slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1560 Views
 • Uploaded on

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ. Selahattin ALTAŞ İlköğretim Müfettişi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Selahattin ALTAŞ

İlköğretim Müfettişi

slide2

DİL NEDİR?Dil öğretimi konusunu ele alanlar “Dil nedir?” Sorusuna çeşitli yönlerden yaklaşmışlardır. Bu konuda bazı tanımlar vardır.Bunlardan birisi de “ dil,bir iletişim aracıdır” şeklinde  tanımlanmıştır (Roucek,1968).Dilin diğer tanımlarıyla birlikte ortak olan temel öğeleri şunlardır:

slide4

Türkiye,başta Birleşmiş milletler örgütü olmak üzere Avrupa Konseyi,NATO,OECD  ve bir çok uluslar arası kuruluşlara üye bulunmaktadır.Uluslararası kuruluşlarda ortak iletişim aracı olarak birkaç ulusun dili kullanılmaktadır.Örneğin,Birleşmiş Miletlerin resmi dilleri Çince,Fransızca,Rusça ve İspanyolcadır.Bu örgütte “Fransızca ve İngilizce” çalışma dilleri olarak, Genel kurul ve Ekonomik ve Sosyal konseyin çalışma dili olarak” İspanyolca” kullanılmaktadır.NATO gibi Türkiye açısından önemli olan uluslar arası kuruluşlar da resmi dil olarak “İngilizce” kullanılmaktadır.Bu nedenlerle batı dillerinin öğretilmesine ihtiyaç duyulmuştur.Bunun sonucu olarak ta yabancı dillerin öğretimi okul programlarında yer almıştır. (Prof. Dr. Özcan Demirel ,Yabancı Dil Öğretimi).

slide5
  Dili bir iletişim aracı olarak  kullanmayı öğretirken  dört temel becerinin (dinleme,konuşma,okuma ve yazma) birlikte öğretilmesi gerekmektedir.Dil bir iletişim aracı olduğuna ve belli seslerden oluştuğuna göre konuşulmasının öncelikle öğretilmesi esastır.Matbaa bulunmadan ve kitapların basılıp çoğaltılmasından önce de insanlar yüzyıllar ve hatta bin yıllar boyu dillerini kullanarak birbirleri arasında iletişim kurmuşlar ve anlaşmışlardır.Doğal olarak matbaanın bulunmasıyla yazılı ve basılı eserler,kaynaklar ve kitaplar çoğaldı.
slide6
Konuşmak için gerekli bütün  malzemeler;ağız çene,dil,gırtlak,ses telleri ve nefes vs. hem öğretmen ve hem de öğrencilerde mevcuttur.Dilin özü konuşma olduğuna  ve konuşma için gerekli malzemelerin hem öğrencilerde ve hem de öğretmende bulunduğuna göre, bu anlamda, dil öğretiminin kitabı olmaz.Konuşulanlar,duygu ve düşünceler ;Unutulmaması,kaybolmaması, belgelenmesi  ve gelecek nesillere aktarılması için yazılır.İşte yazılan bu kaynağın adı kitaptır.Dil öğretiminde birinci derecede ve hatta amaç olarak ders kitabının kullanılması anlamsız ve gereksizdir.Fen bilgisi dersinde bir deney yapmanız gerekiyorsa laboratuarın ve yapılacak  deneye ait malzemelerin olması,Sosyal Bilgiler dersinde bilgiye dayalı bir konu işliyorsanız, o bilgiye ait ders kitabına ihtiyaç duyabilirsiniz.Ama İngilizceden örneğin,“Greetings”  (salamlaşma) konusunu işliyorsanız ,kitabın size ne faydası olacaktır? Öğretmen kitabı vazgeçilmez bir tabu olarak görmemeli,amaç olarak kullanmamalı,zaman zaman örneklerinden yararlanarak araç olarak kullanmalıdır.Belki dil öğretiminin ileriki aşamalarında bir makale ya da fikir yazısına ihtiyaç duyulduğunda kitaba baş vurma kaçınılmaz olabilir.Diyalog kelimesinin sözlük karşılığının “karşılıklı konuşma” olduğu bilinmektedir.Ders kitaplarındaki “diyaloglar” örnek çalışmalardır.Öğretmenin aynı diyalogu kitaptan okutmasının karşılıklı konuşma olacağı anlamına geldiği söylenebilir mi? Bu diyaloglara benzer konuşmaların öğrencilere yaptırılması daha doğru olmaz mı?  Öğretmen iyi bir tiyatrocu rolü üstlenmeli, öğreteceği gramer yapısını eylemleri ile birlikte ortaya koyup, bu eylemlerin arkasından eylemleri içeren konuşmalarını yapıp, konuştuğu sözlerin yapılan eylemin karşılığı anlamına geldiği öğrencilerine sezdirilmelidir. Bilim kurgu filmlerinde  zaman makinesini kullanılarak;  Örneğin, bin yıl öncesine gidilip olayların sanki şimdi yaşanıyormuş gibi canlandırılarak gösterildiği şekilde bir yol izlenmeli ,işlenen zamana ait gramer yapısındaki sözleri söylemeli ve konusunu kavratmalıdır.
d l ret m n n temel lkeler
DİL ÖĞRETİMİNİN TEMEL İLKELERİ
 • Dört Temel Beceriyi Geliştirme.
 • Öğretim Etkinliklerini önceden Planlama.
 • Basitten Karmaşığa somuttan Soyuta doğru Öğretme.
 • Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma .
 • Anadili Gerekli Durumlarda Kullanma.
 • Bir Seferde Bir Tek Yapıyı Sunma.
 • Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağlama
 • Öğrencilerin Derse Daha Aktif Katılımlarını Sağlama .
 • Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma.
 • Öğrencileri Güdüleme ve Cesaretlendirme.
yabanci d l ret m nde genel lkeler
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL İLKELER
 • Bir gram uygulama bin ton teoriye bedeldir.
 • Bir Seferde tek bir sorunla uğraşılması.
 • Dersi planlarken derse çeşitlilik getirmeye dikkat edilmesi.
 • Öğrencilerin derste daha çok konuşmalarına olanak sağlanması.
 • Kullanılan dilin öğretilmesi.
 • Yeni bir yapıyı sunmadan önce örnekler verilmesi.Amaç dil ile ana dil arasında sorun olan ses ve yapıların öğretilmesi.
 • Öğrenilen dilin seslerinin iyi şekilde çıkarmalarını sağlanması.
 • Başlangıç düzeyinde öğrenci hatalarının anında düzeltilmesi.
 • Amaç dili o dili anadil olarak konuşan kişilerin konuştukları gibi öğretilmesi.
slide9

