mit tarhan daire ba kan utarhan@csgb gov tr
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ümit TARHAN Daire Başkanı [email protected]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Ümit TARHAN Daire Başkanı [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Ümit TARHAN Daire Başkanı [email protected] ILO KAYNAKLARINA GÖRE DÜNYADA HER YIL YAKLAŞIK;. 270 Milyon kişi iş kazasına, 160 Milyon kişi meslek hastalığına maruz kalmaktadır. 2.000.000 Kişi İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ümit TARHAN Daire Başkanı [email protected]' - kay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ilo kaynaklarina g re d nyada her yil yakla ik
ILO KAYNAKLARINA GÖRE DÜNYADA HER YIL YAKLAŞIK;

270 Milyon kişi iş kazasına, 160 Milyon kişi meslek hastalığına maruz kalmaktadır.

2.000.000 Kişi İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

İş kazası sonucu 22 bin çocuk hayatını kaybetmiştir.

Toplam küresel gelirin yüzde 4'ü de iş kazalarında yitirilmiştir (30 katrilyon dolar).

slide3
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yaptığı araştırmaya göre, iş kazalarının yüzde 72'si, 50'den az işçi çalıştıran işyerlerinde meydana gelmekte ve her 6 dakikada bir iş kazası meydana gelmektedir.
avrupa sa l ve g venli i ajans osha n n yay nlar nda
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA)’nın yayınlarında;

Avrupa Birliğinde 142 400 kişinin meslek hastalıklarından, 8900 kişinin iş kazalarından hayatını kaybetmektedir.

AB ülkelerinde yapılan bir araştırmada; 1-9 arası işçi çalıştıranlarda ölümlü iş kazası oranı yaklaşık % 40 civarında iken 250’den fazla işçi çalıştıranlarda bu oranın %11 olduğu saptanmıştır.

2006 y l sgk devredilmi ssk istatistikleri
2006 yılı SGK (Devredilmiş SSK) istatistikleri

Türkiye’de;

Sigortalı çalıştıran 1.036.328 işletme var.

İşyerlerinin %99.7’si 1-250 (% 86.7’si 1-9, % 11.4’ü 10-49 ve % 1.6’sı ise 50-249 sigortalı çalıştıran) işçi istihdam eden KOBİ’lerden oluşmakta olup, çalışanların %82’si bu işyerlerinde istihdam edilmektedir.

İş kazalarının %82’si KOBİ’lerde olmaktadır.

slide6
Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat dışı araçlardan yararlanma gerekliliği açıktır.
 • Mevzuat dışı araçlar;

Sosyal diyalog,

Tüm toplumda güvenlik bilincinin oluşturulması,

İSGYS gibi gönüllü uygulamaların teşviki,

İyi uygulamaların paylaşılması,

İlgili kurum kuruluşlarla işbirliği ve iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi v.s.

slide7
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

NİÇİN YÖNETMELİDİR?

İşçilerin sağlık ve güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

Kamu Hukukunun Gerekleri

FİNANSAL NEDENLER

YASAL

NEDENLER

AHLAKİ NEDENLER

Hukuki

Gerekler

Üretim kaybı

Hizmette Aksamalar

Tazminatlar

Yönetmek, kontrol altında tutabilmektir.

slide8
Yönetim Sistemleri

Kalite

Yönetim

Sistemi

İSG

Yönetim

Sistemi

Çevre

Yönetim

Sistemi

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 14001

slide9
OHSAS 18001 VE ILO-İSGYS KARŞILAŞTIRMASI

ILO-İSGYS

Amacı;

a) Ülkelere kendi İSGYS çerçevelerini kurmaları için yardımcı olmak

b) Kuruluşlara, İSG konusunu genel politika ve idari düzenlemeleriyle entegre etmeleri için yol göstermek

 • OHSAS 18001
 • Amacı;
 • Kuruluşların risklerini kontrol etmelerini ve performanslarını iyileştirmelerine imkan vermek üzere İSG yönetim sistemleriyle ilgili şartları belirlemek
slide10
ILO-İSGYS

Tehlikeleri ve riskleri kontrol etmek için önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanmasını tavsiye eder. Bunlar öncelik sırasına göre tehlike ve risklerin yok edilmesinden KKD’ların teminine kadar açıklanmıştır.

 • OHSAS 18001
 • ILO-İSGYS kadar kesin değildir. Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve kontrolü hakkında daha detaylı bilgi vermektedir.
slide11
ILO-İSGYS

Kuruluşun sağlık ve güvenlik şartlarının satınalma ve kiralama şartnamelerine dahil edilmesi gerekliliğini vurgular.

 • OHSAS 18001
 • İş sağlığı ve güvenliği şartlarının tedarikçiye bildirilmesini talep eder ancak bunun nasıl yapılacağını belirtmez.
slide12
ILO-İSGYS

İşle ilgili yaralanmalar, sağlık durumundaki bozukluklar, hastalıklar ve olayların sağlık ve güvenlik performansına etkilerinin araştırılması vurgulanır. Araştırma sonuçlarına göre düzeltici çalışmalar yapılır.

