dokumentin kytkentä • mahdollistaa erojen tuottamisen väestön sisälle ja niiden valvonnan • Toisen maailmasodan jälkeen Länsi-Euroopassa passia ei käytettä kansalaisten alueen sisäisen liikkuvuuden kontrolliin, mutta dokumenttien merkitys ulkomaalaisten hallinnassa intensifioituu

 10. Euroopan unionin liikkumisen hallinnan tietojärjestelmät • Schengenin informaatiojärjestelmä (Schengen Information System - SIS). • toiminnassa vuodesta 1995, SIS II rakenteilla • Eurodac-järjestelmä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi • toiminnassa vuodesta 2003 • Yhteinen viisumitietojärjestelmä (Visa Information System - VIS). • rakenteilla

 11. Digitalisoitu liikkumisen valvonta – Schengenin tietojärjestelmä • ¨Tietoja henkilöistä ja esineistä kuten varastetuista ajoneuvoista; kadonneista tai varastetuista henkilöpapereista; henkilöistä, jotka on etsintäkuulutettu pidätystä tai tarkkailua varten; todistajista tai muista oikeuden eteen kutsutuista • Schengenin sopimus artikla 96: maahantulokiellon perusteella rekisteröidyt kolmannen maan kansalaiset • Julkisen rauhan tai kansallisen turvallisuuden perusteella tehdyt rekisteröinnit • rikkomus kansallisia ulkomaalaislakeja vastaan • järjestelmä Eurooppalainen - määritelmät kansallisia • SIS II – 2011?

 12. Eurodac-järjestelmä: biometria ja turvaa hakevien sormenjäljet • Biometristen tunnisteiden käyttö lisääntyy • Sisältää tiedot EU-alueelta turvapaikkaa hakeneista, laittomasti ulkorajan ylittäneistä ja laittomasti oleskelevista • Mahdollistaa Dublin-järjestelmän toiminnan • Laajentunut yleiseksi siirtolaisuuden hallinnan menetelmäksi • Myös Schengen-alueen sisäisen valvonnan väline • Karkotettavuuden varmistaminen

 13. Ennakointi henkilöhistorian perusteella – uusi viisumijärjestelmä • Ennakointi henkilöhistorian perusteella – uusi viisumijärjestelmä • Biometriset tiedot ja eri viranomaiskohtaamisten rekisteröinnit mahdollistavat kolmannen maan kansalaisten tunnistamisen • Tiedot haetuista, myönnetyistä, evätyistä, mitätöidyistä, peruutetuista tai pidennetyistä viisumeista, sekä digitaaliset valokuvat ja biometriset tiedot (sormenjäljet) hakijasta • ”Tavoitteena ehkäistä sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia ja mahdollisimman edullisen viisumikohtelun etsimistä (ns. visa shopping -ilmiötä)” • Tietojärjestelmien yhteiskäytön logiikka

 14. Henkilökohtaiset rajat • Kehityslinjoja: Entry-exit -järjestelmä suunnitteilla, rajatarkastusten automatisaatio, korkean ja matalan riskitason liikkeen erottelu, myös kansallisten digitaalisten ja biometrisen tietojärjestelmien lisääntyminen • Ruumiin kontrollista ruumiiseen tunnisteena • Yksilön oikeusturva ja tietojärjestelmät • Materiaalisista rajoista virtuaalisiin rajoihin • Yksityisten passikontrollien paluu?