1. Dört Temel Beceriyi Geliştirme:

Dil dört temel beceri olarak kabul edilen

 • Dinleme,
 • Konuşma,
 • Okuma,
 • Yazmabecerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır.Dili bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğretirken bu dört temel becerinin birlikte öğretilmesi gerekmektedir.
slide10
2. Öğretim Etkinliklerini önceden Planlama:

Öğretim etkinlikleri,yıllık,ve ders planları olmak üzere üç aşamada planlanmaktadır.Plan yapma ,bir anlamda öğretilecek dersin ya da konunun önceden yaşanmasıdır.Dikkatli bir planlama başarılı öğretimin temel koşuludur.

slide11
A LESSON PLAN FOR TEACHING A GRAMMATICAL PATTERN

(Tense, Form)

School:

Class:

Lesson:

Subject‘(s):

Recommended Time:

Teaching and Learning Methods and Techniques:

Materials Used for Teaching, and Source:

Teaching and Learning Activities:

 • Warm-up or motivation:
 • Stating the general aim of the lesson:
 • Reviewing the necessary back ground information:
 • Presentation of the new form (tense, pattern):
 • Making a summary:
 • EVALUATION (Evaluation through individual learning, Evaluation through pair works, Additional evaluation through students that have problems about learning).
 • Giving an assignments: Fill in the blanks. Complete the following questions. Change the tense into .................

............................... ..................................

Teacher of English Principal of the School

3 basitten karma a somuttan soyuta do ru retme
3.Basitten Karmaşığa somuttan Soyuta doğru Öğretme:

Öğretilecek konular belli bir sıraya konulmalıdır Bu konular basitten başlayarak karmaşığa doğru somut kavramlardan somuta doğru öğretilmelidir.Öğretim programları bu ilkeye uygun hazırlanmaktadır.

the 4th grade
THE 4TH GRADE

UNIT 1: NEW FRIENDS

 • Asking for and giving information
 • Greeting and introducing oneself

UNIT 2: MY CLASSROOM

 • Asking for and giving information about classroom objects
 • Following classroom instructions Giving classroom commands

UNIT 3: MY FAMILY

 • Asking for and givinginformation about family members
 • Identifying family members.
 • Asking for and givinginformation about things and people

