Ailelerle Eğitim
Download
1 / 37

Ailelerle Eğitim - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Ailelerle Eğitim. Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğu [email protected] İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30 Kasım-06 Aralık 2012. Ailelerle Eğitim. Önemli Sorular. Nasıl ailelerle çalışıyorsunuz?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ailelerle Eğitim' - kay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ailelerle Eğitim

Doç. Dr. Ayşe Esra İşmenGazioğu

[email protected]

İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

AEP Formatör Eğitimi

İstanbul, 30 Kasım-06 Aralık 2012


Ailelerle Eğitim

Önemli Sorular

Nasıl ailelerle çalışıyorsunuz?

Onlar hakkında neler hissediyorsunuz?

Onlar hakkında bildikleriniz nedir?


Ailelerle Eğitim

Yol Haritası

Aile eğitimleri kısa tarihçe

Aile eğitimciliği becerileri

Yetişkin eğitimi (andragoji)

Ailelerle Çalışma Yaklaşımları

Aile eğitimi

Sosyal yapılandırmacılık


Ailelerle Eğitim

Güç odaklı yaklaşımlar

Pratik bilgiler

Metafor kullanımı

Yol Haritası


Ailelerle Eğitim

Dünyada Aile Eğitimleri

Amerika’da 1800‘lü yılların sonlarında;

öğüt vermeyen,

anne babaların kişisel çabalarını uyandıran,

onlara rehberlik eden,

dayanışma duygusu kazandıran

bir kurum…


Ailelerle Eğitim

Türkiye’de Aile Eğitimleri

Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in 1960’lı yıllarda başlattığı haftalık anne baba sohbet toplantıları…

İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından 1989 yılında başlatılan sistemli ve programlı ana-baba okulu modeli…


Ailelerle Eğitim

Aile Eğitimciliği Becerileri

Aile ilişkilerinin dinamikleri

Aile hayatı eğitimi

Aile sistemlerindeki farklılıklar

Ailenin desteklenmesi ve yetişkin eğitimi ile ilgili profesyonel yöntem ve uygulamalar

Toplumla ilişkiler

Ölçme ve değerlendirme

* Texas Ebeveyn Eğitici Kaynakları Sicil Dairesi’nin ebeveyn eğitimciliği beceri listesinde yer alan genel becerilerdir.


Ailelerle Eğitim

Andragoji / Yetişkin Eğitimi

Temel varsayımlar:

Olgun oldukları için daha ben yönelimlidirler.

Zengin hayat tecrübesine sahiptirler.

Öğrenmeyi gerçekten isterler ve içsel olarak güdülenmişlerdir.

Amaçlarına yönelik, pratik, ilişkili, uygulanabilir öğrenme deneyimlerini tercih ederler.

İçerik merkezli olmaktan çok problem merkezlidirler.


Ailelerle Eğitim

Bir Karşılaştırma…


Ailelerle Eğitim

Yetişkinlerin tercih ettikleri öğrenme ortamları:

Problem Merkezli ve Uygulamaya Yönelik

 • Teorik olmaktan kaçının!

 • Özetlemeler yapın.

 • Örnekler verin.

 • Hikâyeler kullanın.

 • Öğrenilen yeni bilginin uygulanabileceği planlamalar yapın.

 • İşbirliğine dayalı, problem çözmeye yönelik etkinlikler tasarlayın.


Ailelerle Eğitim

Yetişkinlerin tercih ettikleri öğrenme ortamları:

Benlik Saygısını Arttırıcı

 • Öğrenmeye hazır oluş yüksek benlik saygısına bağlıdır.

 • Küçük grup çalışmalarında

 • başarılma olasılığı yüksek

 • faaliyetler planlayın.

 • Giderek artan bir başarı grafiği

 • sağlayacak planlar yapın.

 • Giderek daha yetkin ve etkin olmalarını sağlayın.