 • OHSAS 18001
 • Kazalar, olaylar ve uygunsuzluklarla ilgili yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması gerekir.
slide13
Sonuç olarak;

OHSAS 18001 ve ILO - İSGYS arasında önemli bir farklılık tesbit edilmemiştir.

ILO İSGYS rehberi diğer yönetim sistemleri ile uyumludur.

sgys er
İSGYS İÇERİĞİ
 • İSG Politikası
 • Planlama, Organizasyon ve Risk Değerlendirmesi
 • Uygulama ve İşletme
 • Düzeltici/Önleyici Faaliyetler
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
sa li i ve g venl y net m s stem amaci
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİAMACI
 • Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikeleri önceden belirlenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kontrol edilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • İşle ilgili yaralanma, sakatlanma, hastalık ve ölümlerin önlenmesi,
 • Diğer işletmelere ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj oluşturulması.
slide17
AKIŞ ŞEMASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

PLANLAMA

İSGYS

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

UYGULAMA

KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

slide19
Yasal Düzenlemeler

Güncelleme

Açık ve Net

Kuruluşun ölçeğine/faaliyet niteliğine uygun

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Gözden geçirme

Danışma

Üst yönetimce

onaylı

Katılım

İSG performansında sürekli iyileşme

Erişilebilir

Planlama

slide20
İSG Politikası

Tehlike ve Risk Analizi (Durum Tespiti)

Mevzuata uygunluk

Rol ve

sorumluluklar

Proaktif yaklaşım

PLANLAMA

Kullanılacak Araçlar

ve Zaman çizelgesi

Ölçülebilir Hedeflerin

Oluşturulması

Uygulama

slide21
Planlama

Danışma

Acil Durum Hazırlığı

İşletme

Kontrolleri

UYGULAMA

Eğitim

İletişim

Kayıt Sistemi

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

slide22
Uygulama

Performans

Ölçüm Girdileri

Kayıtlar, muhafaza ve kontrolü

KONTROL VE DÜZELTİCİ /ÖNLEYİCİ FAALİYET

Kaza Denetimi

Sistem Tetkiki

Yönetimin Gözden Geçirmesi

slide23
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

Belli Aralıklarla

Değerlendirme

Sistemle İlgili Potansiyel İhtiyaçların Belirlenmesi

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Sistemin Genel Performansı

Performans Raporu

Politika

sgys uygulamas n n faydalar 1
İSGYS Uygulamasının Faydaları (1)
 • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
 • İSG risklerini asgari düzeye indirerek çalışanların rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak
 • İSG’de sürekli iyileşme sağlamak ve böylece iş performansını artırmak
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
 • Motivasyon ve katılımı arttırmak
slide25
İSGYS Uygulamasının Faydaları(2)
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rakiplere üstünlük sağlamak
 • İş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışı sağlamak ve maliyetleri düşürmek
 • Karlılığı artırmak
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve standardlara uyum sağlamak
89 391 eec
89/391/EEC
 • İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır (Md.6/1).
 • İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır (Md.6/1).
 • Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesini sağlayacaktır (Md.6/2 (g)).
 • İşveren ; İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar (Md.9).
89 391 eec1
89/391/EEC
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için işçilerin bilgilendirilmesi esastır (Md.10).
 • Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması esastır (Md.11).
 • İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır (Md.12).
almanya n aat bg kurumu le b rl ali malari
ALMANYA-İNŞAAT BG KURUMU İLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

İSGGM ve BG İnşaat Kurumu arasındaki “İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” Mart 2007’de imzalanmıştır.

Bu protokolün amaçları:

 • İnşaat sektörü çalışanlarının bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek,
 • Bu alanda yönetici, uzman ve eğiticilerin niteliklerini geliştirmek,
 • Gelecekte ortak projeler yapmak,
 • Sektörde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek
protokol kapsaminda ger ekle t r len faal yetler
PROTOKOL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
 • İSG Yönetim Sistemi eğitimi –Almanya (Eylül 2007-7 kişi),
 • Yapı taşları dergisinin Türkçe’ye çevrilmesi.
 • İnşaat Sektörüne yönelik İSG Semineri (16-17 Ekim 2008)
ab projesi ipa 2007
AB Projesi (IPA – 2007)

“İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlarının İyileştirilmesi Projesi”

Projenin Bileşenleri:

1. İnşaat, maden ve metal sektöründeki işyerlerinde İSG Yönetim Sistemi Modeli oluşturulması ve pilot uygulamalarının yapılması.

2. İşyerlerinde standart bir İSG kayıt sisteminin geliştirilmesi ve 50 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinden oluşan bir pilot bölgede kurularak uygulanması.

3. Tüm ilgili taraflara yönelik tanıtım ve bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi.

slide32
SONUÇ

İSG Hizmetlerinde Nihai Amaç:

İnsanın yaşam kalitesini yükseltmektir...

TOPLUM

lg l l nkler
İLGİLİ LİNKLER

http://www.isggm.gov.trhttp://tr.osha.europa.eu

Genel Müdürlük [email protected]

ad