UNIT 4: MY CLOTHES

 • Asking for and giving information
 • Identifying clothing items
 • Identifying colours
 • Describing clothes
slide14
UNIT 5: BODY PARTS

UNIT 6: HOME SWEET HOME

UNIT 7: PETS

UNIT 8: MY WEEKLY SCHEDULE

UNIT 9: TIMETABLES

UNIT 10: BIRTHDAYS

UNIT 11: FOOD AND DRINKS

UNIT 12: SEASONS

UNIT 13: TOYS

UNIT 14: PHYSICAL APPEARANCE

4 g rsel ve itsel ara lar kullanma
4. Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma

Yabancı Dil öğretiminde görsel ve işitsel araçlar öğretimin daha etkili olmasını sağlamakla birlikte ,öğrenci ilgisini derse çekmekte,sınıf içinde doğal ortamın oluşmasını sağlamaktadır.Bir resim bin sözcük değerinde olduğu gerçeği özellikle yabancı dil öğretim uygulamalarında daha çok görülmektedir.

be duyunun renmedek nem
BEŞ DUYUNUN ÖĞRENMEDEKİ ÖNEMİ
 • Görme Duyusu %75
 • İşitme Duyusu %13
 • Dokunma Duyusu % 6
 • Koklama Duyusu % 3
 • Tad Alma Duyusu % 3
slide18
Yabancı dil  öğretiminde;
 • Görme ile ilgili hatırlama  merkezi,
 • İşitilen  sözleri hatırlama merkezi ,
 • Yazılı kelimeleri   görme ile ilgili  hatırlama  merkezi  , 
 • Diğer  merkezler ve dil  oluşturma  merkezinin    ayrı ayrı  ve birbirleriyle bağlantılı  fonksiyonları  vardır.
let m ve renme
İLETİŞİM VE ÖĞRENME

Eğitim bir iletişim sürecidir.İletişimde bulunmaksızın eğitim yapmak mümkün değildir.En basit tanımıyla iletişim "ANLAMLARI BİREYLER ARASINDA ORTAK KILMA" işlemi olarak ele alınır.Dört ana unsuru vardır.

İletişim süreci:

Verici (kaynak) Mesaj Kanal Alıcı

Bu dört unsur tüm iletim süreçler için söz konusudur.Bu unsurlardan birinin dikkate alınmaması İletişimin veriminin düşmesine neden olmaktadır.Ancak ortak anlamlara ulaşabilmek için İletişimin çift yönlü olması gerekmektedir.Verici(kaynak) mesajını alıcıya ilettiği zaman onun tepkisin bilmek istemektedir.İletişimin sağlıklı olup olmadığı Ancak "Alıcıdan Kaynağa Doğru Akımdan Anlaşılmaktadır"

Eğitim süreci:

Öğretmen İçerik (müfredat) öğretim süreçleri öğrenci

ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDEN YÖNTEMLER:

Anlatım-sorucevap - gösteri-gezi gözlem- roloynama-örnek olay canlandırma

 • Öğretmen merkezli Demokratik yöntemler
 • Tek yönlü iletişim Çok yönlü iletişim
 • Sınıfın hakimi öğretmen Öğrenci merkezli
slide21

5. Anadili Gerekli Durumlarda Kullanma

Yabancı dil derslerinde öğrencilerin öğrenilen dili duymaları ve kullanmaları esas olmalıdır Bu nedenle öğretmenden çok öğrencilerin konuşmasına olanak verilmelidir.Özellikle kelime öğretiminde kullanılan bütün yollarla kelimenin öğretilmesi mümkün olmasa,yani çok soyut bir kavram olursa;örneğin “PLEASE” kelimesi, burada düzvarım yöntemi kullanılarak öğretilebilir.

6 bir seferde bir tek yap y sunma
6.Bir Seferde Bir Tek Yapıyı Sunma
 • Öğretmen dersinde ya sözcük öğretimi,ya ses eğitim ,ya da gramer öğretimi yapmalı.Bir anda hem ses eğitim ,hem kelime öğretimi ve hem de gramer öğretimi yapmamalı.Bu karışıklığa neden olabilir.Tam öğrenme olmaz.
 • Ses eğitimi
 • Kelime öğretimi
 • Gramer öğretimi vs.
7 verilen bilgilerin g nl k ya ama aktar lmas n sa lama
7. Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağlama

Sınıf içinde öğretilen bilgilerin günlük iletişimde nasıl kullanılacağını öğrencilere gösterilmesi gerekir.

