materia y r d owe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały źródłowe: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały źródłowe:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Materiały źródłowe: - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Materiały źródłowe:. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ( Dz. U. 01.63.639 z póź. zm. 02.113.984, 03.7.78, 04.96.959, 04.121.1263, Dz. U. 05.33.291 )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Materiały źródłowe:' - kato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
materia y r d owe
Materiały źródłowe:
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, (Dz. U. 01.63.639 z póź. zm. 02.113.984, 03.7.78, 04.96.959, 04.121.1263, Dz. U. 05.33.291)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, (Dz. U. 04.121.1263)
 • Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, (Dz. U. 05.25.202)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych, (Dz. U. 02.122.1052)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz. U. 03.104.982)
 • Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, ze środków NFOŚiGW w 2005 roku. (zasady dofinansowania, zakres działalności NFOŚiGW)
warunki udzielania po yczek ze rodk w pochodz cych z tytu u op aty produktowej
Warunki udzielania pożyczek ze środków pochodzących z tytułu Opłaty Produktowej
 • Łączna kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW 80 % kosztów inwestycyjnych
 • Wysokość pożyczki o oprocentowaniu 0.1 s.r.w. - do 50% kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 1 mln zł
 • Okres karencji – max. 18 miesięcy, liczony od ostatniej wypłaty
 • Okres kredytowania max. 10 lat
 • Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki.
po yczki mog by udzielone na
Pożyczki mogą być udzielone na:

Inwestycje związane z:

 • odzyskiem i recyklingiem opadów opakowaniowych,
 • odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów Ni-Cd, Ni-Fe*, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych,
 • odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z opon,
 • zbieraniem i regeneracją odpadów poużytkowych z olejów smarowych,
 • odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z lamp wyładowczych.

* Środki finansowe przeznaczone na odzysk i recykling odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów Ni-Fe oraz innych akumulatorów elektrycznych dostępne będą od 2006 roku.

dotacje z op at produktowych
Dotacje z Opłat Produktowych

Dotacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska mogą być udzielane na:

 • Przedsięwzięcia pilotażowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny,
 • Monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
 • Zbiórkę i recykling opadów poużytkowych dla przedsiębiorcówi organizacji odzysku przekraczających wymagane poziomy odzysku i recyklingu,
 • Edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie.