Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
Download
1 / 7

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării Programul : IDEI Tipul proiectului : Proiecte de cercetare exploratorie Cod proiect : ID 471.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009' - kata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID 471

„ADAPTAREA CURRICULARĂ-INSTRUMENT FUNDAMENTAL ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ” (nr. 882/19/01/2009)Director de proiectDANIEL MARA

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009


Prezentarea rezultatelor proiectului 2009

Durata Învăţământul Superior: 2009-2011Director proiect: Conf. univ. dr. Daniel Mara - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Echipa de cercetare:Prof. univ. dr. Carmen CREŢU - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Conf. univ. dr. Elena Liliana DANCIU - Universitatea de Vest din Timişoara Lect. univ. dr. Elena-Lucia MARA - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Lect. univ. drd. Olivia ANDREI - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Asist. univ. drd. Lia BOLOGA - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID 471


Prezentarea rezultatelor proiectului 20091

Indicatori de performanţă realizaţi Învăţământul Superior2 Articole BDI:Mara Daniel, Mara Elena-Lucia, Mediated learning. Application of Instrumental Enrichment Program, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Psychologia-Paedagogia , LIV 2 /2009, ISSN: 1221-8111, ISSN v. online: 2065-9431, pp. 165-177, 206 pg., 2009; www.studia.ubbcluj.ro.; index BDI.– publicat (Acknowledgment) Mara Daniel, Autism – problems and etiology, în Acta Medica Transilvanica, Nr. 3/2009, Editura Universităţii„Lucian Blaga” din Sibiu, ISSN 1453-1968, pp. 271-273, 280 pg., 2009; www.amtsibiu.ro/en.; index BDI.– publicat (Acknowledgment)

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID 471


Prezentarea rezultatelor proiectului 20092

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID 471

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009

Rezultate noi, originale, valoroase1. Identificarea tipurilor de dizabilităţi prezente la elevii integraţi din ciclul gimnazialDocumentarea teoretică corespunzătoare; Operaţionalizarea conceptelor; Realizarea unei taxonomii a dizabilităţilor;2. Determinarea nivelului de dezvoltare cognitivă, social afectivă şi motrică la elevii integraţi din ciclul gimnazialAplicarea testelor de evaluare psihologică; Evidenţierea nivelului de segregare/integrare existent laeleviicu CES;Identificarea capacităţilor cognitiveşi metacognitive ale elevilor.


Prezentarea rezultatelor proiectului 20093

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID 471

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009

Rezultate noi, originale, valoroase3.Realizarea unei diagnoze a competenţelor pentru elevii integraţi din ciclul gimnazial Identificarea competenţelor specifice; Identificarea competenţelor minime care să le permită elevilor cu CES din ciclul gimnazial să promoveze şcoala; Identificarea resurselor umane care pot fi implicate în demersul de integrare a elevilor cu CES din ciclul gimnazial.


Prezentarea rezultatelor proiectului 20094

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID 471

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009

Implicarea tinerilor cercetătoriLect. univ. dr. Elena-Lucia MARA - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Lect. univ. drd. Olivia ANDREI - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Asist. univ. drd. Lia BOLOGA - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


Prezentarea rezultatelor proiectului 20095

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Programul: IDEI

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID 471

Prezentarea rezultatelor proiectului - 2009

Obiective şi rezultate aşteptate în anul 20101.Elaborarea curriculumului adaptat la aria curriculară Limbă şi comunicare pentru elevii cu CES din ciclul gimnazial integraţi în şcoala de masă2.Elaborarea curriculumului adaptat la aria curriculară Limbă şi comunicare pentru elevii cu CES din ciclul gimnazial integraţi în şcoala de masă3.Elaborarea şi aplicarea unor strategii de intervenţie în vederea ameliorării capacităţii de adaptare la mediul şcolar4.Elaborarea si aplicarea unor strategii de formare metodică a profesorilor de limba şi literatura română implicaţi în şcolile în care se desfăşoară proiectul5. Elaborarea şi aplicarea unor strategii de formare continuă a părinţilor copiilor cu CES integraţi


ad