8 rencilerin derse daha aktif kat l mlar n sa lama
8. Öğrencilerin Derse Daha Aktif Katılımlarını Sağlama

Tüm öğrencilerin sınıf-içi etkinliklere katılımları sağlanmalıdır.Tekrar alıştırmaları soru-cevap,rol yapma,ikili ve üçlü çalışmalar,benzetişim gibi tekniklerle öğrencilerin derse daha etkin katılımları sağlanmalıdır.

slide25
Vernon isimli fizyoloji profesörü Nobel’e aday gösterilir ve ödülü kazanır. Öğrencileri, ödülden sonraki ilk derste ünlü profesöre sormuşlar:

   - Amerika’da üç binden fazla bilim adamı var. Bu ödüle neden siz layık görüldünüz? Sizi diğer bilim adamlarından ayıran özellik nedir?

   Nobel ödüllü profesörün cevabı düşündürücüdür:

-  Bütün başarımı  anneme borçluyum. Herkesin annesi, çocuklarına okul dönüşü öğretmenlerinin sorduğu sorulara cevap verip veremediğini sorar. Halbuki benim annem her okul dönüşünde öğretmenime soru sorup sormadığımı  merak ederdi.İşte beni diğer bilim adamlarından farklı kılan özellik bu.

9 rencileri g d leme ve cesaretlendirme
9.Öğrencileri Güdüleme ve Cesaretlendirme

Güdüleme başarıyı olumlu yönde etkilemektedir.Her derse başlamadan önce,öğrencileri öğrenmeye karşı güdülemek öğretmenin en önemli görevlerinden birisidir. Güdüleme bir bakıma öğrenci ile öğretilecek konu arasında psikolojik bir bağ kurmadır.Bu bağ kurulmadan öğretime başlanılırsa yapılan etkinliklerin yararlı olmadığı gözlenmektedir.Buna karşın iyi bir sınıf ortamında işlenen konuların daha iyi anlaşılacağı,öğrencilerin derse daha katılgan olduğu görülmektedir. Sınıf içinde iyi bir ortamın hazırlanması öğretmenin öğrencileri cesaretlendirmesine bağlıdır

slide27
1.Öğrencide kendisine güven duygusu geliştirmek. 2. Öğrencinin mevcut ilgilerinden hareket etmek. 3. Öğrenmeyi öğrenci için anlamlı ve değerli kılmak. 4. Herkesin kendine göre hedef ve projeler seçmesine yardımcı olmak. 5. Sınıfta öğrenme için zevk verici bir ortam hazırlamak. 6. Öğrencilerin ideallerinden ve tutkularından faydalanmak. 7. Gerektiği durumlarda olumlu pekiştirici çalışmalarda bulunmak. 8. Öğrencinin kendisine olan saygısını, güvenini ve gurur duygusunu güçlendirmek.
10 bireysel farkl l klar dikkate alma
10.Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma

Öğrencilerin ilgi,yetenek ve öğrenme hızları birbirinden farklıdır.Bazı öğrenciler daha çabuk öğrenirken diğerleri yavaş öğrenir.,bazıları duyduğunu iyi anlarken diğerleri gördüğü zaman daha iyi anlayabilir,yine bazı öğrenciler sözlü alıştırmaları daha iyi yaparken belki de pek çok öğrenci yazılı alıştırmaları daha iyi yapar.Bütün bu özellikler dikkate alındığında,öğretmen,öğretim etkinliklerine çeşitlilik getirmeli,sınıf içinde zengin öğrenme ortamı sağlamalıdır.

bireysel farkl l klar dikkate alma oklu zeka
Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma(ÇOKLU ZEKA)

ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ

 • Her insan kendi zekâsını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir.
 • Zekâ değişir ve başkalarına öğretilebilir.
 • Zekâ beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur.
 • Her insan çeşitli Zekâ alanlarının tümüne sahiptir.
 • Zekâ alanlarının her biri belli düzeyde geliştirilebilir.
 • Çeşitli Zekâ alaları belli bir uyum içinde bir arada çalışırlar.
 • Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok ŞEKLİ bulunmaktadır.
zek ya l k n yen anlayi
ZEKÂYA İLİŞKİN YENİ ANLAYIŞ
 • Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdiği Zekâ kapasitesi iyileştirilebilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir.
 • Zekâ, herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden  sayısal olarak hesaplanamaz.
 • Zekâ, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir.
 • Zekâ, gerçek hayat durumlarından veya koşullarından soyutlanamaz.
 • Zekâ, öğrencilerin sahip oldukları gizil güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır.