Ailelerle Eğitim

Yetişkinlerin tercih ettikleri öğrenme ortamları:

Varolan Bilgilere Yenilerini Ekleyici

 • Öğrenilecek malzemeyle ilgili olarakbildiklerini dile getirmelerine fırsat verin.

 • Gündeminizden bahsedin ve eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını sorun.

 • Bu konuyu neden öğrenmek istediklerini sorun.

 • Planınızı olabildiğince seçenekli hâle getirin, gerektiğinde yeni değişikler yapın.

 • Bir sonraki derste neler öğrenmek istediklerini sorun.


Ailelerle Eğitim

 • Olumsuz algılanabilecek kelimelerden uzak dur!

Yetişkinlerin tercih ettikleri öğrenme ortamları:

Öğrenenlere Saygılı

 • İhtiyaçlarını dikkate alın.

 • İyi organize edilmiş,

 • kaliteli deneyimlerden

 • geçmelerini sağlayın.

 • Zamanı iyi kullanın.

 • Mesleki jargonunuzu veya yeni kelimeleri anladıklarından emin olun.

 • Öğretme süreciniz hakkında geri bildirim alın.


Ailelerle Eğitim

Yetişkinlerin tercih ettikleri öğrenme ortamları:

Deneyimlerini kendi yararları için

Kullanmalarını sağlayıcı

 • Ne bildiklerini görmezden gelmeyin, bildikleri sizin için önemli bir kaynak oluşturur.

 • Bilgi ve deneyimlerini kullanabilecekleri faaliyetler planlayın.


Ailelerle Eğitim

Yetişkinlerin tercih ettikleri öğrenme ortamları:

Seçim yapabilmelerini ve kendi kendilerini yönlendirebilmelerini sağlayıcı

 • Amaçlarınızı grubun ihtiyaçlarını göz önüne alarak düzenleyin.

 • Konu hakkında ne bildiklerini ve ne bilmek istediklerini sorun.


Ailelerle Eğitim

Ailelerle Çalışma Yaklaşımları

 • Aile Terapisi / Aile Danışmanlığı

 • Aile Okuryazarlığı

 • Ebeveyn Eğitimleri

 • Ebeveynlik Yetkinleştirme Yaklaşımları

 • Evlilik Eğitimleri

 • Sorun Odaklı Eğitim Yaklaşımları

 • Aile Eğitimi


Ailelerle Eğitim

Aile Eğitimi Nedir?

 • Yaşam boyu değişen rollere, ilgilere, gelişim görevlerine uyum,

 • psikolojik sağlığı destekleme ve güçlendirme,

 • aile içi rollerle ilgili beceri ve bilgi geliştirme,

 • ev içi ilişki yapısını güçlendirme,

 • yaşantı kalitesini geliştirme ve zenginleştirme,

 • gerek bireysel gerek ailesel potansiyelleri teşvik edici,

 • çoğunlukla örgün eğitim sisteminin dışında gerçekleştirilen,

 • yetişkin eğitimi niteliğinde, iş birliğine dayalı, önleyici temelli eğitimlerdir.


Ailelerle Eğitim

Aile Eğitiminin Temel İlkeleri

 • Gelişimsellik

 • Önleyicilik

 • İhtiyaç Odaklılık

 • Aile Gücüne Odaklanma

 • Etik İlkeler

  • Eşitlik

  • Aile Değerlerine Saygı


Ailelerle Eğitim

Sosyal Yapılandırmacılık

Gerçek keşfedilen değil yaratılan bir şeydir.

Saint Exupery

Hiç bir şey iyi ya da kötü değildir. Düşüncemiz onu iyi ya da kötü yapar.

Shakespeare

Harita arazinin kendisi değildir.

Bateson


Ailelerle Eğitim

Sosyal Yapılandırmacılık

 • İnsanın bilgi ve yorumları mutlak ya da evrensel değildir. Bilgi ve yorumlar belli bağlamlarda ve toplum içerisinde gelişirler.

 • Neyin gerçek olduğu bilgisi de dâhil olmak üzere, tüm bilgiler sosyal olarak yapılandırılmıştır.


