7 id n bo enstv smlouvy a posv tn ho textu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu. Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy. Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk. TANACH (TENAK), křesťansky: „Starý zákon“. Genesis. Proroci. Sakrální význam dějin jako božího působení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu' - katima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 id n bo enstv smlouvy a posv tn ho textu
7. Židé: náboženství smlouvy a posvátného textu
 • Náboženství Smlouvy (Zákona) a Knihy.
 • Posvátný text, posvátné písmo, posvátný jazyk.
 • TANACH (TENAK), křesťansky: „Starý zákon“.
 • Genesis.
 • Proroci.
 • Sakrální význam dějin jako božího působení.
 • Judaismus těsně předkřesťanské a raně křesťanské doby.
7 1 d jiny izraele a vznik posv tn ch spis
7. 1. Dějiny Izraele a vznik posvátných spisů
 • Tradice od bronzové doby:
  • Abrahám, Izák a Jákob - typologické (?) postavy sitované do středního bronzu
  • Mojžíš – historická nebo typologická postava, pozdní bronz, Exodus
 • Návaznosti na starší kultury (viz Gilgaméš: potopa), ale hlavně vymezování vůči sousedům, izolacionismus, „vyvolení“, „smlouva“ (Mojžíš, Sinaj, „Desatero“)
 • Spisy přibližně od 1000 před n. l.: Soudců, Ozeáš, Ámos
 • Asyrské a pak babylonské zajetí, proroci, pak sepsání klasických spisů kolem 500 před n. l. (Pentateuch, v těsně předkřesťanské době pak chápán jako „Knihy Mojžíšovy“).
 • Pozdní spisy až do těsně předkřesťanské doby, zčásti aramejsky a řecky, vliv řecké kultury a reakce na ni.
7 2 posv tn spisy
7. 2. Posvátné spisy
 • Zákon (TÓRA), Proroci, Spisy.
 • Jerusalémský (užší) a alexandrijský (širší) kánon.
 • Křesťanské převzetí hlavně díky řeckému překladu:
  • Septuaginta (-3. až -1. století, Alexandrie).
 • Řazení spisů v kánonu, v křesťanské recepci:
  • Tóra (Pentateuch), Dějepisné knihy, Proroci, Sapienciální (mudroslovné) spisy.
 • Složitá historie vzniku v průběhu celého -1. tisíciletí, v návaznosti také na starší tradice.
7 2 2 posv tn spisy
7. 2. 2. Posvátné spisy
 • Zákon (TÓRA), Proroci, Spisy.
 • Jerusalémský (užší) a alexandrijský (širší) kánon.
 • Křesťanské převzetí hlavně díky řeckému překladu:
  • Septuaginta (-3. až -1. století, Alexandrie).
 • Řazení spisů v kánonu, v křesťanské recepci:
  • Tóra (Pentateuch), Dějepisné knihy, Proroci, Sapienciální (mudroslovné) spisy.
 • Složitá historie vzniku v průběhu celého -1. tisíciletí, v návaznosti také na starší tradice.
7 2 3 p smo
7. 2. 3. Písmo
 • Písmo samo je posvátné, dokonce i písmena
  • Proto problém s překlady
  • Proto se různé tradice při redakci v klasické době zapisují vedle sebe, bez úprav
  • Prakticky není jiná hebrejská literatura
7 3 hlavn rysy n bo enstv izraele
7. 3. Hlavní rysy náboženství Izraele
 • Písmo
 • Vyvolení, smlouva („Šéma Izrael“, „Desatero“)
 • Náš bůh je jediný, výlučný Bůh (v exkluzivním náboženství)
 • Zákaz zobrazování, ba i vyslovení jména božího (tabu)
 • Problémy s dědictvím dávných tradic:
  • Brozácká morálka („Oko za oko, zbu za zub“ jako regulace krevní msty)
  • Očišťovací předpisy knihy Leviticus
  • Později řešeno alegorickou exegezí, pak i v křesťanském prostředí
 • Proroci
 • Dějiny jsou posvátné, jsou projevem Boha
 • Stvoření (viz Genesis)
7 4 stvo en podle geneze probl my textu
7. 4. Stvoření podle Geneze – problémy textu
 • Redakce asi v -5. století
 • Starší prameny se dnes jmenují podle slova pro jméno boží:
  • Elohistický – mladší, „abstraktnější“
  • Jahvistický – starší, lidovější
 • Gen 1 – stvoření světa v 6 „dnech“, postupnou diferenciací. Poslední diferenciací je lidské/mimolidské a pak diferenciaxce pohlavní.