        Gardner’ın Zekâ özellikleri sınıflaması ile yeni Zekâ anlayışı arasındaki ilişki de Zekâ ile ilgili yeni bir durumu beraberinde getirmektedir. Her birey bir değerdir ve biriciktir. Sahip olduğu tüm Zekâ alanları geliştirilebilir. Bunun için çoklu uyarıcılar ve zengin öğrenme ortamları gereklidir.

oklu zek alanlari
ÇOKLU ZEKÂ ALANLARI
 • Sözel-dilsel Zekâ.
 • Mantıksal-matematiksel Zekâ.
 • Görsel Uzamsal (Mekânsal) Zekâ.  
 • Bedensel-kinestetik Zekâ.
 • Müziksel - Ritmik Zekâ.
 • Kişiler Arası - Sosyal Zekâ  .
 • Kişisel-içsel Zekâ.
 • Doğacı - Varoluşçu Zekâ 

8-DOĞACI - VAROLUŞÇU ZEK  

1 s zel d lsel zek
1.SÖZEL-DİLSEL ZEKÂ

Kelimelerle düşünme ve ifade etme, dildeki karmaşık anlamları değerlendirme, kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme, şiir okuma, mizah, hikaye anlatma, gramer bilgisi, mecazi anlatım,benzetme, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir.

2 mantiksal matemat ksel zek
2. MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKÂ

Sayılarla düşünme, hesaplama, sonuç çıkarma, mantıksal ilişkiler kurma, hipotezler üretme, problem çözme, eleştirel düşünme, sayılar,geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma, bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir.

3 g rsel uzamsal mek nsal zek
3. GÖRSEL UZAMSAL (MEKÂNSAL) ZEKÂ

Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Bir insanın avcı, bir izci ya da rehber gibi görsel ve uzaysal dünyayı doğru bir şekilde algılaması veya bir dekoratör, bir mimar ya da bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimler üzerine değişik şekiller uygulama kapasitesidir.

4 bedensel k nestet k zek
4. BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ

Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bedensel – Kinestetik zekâ ile bir kişinin bir aktör, bir atlet ya da dansçı gibi düşünce ve duygularının anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah ya da tamirci gibi ellerini kullanma ve elleriyle yeni şeyler üretme kabiliyetleri kastedilir.

5 m z ksel r tm k zek
5. MÜZİKSEL - RİTMİK ZEKÂ

Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, faklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir. Bir kişinin bir besteci, bir müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılaması, ayırt etmesi ve ifade etme kapasitesidir.

6 k ler arasi sosyal zek
6. KİŞİLER ARASI - SOSYAL ZEKÂ

Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma,insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama, paylaşma, ifade edebilme, yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Bir insanın bir öğretmen, bir tedavi uzmanı ya da pazarlamacı gibi çevresinde insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir.

7 k sel sel zek
7. KİŞİSEL-İÇSEL ZEK 

İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini değerlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. Bir kişinin kendisini tanıması ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile çevresinde uyumlu davranışlar sergileme yeteneğidir.

8 do aci varolu u zek
8. DOĞACI - VAROLUŞÇU ZEKÂ

Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Doğacı Zekâ ile bir kişinin biyolog yaklaşımıyla hayvanlar ve bitkiler gibi yaşayan canlıları tanıma,onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı aşırı ilgili ve duyarlı olması kastedilmektedir.

ali tirma t rler
ALIŞTIRMA TÜRLERİ
 • Imitative Repetition
 • Substitution:
 • Expansion
 • Replacement
 • Transformation
 • Question-answer
 • Chain practicevs.
slide41
Imitative Repetition: Students repeat after the teacher like a parrot. (Use Audio-Lingual Method)
 • Substitution:

For example: Ali has gone to Istanbul.

Ayşe has gone to Istanbul.

She has gone to Istanbul.

3.Expansion: (Making the sentence larger.)

For examples: They have come. (Just)

They have just come. (Istanbul)

They have just come from Istanbul. (Train)

They have just come from Istanbul by train.

4.Replacement: (One word may be replaced by another word from the same class:

For example: Ali and Veli have come.

They have come.

They have taken Ali to the hospital.

They have taking him to the hospital.

slide42
5.Transformation: (Changing the new form of something to another).