Ailelerle Eğitim

Güç Odaklı Yaklaşımlar (Güçler Perspektifi)

 • Danışanın durumların yarattığı olumsuz etkilerle başarılı şekilde baş ettiği zamanlar araştırılarak, bunlar üzerinde durarak belirlenen kaynakların problemleri çözebileceği varsayılır.

 • Problemin geçmişi, tarihçesi üzerinde odaklanmaktan çok problemin olmadığı geleceğe, danışanın umut ve motivasyonuna oryante olunur.


Ailelerle Eğitim

Güç Odaklı Yaklaşımlar (Güçler Perspektifi)

 • Problemin geçmişini detaylı biçimde ele almak gerekli görülmez. Bunun ardında yatan düşünce; herhangi bir eylemde bulunmadan geçmişin geleceği değiştirmeyeceği fikridir.


Ailelerle Eğitim

Güç Odaklı Yaklaşımlar (Güçler Perspektifi)

 • Güçler perspektifi, problem ve patolojilerden ziyade insanların güçleri ve kaynaklarının danışma sürecinin odağı olması gerektiğini savunur.

 • Geçmiş sadece istisnai durumları araştırmak için kullanılır. Bu süreçte danışan ve danışman istisnai durumların nasıl olduğunu (problemin olmadığı durumları) ve bunların geleceğe nasıl uygulanabileceğini görüşürler.


Ailelerle Eğitim

Güç Odaklı Yaklaşımlar (Güçler Perspektifi)

 • 1930'larda bireylerin problemlerini tanımlamada teorik bir yapı olarak gelişen "psikoanalitik teori" ve zaman içinde bu teoriye dayalı olarak gelişen yaklaşımlar terapötik süreçleri derinden etkilemiştir.

 • Psikoanalitik teori ve türevleri ile yakın ilişkiye geçmek, insan problemlerini anlamada insanın "güçsüzlüğü, patolojisi, eksiklikleri" kavramlarını beraberinde getirmiştir.


Ailelerle Eğitim

Güç Odaklı Yaklaşımlar (Güçler Perspektifi)

 • Problem üzerinde odaklaşma, danışanın kişisel ve sosyal güçlerini kullanmasını kısıtlar. Danışanı kurban hâline getiren, eşitsiz güç ilişkilerini üreten ve düzenleyen sosyal yapıyı sağlamlaştırır.


Ailelerle Eğitim

Güçler Perspektifi’ninSayıltıları

 • Bireylerin kaynak, yeterlilik ve kapasitelerinin farkında olunmalı

 • İnsanların ortaya koyduğu olumlu nitelikli kapasite takdir edilmeli

 • Yeni güçleri canlandırabilmek için danışan ile işbirliği içinde çalışılmalı


Ailelerle Eğitim

Güçler Perspektifi’nin Sayıltıları

 • Danışanlar kendi durumlarını, var olan seçeneklerini en iyi şekilde bilirler ve kendileri için en iyi çözümü belirleyebilirler

 • Yetersizlikleri düzeltmekten ziyade yeterlilikler üzerinde odaklaşılmalı


Ailelerle Eğitim

 • «Ebeveyn eğitimlerinin yapısı, bilginin tek kaynaktan (uzman), bilgisi olmayan diğer kişiye (ebeveyn) aktarma amacını taşıdığında arkaik olacaktır.»

Güçler arası dengesizliğe işaret eden bu yaklaşım, ebeveyni küçümsemekte ve olası işbirliğini zorlaştırmaktadır.


Ailelerle Eğitim

Pratik Notlar

 • 1-1,5 saatten uzun olmayan bir sunum düzenleyin.

 • Ebeveynlerin salahiyetini, yetkinliklerini ve gözlem güçlerini vurgulayan bir giriş yapın.

 • Yaptığınız sunumun ne işe yarayacağını, nerelerde kullanılabileceğini belirtin.

 • AEP katılımcıları arasında farklı eğitim düzeyinden kişiler olduğunu unutmayın.

