Download
a v ls g defin ci ja jellemz i lezajl sa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A válság definíciója, jellemzői lezajlása PowerPoint Presentation
Download Presentation
A válság definíciója, jellemzői lezajlása

A válság definíciója, jellemzői lezajlása

116 Views Download Presentation
Download Presentation

A válság definíciója, jellemzői lezajlása

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A válság definíciója, jellemzőilezajlása

 2. Mi a válság? • Szociál-pszichológiai megközelítés: „Olyan kevéssé vagy nem előrejelezhető társadalmi esemény, amely teljesen megváltoztatja a társadalomi követelményeket és az ezekhez való alkalmazkodás lehetőségeit, így a személyiség dezintegrációjához, széthullásához vezethet.” (Barus-Michel)

 3. Mi a válság? – PR szempont • Olyan nem kívánt helyzet, amelyben megszakad egy szervezet normális működése és blokkolódik vagy rosszul működik a szervezet belső és külső információcseréje. • A válság egy olyan esemény, amely anyagi és presztizsbei károkat okoz egy szervezetnek, és negatívan befolyásolja e szervezet megítélését. (Cristina Coman)

 4. A válság jellemzői • Előreláthatatlanság, meglepetésszerűség • Egy személy, szervezet normális működésének a megszakítása • A fizikai egzisztencia, a stabilitás, az önazonosság, az értékek, a célok, a jó hírnév veszélybe kerülése • A változás/változtatás szükségessége/lehetősége • Időhiány a döntéshozatalnál, eszközök hiánya a helyzet értékeléséhez • A döntések és a megoldások helyességének bizonytalan volta – kockázat • Fokozott stresszhelyzet – demoralizáció, disszociáció, önvédő, hárító mechanizmusok stb.

 5. A válsághelyzetek osztályozása 1. Az okok alapján 2. Az időbeli lefolyás alapján 3. Az alapján, hogy milyen mérteket ölt 4. Milyen szinten fejti ki a hatását? 5. Mik a következményei?

 6. 1. Az okok alapján • belső tényezők okozzák pl. emberi mulasztás miatti károk, balesetek vagy a munkások tüntetése, sztrájkja • külső tényezők okozzák – lehetnek természeti vagy emberi tényezők pl. természeti katasztrófák, vandalizmus, terrorizmus, agresszió • konjunkturális • strukturális

 7. 2. Az időbeli lefolyás alapján • Hirtelen bekövetekező, kiszámíthatalan • Lassan kibontakozó – tetten érhető a kialakulási fázisban és akár meg is előzhető

 8. 3. Az alapján, hogy milyen méreteket ölt • Mesterséges, felszíni • Mély

 9. 4. Milyen szinten fejti ki a hatását? • Operacionális – a szervezet aktuális működésében okoz zavarokat • Stratégiai szintű – befolyásolja az adott szervezet hosszú távú terveit és céljait – a hosszú távú stratégiák megváltoztatására késztet • A szervezet identitására kiható – fenyegeti a szervezet alapelveit, alapértékeit, imázsát

 10. 5. Mik a következményei? • Csak a személyzetet befolyásolja • A klienskört, fogyasztókat befolyásolja • Az üzleti partnereket is befolyásolja • A közvéleményt is befolyásolja

 11. A válság lezajlásának fázisai (Lagadec) • A válság kitörése (a bénító sokk, a szervezet mozgósítása) • Az okok, hibák, gyengeségek, mulasztások felfedezése • A sajtóval való kapcsolattartás problémája • Az érintettekkel való kapcsolattartás problémája (pl. az áldozatok családjai) • A döntéshozás fázisa • Válasz a válsághelyzetre – válságkezelő intézkedések

 12. A válság lezajlásának a fázisai PR-szempontból (Timothy W. Coombs) A válság előtti fázis (pre-crisis) - A válsághelyzet jeleinek észlelése - Megelőzés (problémamenedzsment, kockázatok kiküszöbölése, kapcsolatépítés – nyílt, őszinte kommunikáció) - A válság előkészítése – a gyenge pontok azonosítása, válságkezelő csapat, szóvivő választása, válságkezelési terv (PMC, PCC) A válság lezajlása (crisis event) • A válság beismerése – információgyűjtés • A válság kezelése – a helyzet kontrollálása, kommunikáció • A szervezet talpra állítása A válság utáni fázis (post-crisis) - A következmények értékelése és a tanulságok levonása