For example: They came yesterday. (Today) They have come today.

Statement –question: They have arrived. _________ Have they arrived?

Positive-negative: They have come. _____________ She hasn’t come.

Direct –indirect: l have done my homework. _______ She says she has done his homework.

Active- passive: They have taking him to hospital. ____ She has been taking to hospital.

6.Question-answer: (We use such a drill type after reading a passage)

a. The teacher asks questions. ________ Students answer them.b. Students ask questions. ___________ Other students answer them.

c. Students ask questions. _____________ The teacher answers them.

7.Chain practice: (Each student makes a statement and asks a question to the next student using the new pattern. This is a useful drill form that each student gets an opportunity in chain)

kel me retme yollari way s of teaching the meaning of a word
KELİME ÖĞRETME YOLLARIways of teaching the meaning of a word
 • Show the real object or a picture of it .
 • Demonstrate or let a student demonstrate doing (performing) the action .
 • Give the synonym or antonym of the words
 • Paraphrasing, explaining something by using other ways students can understand .
 • Use the words in a sentence, so that students may guess themeaning .
 • Give the word in a series of which it commonly occurs .
 • Break complex or compound words into meaningful parts
 • Relate the meaning of the word to a known base form .
 • Point out cognates (similar words in meaning).
 • Translate into Turkish if the other ways of teaching don’t work. Don’t always use it.
slide44
Show the real object or a picture of it: (An affective way of teaching the meaning of a word.)
 • Demonstrate or let a student demonstrate doing (performing) the action: (action words can usually be taught this way).
 • Give the synonym or antonym of the words:

Pretty Nice

Short Long

4.Paraphrasing, explaining something by using other ways students can understand: Laundry: It is a place where we can wash our dirty clothes. (Natural Method).

5. Use the words in a sentence, so that students may guess themeaning:

Thirsty: I’m thirsty. Now, I want to drink something now.

slide45
6.Give the word in a series of which it commonly occurs

You can teach Days, Months, Seasons, etc.

7. Break complex or compound words into meaningful parts:

Inter-nation-al

Prefix Suffix

8. Relate the meaning of the word to a known base form:

Length Long (are related words)

Width Wide

(n) Beauty Beautiful (Adj.)

Death Die (verb)

9. Point out cognates (similar words in meaning): (Natural Method)

Tren Train

Radyo Radio

True cognatesSempati Sympathy

Apartman Apartment False cognates

10. Translate into Turkish if the other ways of teaching don’t work. Don’t always use it:

Dangerous Tehlikeli

d l ret m nde kullanilan y ntemler
DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
 • Dilbilgisi-Çeviri yöntemi (Grammer-Traslation Method)
 • Düzvarım Yöntemi (Direct method).
 • Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi (Audio –lingual Method)
 • Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı (Cognotive-Code Method
 • Doğal Yöntem (Taturam Method)
 • İletişimci yaklaşım (Communicative Method)
 • Yöntem (Eclectic Method)
 • Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi

Kaynakça:Prof. Dr. Özcan Demirel ,Yabancı Dil Öğretimi.

slide47

1.Bilgi düzeyinde amaçlar ( Bilginin edinilmesi ve uygulanması ile ilgili amaçlar) : En basit amaç.

slide48
2.Beceri düzeyinde amaçlar(motor becerileri nöro-müsküler koordinasyonuna ilişkin amaçlar)
d l ret m nde kullanilan tekn kler
DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TEKNİKLER
 • Gösteri
 • Soru-cevap
 • Drama ve rol yapma
 • Benzetim
 • İkili ve grup çalışmaları
 • Mikro öğretim
 • Eğitsel oyunlar
b lg y leme kurami
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

Şekilde de görüldüğü gibi, çevredeki uyarıcılar duyu organları yoluyla alınarak duyusal belleğe kaydedilir. Ardından bu uyarıcılardan dikkat ve algı süreçlerinden yararlanılarak seçilen bilgi kısa süreli belleğe aktarılır.Bu bilgi hemen kullanılmak istenildiğinde davranışa dönüştürülür.Bilgi daha sonra kullanılmak istenildiğinde anlamlı biçimde kodlanarak uzun süreli belleğe aktarılır.

Kaynakça:Yrd.Doç. Dr. Melek Demirel -Hacettepe Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Bölümü.

slide53

TEŞEKKÜRLER

Kaynakça:Prof. Dr. Özcan Demirel ,Yabancı Dil Öğretimi.