 • Gen 2 – jahivstické podání o Adamovi a „Evě“. Plácání z hlíny je co do významu zachráněno koncepcí vdechnutí dechu života, který je půjčkou člověku od Boha.
8 k es ansk posv tn texty nov z kon a je
8. Křesťanské posvátné texty: Nový zákon a Ježíš
 • Jak se křesťanství na světě vzalo.
 • Ježíš.
 • Nový zákon.
 • Vznik evangelií.
 • Pavel z Tarzu.
 • Ustálení novozákonního kánonu.
 • Gnostické spisy a lidové apokryfy.
 • Víra.
8 1 jak se k es anstv na sv t vzalo
8. 1. Jak se křesťanství na světě vzalo
 • Křesťanská zvěst (kérygma):
  • zvěst o Ježíšovi (o něm a o jeho náboženském významu),
  • zvěst Ježíšova (jeho kázání a odkaz).
 • Křesťan je ten, kdo Ježíšovi připisuje náboženský význam a následuje ho (Kristus).
 • Návaznost na judaistické pojetí božství, dějin, posvátného textu…
 • Obecné pojetí spásy (ne pouze lokální jako v Řecku).
 • Církev, misie,…
 • Od judaistického proudu do řeckojazyčného světa.
8 2 je
8. 2. Ježíš
 • Narozen roku nejspíš 7 nebo 6 před n. l.
 • Ukřižován kolem roku 30 n. l.
  • (Tradice o 33 „kristových letech“ je až středověká.)
 • aaa
8 3 nov z kon
8. 3. Nový zákon
 • a
 • Pro detailůchtivé jedince: Textologie NZ .htm, .rtf
9 2 k es ansk nauka
9. 2. Křesťanská nauka
 • Od křestních kérygmat k dogmatu.
11 n bo enstv um n filosofie a p rodn v dy kontroverzn t mata
11. Náboženství, umění, filosofie a přírodní vědy: kontroverzní témata
 • Má náboženství také poznávací hodnotu?
 • Lze mluvit o poznávání i mimo vědu?
 • Konflikty.
11 1 um n jako vyd len kategorie
11. 1. „Umění“ jako vydělená kategorie
 • Od konce archaické doby se postupně vyděluje kategorie „umění“, předtím splývala s náboženstvím nebo se řemeslem. Souvisí to s výtvarným verismem (realismem) a s objevem perspektivy (kolem -400).
 • Proto například Platón považuje „umění“ za úpadkové.
 • Je jen velice málo kultur, které rozlišují „umění“ a „náboženské ztvárnění “:
  • Řecko od klasické doby do konce antiky
  • Evropa od renesance
  • Prý něco v Číně (snad od středověku?)
 • Pro zájemce: Platón a umění jeho doby (Rozluka filosofie a umění).rtf
11 7 probl my po tku
11. 7. Problémy „počátku“
 • „Nastavení“ počátečních podmínek
  • „Antropický princip“ – nebo spíše sebepotvrzující náhoda?
  • „Velký třesk“– jeho novoplatónské a středověké předlohy.
 • Počátek života
 • Počátky člověka
11 7 1 v deck kreacionismus
11. 7. 1. „Vědecký kreacionismus“
 • = Pseudovědecký fabrikacionismus:
  • Doslovná interpretace knihy Genesis a její časové škály.
  • Podvodná rétorika.
  • Parazitace na popularizací zakrývaných potížích vědy.
 • „Inteligentní design“ (ID):
  • Někdy = kreacionismus.
  • Někdy poněkud inteligentnější podoba téhož.
12 jak je n bo enstv sou asn globalizovan kultury
12. Jaké je náboženství současné globalizované kultury?

Viz moje příprava na starší seminář k tomu.