 • Jargondan arınmış bir dil kullanın.


Ailelerle Eğitim

Pratik Notlar

 • Yaşamdan örnekler verin, metaforlar kullanın; böylece ifadelerin anlaşılmasını kolaylaştırabilirsiniz.

  Metafor  Fr. métaphore ed. Mecaz- 1. Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.

  2. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

  (Güncel Türkçe Sözlük, TDK)


Ailelerle Eğitim

Psikolojik Danışmada Metaforlar

 • ilişkilerin yapılandırılması,

 • duyguların kabulü ve sembolize edilmesi,

 • danışanın farkında olmadığı örtük anlayışların ortaya çıkarılması,

 • dirençle çalışma ve yeni bakış açılarının sunulması, şeklindeki beş değişim sürecinde merkezî bir noktada yer aldığını ileri sürülmektedir.


Ailelerle Eğitim

Örnek Metaforlar

 • AEP katılımcılarıyla çalışmaya başlarken,

 • “Hepinizin evinde takım çantası vardır. Bazı evlerde takım çantasında çok sayıda alet varken bazı evlerde daha az sayıda alet vardır. Takım çantası anne babalık becerileri olarak kabul edildiğinde biz bu çalışmada takım çantalarınıza yeni sayılabilecek birkaç yeni alet koyabilirsek yaptıklarımız amacına ulaşmış olacaktır” demek, dirençli ailelerin dirençlerini kırmakta yarar sağlayabilir.


Ailelerle Eğitim

Örnek Metaforlar

 • Anne baba olma rolünü tüm diğer rolleri gölgede bırakacak şekilde yaşayan ve yaşamından yeterince beslenemeyen ancak bunu yapmadığında da suçluluk duyguları yaşayan AEP katılımcılarının, “uçakta oksijen maskeleriyle ilgili açıklama yapılırken neden önce ebeveyne sonra çocuklara takılması gerektiği” hakkında düşünmelerini sağlamak suçluluk hissetmeden yaşamdaki önceliklerini sıralamasına yardımcı olabilir.


Ailelerle Eğitim

Örnek Metaforlar

AEP katılımcılarıyla “ders çalışma” konusu ele alınırken sürekli “ders çalış” diyen ve çocuğun tepkisiyle karşılaşan ebeveyne , Watzlawick ‘in (1993) “Aynısından daha fazla” olarak adlandırdığı yaklaşımın sıkıntılarını göstermek için “en çok ne yemekten hoşlandığı sorulabilir.” Verdiği cevaba göre “günde bir öğün X yemek iyidir. 2 öğün yemek? Peki ya 3 öğün? 1 hafta boyunca her öğün?”

Buradan çıkartılması umulan şey bir şey ne kadar iyi ve güzel olursa olsun hep aynı şeyi sunmak can sıkar ve artık istenmez hale gelir. Çeşitlilik esastır. Buradan hareketle, birlikte çocuğun daha fazla gayret sarf etmesi için farklı ne yapılabileceği üzerinde düşünülmeye başlanılabilir.


Ailelerle Eğitim

Pratik Notlar

 • Onları anladığınızı ve onlardan süper ebeveynler olmalarını beklemediğinizi hissettirin («Eve geldiniz, çok yorgunsunuz vb.»).

 • Görsel materyal, kaliteli karikatürler kullanın, ancak aşırıya kaçmayın.

 • Velilerin yaşam deneyimlerinin, konuşmayı zenginleştirmesini sağlayan zemin hazırlayın.


Ailelerle Eğitim

Pratik Notlar

 • Problem çözmelerini sağlayacak örnekler sunun.

 • Çatışmaya asla izin vermeyin.

 • Velilerin münferit olayları sunuma getirmelerine ya da çocuklarına ait problemlere o gün orada topyekun çözüm bulmaya çalışmalarına izin vermeyin.

 • Basit, kısa “gerçeklerden” uzak durun. Olasılık içeren cümleler kurun.


Ailelerle Eğitim

Katılımınız için teşekkürler!